PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 73 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu | 609--618
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność czeskiej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Companies and International Competitiveness of the Czech Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według instytucji i organizacji zajmujących się badaniem konkurencyjności gospodarek Republika Czeska jest jednym z najlepiej ocenianych krajów, spośród tych, które przeszły drogę transformacji systemowej i stały się członkiem Unii Europejskiej. Twórcy rankingów konkurencyjności mają świadomość wagi czynników mikroekonomicznych. Podkreślają, że zdolność gospodarki do trwałego rozwoju i podnoszenia poziomu życia ludności jest uzależniona od konkurencyjności w obszarze działalności biznesu. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu sektora przedsiębiorstw na międzynarodową konkurencyjność czeskiej gospodarki. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kraj ten ma stosunkowo korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości - Czechy są bowiem krajem o ponadprzeciętnym poziomie wolności gospodarczej. Z badań przeprowadzonych przez Światowe Forum Ekonomiczne wynika, że obszar oceny, zwany "poziomem biznesu", stanowi relatywną przewagę konkurencyjną Republiki Czeskiej.(abstrakt autora)
EN
According to institutions and organizations dealing with the research of economy competitiveness, the Czech Republic is one of the best assessed countries, which passed the stage of system transformation and became a European Union member. Authors of competitiveness ratings are aware of the importance of micro-economy factors. They stress that the economy's ability for continual development as well as the enhancement of the people's level of life depends on the competitiveness in the area of business activity. In this study an attempt to assess the companies' sector influence on the international competitiveness of the Czech economy has been pursued. Pursuant to conducted analyses, it is evident that this country has developed comparatively beneficial conditions for business expansion. Hence, the Czech Republic is a country of a superior level of freedom of establishment. From the evaluation carried out by the WEF, it appears that the area of assessment called "business sophistication" constitutes a relative competitive advantage of the Czech Republic.(author's abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • J. Bossak, W. Bień- kowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 30-44.
  • J. Misala, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Podstawy teoretyczne, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 21-40.
  • M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 198-199.
  • M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990, s. 71-72, [za:] M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 32.
  • K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner, J. Meyer-Stammer, Systemic Competitiveness - New Challenges to Business Politics, "Economics" 1999, Vol. 59, s. 62, [za:] K. Żukrowska, Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001, s. 174.
  • P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" 1994, Vol. 73, No. 2, s. 28-44.
  • J. Meyer-Stamer, Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3, s. 3.
  • J. Bossak, Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weres, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 260-261.
  • E.M. Jagiełło, Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wyd. Poltext, Warszawa 2008, s. 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.