PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications | 231--239
Tytuł artykułu

Application of Chosen Normalization Methods in the Process of Construction of Synthetic Measure in Indirect Consumption Research

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie wybranych formuł normalizacyjnych w procesie budowy miernika syntetycznego w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Praca ma na celu poszukiwanie najwłaściwszej metody normalizacji finalnego zestawu cech diagnostycznych do badań konsumpcji w ujęciu pośrednim z użyciem ocen syntetycznych. Analizie poddano wybrane formuły normalizacyjne (standaryzacja, unitaryzacja, przekształcenie ilorazowe) zarówno w ujęciu klasycznym i pozycyjnym z zastosowaniem różnych sposobów konstrukcji wielowymiarowego wektora medianowego (mediana brzegowa i Webera). Wykorzystanie pojęcia mediany wielowymiarowej jest bardzo istotne w przypadku uwzględnienia w analizie przestrzennej obiektów badania o nietypowych wartościach cech diagnostycznych (postulat oddzielnego traktowania Warszawy w analizach w ujęciu województw). Istnienie tego typu jednostek powoduje występowanie asymetrii rozkładu, co ma bardzo istotny wpływ na wynik porządkowania liniowego zbioru obiektów podanych analizie. Zastosowanie mediany Webera dodatkowo pozwala na uwzględnienie interakcji w zbiorze zmiennych diagnostycznych, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonych analiz ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is to find the most effective method for the normalization of a final set of diagnostic variables for indirect consumption research with the use of synthetic consumption measures. The chosen normalization methods (standardization, unitarization and ratio transformation) were analyzed, both in the classical and the order approaches, with the use of different methods for multidimensional median vector construction (border and Weber median). Implementation of the multidimensional median construction is very important in the case of research objects with atypical characteristics of diagnostic variables (a separate analysis of Warsaw area in the Mazowieckie Voivodeship). This kind of research units can cause asymmetry in empirical distribution of diagnostic variables which has a significant impact on the result of the linear order set of research objects. Additionally, implementation of the Weber median allows for considering the interactions in a set of diagnostic variables, which is crucial from the point of view of economic analysis. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Bialystok University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Aczel D. A. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, p. 737-742.
 • Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 181-186.
 • Dębkowska K., Jarocka M. (2013), The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering, Methods and applications of multivariate statistical analysis, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 286, p. 181-188.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4, p. 307-326.
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, p. 87-99.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa, p. 36-42.
 • Słaby T. (2006a), Statystyczny pomiar konsumpcji, in: M. Janoś-Kresło i B. Mróz (edit.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Wyd. SGH, Warszawa, p. 81.
 • Słaby T. (2006b), Konsumpcja, Eseje statystyczne, Difin, Warszawa, p. 117-131.
 • Słaby T., Czech A. (2011), Zróżnicowanie regionalne konsumpcji w ujęciu pośrednim - ujęcie statyczne i przestrzenno-czasowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa, p. 7-22.
 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków, p. 392-398.
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wyd. UE, Wrocław, p. 18-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.