PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 48 | nr 4 | 117--130
Tytuł artykułu

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej samorzadu gminnego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
General Liabillity Insurance of Local Government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie podstawowych obszarów aktywności samorządu gminnego oraz możliwości i faktycznie realizowanego zakresu ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z jego funkcjonowaniem. Badanie zakresu ubezpieczenia OC zostało przeprowadzone na próbie 45 gmin wielkopolskich mających ochronę ubezpieczeniową na 30 listopada 2013 r. Gminy te nabyły ochronę ubezpieczeniową w procedurze zamówienia publicznego. Ubezpieczenie obejmowało urząd gminy oraz jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze samorządu gminnego (w szczególności placówki oświatowe, zakłady komunalne, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej). (abstrakt autora)
EN
Effective protection of insurance interest of local government in the field of civil liability requires consideration of the two areas of functioning: dominium and imperium. The main attribute of local government is exercising of public authority. Insurance of this area of activity requires the inclusion of pure economic loss into contract. A study conducted on 45 municipalities showed that the main areas of activity are covered by general liability insurance in most of the municipalities. In 2/3 of the examined municipalities pure economic loss resulting from official authority is covered by insurance. The insurance in most cases is based on act committed trigger, which is the best solution both from the point of view of the insured as well as the potential victim. (original abstract)
Rocznik
Tom
48
Numer
Strony
117--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Czech-Śmiałkowski C., O odpowiedzialności za produkt, "Radca Prawny" 2002, nr 1.
 • Jastrzębski B., Bezpiecznie na placu zabaw, "Forum Samorządowe" 2008, nr 7 (20).
 • Jaworski L., Samorząd ponosi odpowiedzialność cywilną za bezprawne działania własnych organów, "Dziennik Gazeta Prawna", 23.06.2010.
 • Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Masowe zatrucie w Toruniu. Zachorować mogło kilkaset osób, http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/masowe-zatrucie-w-toruniu-zachorowac-moglo-kilkaset-osob/bq4mc (dostęp: 3.10.2013).
 • OWU Bezpieczna Gmina z dnia 9.10.2007 r.
 • OWU Concordia Profit.
 • OWU odpowiedzialności cywilnej z dnia 09.10.2012 r.
 • OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z dnia 06.08.2009 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, Dz. U. Nr 12, poz. 67.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417.
 • Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, Lex, 2011.
 • Safjan M., Matuszyk K.J., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Serwach M., [w:] A. Brodecka-Chamera, Z. Brodecki, D. Fuchs, M. Glicz, B. Janyga, B. Kęszycka, K. Malinowska, J. Nawracała, M. Serwach, E. Sodolska, P. Sukiennik, E. Wieczorek, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 2, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Skoczylas J.J., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę public21. zną, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo ABC, 2012.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 101.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. z 2013 r., poz. 611.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 150.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2013 r., poz. 594.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 123.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2012 r., poz. 145.
 • Warkałło W., Ubezpieczenia majątkowe jako instytucja prawna, [w:] W. Warkałło (red.), Ubezpieczenia majątkowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1973 r., sygn. I CR 504/73.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2003 r., sygn. II CKN 1373/00.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., sygn. IV CK 8/02.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2005 r., sygn. II CK 719/04.
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2005 r., sygn. III CK 317/05.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 r., sygn. II CSK 343/11.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2005 r., sygn. IV SA 3935/2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.