PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 2 | 158--164
Tytuł artykułu

Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku - próba symulacji skali zjawiska

Warianty tytułu
Hidden Unemployment in Polish Agriculture in 2010 - Simulation of the Problem Scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było oszacowanie skali zmian na polskim rynku pracy w sytuacji, gdy udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących kształtowałby się na poziomie zbliżonym do państw Unii Europejskiej, czyli 5%. Przeprowadzona symulacja wykazała, że osiągnięcie takiego stanu jest niemożliwe w krótkim okresie. Zmniejszenie nakładów pracy w rolnictwie uwarunkowane jest przede wszystkim możliwościami pozarolniczego zatrudnienia uwalnianej z rolnictwa siły roboczej. Długookresowo proces minimalizacji rozmiarów bezrobocia ukrytego może zostać przyspieszony przez zmniejszanie napływu absolwentów na rynek pracy, związany z przewidywanym ujemnym wzrostem demograficznym. Pewien wpływ na możliwości zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie mogą mieć również zagraniczne migracje zarobkowe ludności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to assess the scale of the changes on Polish labour market when the share of employment in Polish agriculture in total number of employees will reached similar level to selected EU countries (5% or 10%). The simulation showed that achievement of such a state is impossible in the short term. Reduction of labour inputs in agriculture is mainly influenced by non-agricultural employment opportunities for labour force released from agriculture. In the long term, the process of minimizing the size of hidden unemployment can be accelerated by reducing the inflow of graduates into the labor market, linked to the negative population growth in the whole country. Foreign migrations may also have some impact on the reduction of employment in agriculture. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
158--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Agriculture in the European Union, statistical and economic information, 2011: Eurostat, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/ agricultural/2011/pdf/full-report_en.pdf, dostęp 22.02.2012.
 • BAEL. Dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011. 2012: http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_13729_PLK_HTML.htm, dostęp 15.02.2012 r.
 • Floriańczyk Z. 2009: W świetle rachunków ekonomicznych, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23-24.
 • Frenkel I. 2002: Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 116.
 • Kabaj M. 2003: Dezaktywizacja Polski, Polityka Społeczna, nr 8.
 • Kołodziejczak W., Wysocki F. 2012: Determinanty zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, t. 12.
 • Poczta W. 1998: Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, [W:] M. Sznajder (red.), Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Poznań.
 • Poczta W., Kołodziejczak M. 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.
 • Poczta W., Wysocki F. 1999: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Studia Regionalne, RCSS, Poznań.
 • Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 • Socha M., Sztanderska U. 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Strzelecki P. 2010: Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035. Zesz. Nauk., Instytut Statystyki i Demografii SGH, nr 6, Warszawa.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011. 2011: Rządowa Rada Ludnościowa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP _raport_2010-2011.pdf, dostęp 17.02.2013.
 • Wysocki F., Kołodziejczak W. 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce, Wyd. AR Poznań, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.