PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Finansowe oblicza krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Ukrainy i ich globalny kontekst
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Finansowa pozycja państwa jest mniej widoczna i trudniejsza w ocenie niż strona polityczna, ekonomiczna czy kulturalna. Problem nie tylko leży w złożoności zagadnienia, ale również wynika z tego, że opiera się ona na tak niematerialnym wehikule, jak pieniądz. Współzależność gospodarcza i finansowa wydawała się tą drogą, która pozwala tym uczestnikom powiązań międzynarodowych budować lepszą przyszłość w oparciu o wartości leżące u podstaw demokracji liberalnej. Jednak ostatnie wydarzenia w regionie WNP, w szczególności polityka Rosji w stosunku do Ukrainy, pokazują, że nie wszystkie kraje chcą budować przyszłość w oparciu o pokojową współpracę. Aneksja Krymu oraz jej polityczne i finansowe konsekwencje wpływają na zmianę na scenie geopolitycznej. Celem tego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: jak zmiany w sferze finansowej po 90. roku w krajach WNP i na Ukrainie wpłyną na pozycję państw WNP i Ukrainy w kontekście lokalnym i globalnym? Podjęta zostanie również próba określenia wpływu tych zmian na przyszłą rolę Rosji w regionie. (fragment tekstu)
EN
The financial side of the country is less visible than the political, economic or cultural one. The difficulties in assessing the financial condition of a country lie not only in the complexity of the issue but in the fact that this financial condition is based on a non-material vehicle - money. The economic and financial ties made a better future accessible to anyone willing to share such values as a liberal democracy order. But the very recent history of the CIS region influenced by Russian politics forced us to change that view. The Russian annexation of Crimea and the attitude toward the Ukraine has changed the geopolitical scene. This is why the aim of the paper is to analyse not only the financial condition of the countries since the late 90s, but to answer the question: how the financial side of the CIS countries and Ukraine influences their position in the local and global context and how it may impact the future role of Russia in the region. (original abstract)
Twórcy
 • Institute of Political Studies of the PAS
Bibliografia
 • H. Askari, Z. Iqbal, A. Mirakhor, Globalization and Islamic finance: Convergence, Prospects and Challenges, Willey and Sons (Asia), 2010.
 • B. S. Bernanke, The Federal Reserve and the Financial Crisis, Princeton University Press 2013.
 • S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 • S. Bieleń, Rosja jako uczestnik procesów globalizacyjnych, [in:] S. Bieleń (ed.), Rosja w procesach globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa 2013.
 • P. G. Cerny, Rethinking World Politics. A Theory of Transnational Pluralism, Oxford University Press 2010.
 • G. Dumenil, D. Levy, Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, [in:] G. Epstein (ed.), Financialisation and world economy, Edward Elgar Publishing Limited, 2005.
 • Ch. F. Doran, System in Crisis. New Imperatives of High Politics at the Century's End, (2nd edition), Cambridge University Press, 2008.
 • E. Drabowski, Rubel transferowy - międzynarodowa waluta krajów RWPG, PWN, Warszawa 1974.
 • G. Epstein (ed.), Financialisation and world economy, Edward Elgar Publishing Limited, 2005.
 • F. Fukuyama, The End of History and the Last Men, Penguin Books, 2012.
 • A. Greenspan, The Map and the Territory. Risk, Human Nature, and the Future of Forecasting, Allen Lane, 2013.
 • K. Jędrzejowska, Międzynarodowa architektura finansowa - pojęcia i podstawowe instytucje, [in:] E. Haliżak, M. Pietraś (ed.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 • R. O. Keohane, J. S. Nye, JR, Power and Interdependence, (4th edition), Longman Classic in Political Science, 2012.
 • A. Nowak, Putin. Źródła imperialnej agresji, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014.
 • M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, [in:] M. Pietraś (ed.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002.
 • Reporters, Alibaba IPO crowns two-year comeback, Financial Times, 20 September 2014, p. 14.
 • J. Rickards, Currency Wars. The Making of the Next Global Crisis, Portfolio/ Penguin, 2011.
 • G. Simmel, The philosophy of money, London, New York, Routledge, 2011.
 • M. Smagorowicz, Rynki finansowe jako element przestrzeni transnarodowej, [in:] E. Haliżak, M. Pietraś (ed.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 • M. Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 • I. Topolski, Region Wspólnoty Niepodległych Państw, [in:] I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (ed.), Regiony w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2009.
 • J. Wesołowski, System walutowy krajów RWPG, PWE, Warszawa 1977.
 • W. Zajączkowski, Elity polityczne WNP, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Rok 11(2013), zeszyt 3, pp. 70-91. .
 • VI BRICS SUMMIT, Agreement on the New Development Bank, www. brics6.itamaraty.gov.br/agreemants, [6.10.2014] .
 • Bank For International Settlements, Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global result, http:// www.bis.org/publ/rpfx13.htm, [17.08.2014] .
 • Bloomberg, functions: EMRD (GO), CSDR (GO), SOVR (GO), USD/RUB (CURR GO), WCAP (GO).
 • Central Bank of Armenia, Foreign Exchange Policy, https://www.cba.am/ en/SitePages/mpforeignexchangepolicy.aspx [3.10. 2014] .
 • Central Bank of Russia, The Bank of Russia FX policy, www.cbr.ru/eng/ DKP/?Prtld+e-r_policy, [01.09.2014] .
 • Central Bank of Russia, Net Inflows/Outflows of Capital by Private Sector from 2005 to Q3 2014, http://www.cbr.ru/eng/statistics/print. aspx?file=credit_statistics/capital_new_e.htm [15.10.2014] .
 • G. Corsetti, A. Dasgupta, S. Moris, H. Song Shin, Does One Soros Make a Difference? A Theory of Currency Crises with Large and Small Traders, Review of Economics Studies (2004), 71, https://www.macroeconomics. tu-berlin.deberlin.de [02.10.2014], p. 87-113.
 • Council Regulation (EU) No 960/2014 of 8 September 2014 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0960 [01.10.2014] .
 • B. Eichengreen, The EMS Crisis in Retrospect, NBER, Working Paper 8035, http://www.nber.org/papers/w83 [13.06.2014] .
 • Ernst and Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014. The Transitions Begins, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013-14/$FILE/ World%20Islamic%20Banking%20Competitiveness%20Report%20 2013-14.pdf [08.10.2014] .
 • European Central Bank, The function of the financial system, https://www. ecb.europa.eu/mopo/eaec/structure/html/index.en.html [30.08.2014] .
 • Y. Gaidar, Lesson of the Russian Crisis for transition Economies, Finance and Development, June 1999, https://www.imf.org/external/pubs/ft/ fandd/1999/06/pdf/gaidar.pdf [05.10. 2014] .
 • The Global Financial Centres Index, Y-Zen, http://www.zyen.com/publications/ public-reports.html [27.08.2014] .
 • S. Griffith-Jones, A BRICS Development Bank: A Dream Coming True?, Discussion Paper, United Nations Conference on Trade and Development, No 2015, March 2014, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ osgdp20141_en.pdf [18.08.2014].
 • The International Bank for Economic Co-Operation, The History of the bank, http://www.ibec.int/about_the_bank/stories_bank/ [30.08.2014] .
 • International Monetary Fund, GDP 2013, http://databank.worldbank.org/ data/download/GDP.pdf [15.10. 2014] .
 • International Monetary Fund, Fiscal Monitor, Public Expenditures Reform. Making Difficult Choices, April 2014, Statistical Table 7 [28.06.2014] .
 • International Monetary Fund, The Implication of the Global Financial Countries for Low-Income Countries, March 2009, http://www.imf. org/external/pubs/ft/books/2009/globalfin/globalfin.pdf [01.09.2014] .
 • International Monetary Fund, Ukraine: Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, 18 August 2014, http://www.imf.org/external/country/ UKR/INDEX.htm [01.10. 2014] .
 • A. E. Kramer, Moscow Tries to Reinvent Itself as the Financial Hub, The New York Times, 3 April 2013, http://www.nytimes.com/2013/04/04/ business/global/moscow-tries-to-remake-itself-as-financial-center. html?_r=0 [05.10.2014] .
 • D. Litterick, The Billionaire who broke the Bank of England, Daily Telegraph, 13 September, 2002, http://www.telegraph.co.uk/finance/2773265/Billionaire- who-broke-the-Bank-of-England.html [13.07.2014] .
 • Moscow International Financial Centre, http://www.mfc-moscow.com/ index.php?id=100 [27.08.2014] .
 • National Bank of Belarus, Official Exchange Rate of the Belarusian Ruble Against Foreign Currencies and the Foreign Currency Basket, http:// www.nbrb.by/engl/statistics/Rates/CurrBasket [03.10. 2014] .
 • B. Pinto, S. Ulatov, Financial Globalisation and the Russian Crisis of 1998, Policy Research Working Paper 5212, May 2010, http://elibrary.worldbank. org/doi/book/10.1596/1813-9450-5312 [05. 10.2014] .
 • Reuters News: Kazakh sukuk debut opens to door to Islamic Finance, http://www.dawn.com/news/737384/kazakh-sukuk-debut-opens-todoor- to-islamic-finance/print [29.08.2014] .
 • J. Odling-Smee, G. Pastor, The IMF and the Rouble Area, 1991-93, IMF Working Paper WP/01/101, August 2001, http://www.imf.org/external/ pubs/ft/wp/2001/wp01101.pdf [01.09.2014].
 • President of Russia News, Order setting a working group on establishing an international financial centre in Russia, 2 July 2010, http://www. eng.kremlin.ru/news/578 [25.08.2014] .
 • President of Russia News, Russia Calling! Investment Forum, 2 October 2014, http://eng.kremlin.ru/news/23035 [02.10.2014] .
 • Ch. C. Salitan, China's currency Regime: The Perceived Threat to the U.S. Economy, International Affairs Review, Volume XIX, No 1: Spring/ Summer 2010, http://www. Iar-geu.org/node/180 [05.10. 2014]. .
 • Samruk Kazyna, Detailed Analysis of Financial Statements of "Samruk Kazyna" JSC for the first half of 2014, http://sk.kz/section/6928 [15.10.2014] .
 • D.S. Solovieva, Russian Sanctions Spur Bank Drive for Shariah Funding Role, Bloomberg News, 13 August 2014, http://www.bloomberg.com/ news/2014-08-13/russia-sanctions-spur-drive-for-shariah-fundingislamic- finance.html [13.08.2014] .
 • US Treasury, Major Foreign Holders of Treasury Securities as of July 2014, http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt [15.10.2014] .
 • A. Wolters, Islamic Finance in the States of Central Asia: Strategies, Institutions, First Experience, Forschungspapiere Reaserch Papers No. 2013/01, PFH Private Hochschule Goettingen [07.10. 2014]. .
 • The World Bank, Russian Federation: The analysis and diagnosis of the financial, regulatory and institutional policies required for becoming an international financial centre, June 2012, https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/16031 [25.08.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.