PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 | 8--12
Tytuł artykułu

Rekomendacje dla zwiększenia stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce

Warianty tytułu
Recommendations for Improvement of Project Management Effectiveness in Machinery Industry Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę opracowania rekomendacji, mających na celu zwiększenie skuteczności (rozumianej jako stopień realizacji zamierzonych celów) w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce. Rekomendacje oparto na wynikach badań ankietowych stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego. Jak wykazały badania literaturowe, zwiększanie stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami wpływa na zwiększanie skuteczności w zarządzaniu projektami. W zarządzaniu projektami jednymi z głównych celów są: zakończenie projektu w terminie oraz nieprzekraczanie założonego budżetu. Organizacje potrafiące znacząco skracać czas oraz koszty projektów uzyskują przewagę konkurencyjną. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że przedsiębiorstwa zagraniczne cechuje ogólnie wyższy stopień dojrzałości w zarządzaniu projektami w każdym z analizowanych obszarów (metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska projektowego i zarządzania wiedzą projektową) niż przedsiębiorstwa polskie. Dlatego też rekomenduje się aby podmioty przemysłu maszynowego w Polsce podjęły niezwłocznie działania zmierzające do zwiększania stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w każdym z czterech obszarów. Powinno to przyczynić się do poprawy skuteczności w zarządzaniu projektami, co w rezultacie może skutkować skróceniem czasu realizacji i zmniejszeniem kosztów projektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to recommend the sets of activities which should be undertaken by machinery industry companies located in Poland, in order to increase their effectiveness in managing projects; where effectiveness is measured by the degree to which goals are attained. The recommendations are formulated and are oriented around questionnaire-based research into the level of project management maturity in foreign and domestic machinery industry companies. The literature shows that increasing the project management maturity level positively influences the efficiency standard in managing projects. The main goals in project management are meeting the budget and deadline. The organizations, which have the ability to significantly decrease the duration and costs of projects, gain a competitive advantage. The results of the research revealed that foreign companies are on a higher level of project management maturity in each analyzed area (methods and tools, human resources, project environment and project knowledge management) than their Polish counterparts. Therefore, it is recommended that companies located in Poland undertake immediate action to increase their maturity level in each area separately. This should manifest itself via an increase in the efficiency of managing projects, leading potentially to time and cost reductions of ongoing projects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
8--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • [1] ALMAHMOUD E.S., DOLOI H.K., PANUWATWANICH K., Linking Project Health to Project Performance Indicators: Multiple Case Studies of Construction Projects in Saudi Arabia, "International Journal of Project Management" 2012, Vol. 30, No. 3.
 • [2] ELLIS K., BERRY D.M., Quantifying the Impact of Requirements Definition and Management Process Maturity on Project Outcome in Large Business Application Development, "Requirements Engineering" 2013, Vol. 18, No. 3.
 • [3] GASIK S., A Model of Project Knowledge Management, "Project Management Journal" 2011, Vol. 42(3).
 • [4] GTI, The Machinery & Equipment Industry in Germany, [in:] Industry Overview, Germany Trade & Invest, Berlin 2013.
 • [5] GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych w 2011 г., Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Warszawa 2012.
 • [6] HESSELS J., PARKER S.C., Constraints, Internationalization and Growth: A Cross-country Analysis of European SMEs, "Journal of World Business" 2013, Vol. 48, No. 1.
 • [7] HOFMAN M., Project Management Office. Tworzenie, funkcjonowanie, ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2012.
 • [8] JEŁOWICKI M" KIEŻUN W., LEOŃSKI Z., OSTAP- CZUK В., Teoria organizacji i kierownictwa, PWN, Warszawa 1979.
 • [9] JUCHNIEWICZ M., Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa 2009.
 • [10] KARBOWNIK A., DOHN K" SIENKIEWICZ-MAŁY- JUREK K., Value Chain Analysis of Environmental Management in Urban Areas. Case Study: Metropolitan Association of Upper Silesia, "Polish Journal of Environmental Studies" 2012, Vol. 21, No. 4.
 • [11] KARBOWNIK A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 81, Poznań 2006.
 • [12] KOTARBIŃSKI Т., Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa 1959.
 • [13] KWAK Y.H., Calculating Project Management's Return on Investment, "Project Management Journal" 2000, Vol. 31, No. 2.
 • [14] OGC, PRINCE2 Maturity Model (Version 1.0), Office of Government Commerce, London 2006.
 • [15] PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK' Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute (PMI), 2013.
 • [16] SPAŁEK S., Reaching Maturity Through Project-based Learning, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, 2012.
 • [17] SPAŁEK S., Does Investment in Project Management Pay Off? "Industrial Management & Data Systems" 2014, Vol. 114, No. 5.
 • [18] SPAŁEK S., Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • [19] SPAŁEK S., BODYCH M., PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji, Onepress, Gliwice 2011.
 • [20] SPAŁEK S" ZDONEK D., Wykorzystanie e-kwestionariuszy w badaniach przemysłu maszynowego w Polsce, [w:] KIEŁTYKA L. (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2013.
 • [21] TROCKI M" WYROZĘBSKI P., GRUCZA В., METELSKI W., JUCHNIEWICZ M" BUKŁAHA E" Metodyki zarządzania projektami. Bizarre, Warszawa 2011.
 • [22] WITTEK Z., Dojrzałość projektowa organizacji jako potencjał rozwojowy przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 218, Wrocław 2011.
 • [23] WYROZĘBSKI P., Biura projektów, [w:] TROCKI M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • [24] YAZICI H.J., The Role of Project Management Maturity and Organizational Culture in Perceived Performance, "Project Management Journal" 2009, Vol. 40, No. 3.
 • [25] YOUNG M., YOUNG R., ZAPATA J.R., Project, Programme and Portfolio Maturity: A Case Study of Australian Federal Government, "International Journal of Managing Projects in Business" 2014, Vol. 7.
 • [26] ZIELENIEWSKI J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.