PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, z. 4 The End of History which did not happen. The Economy and Finance of the former USSR countries / Koniec historii, który nie nastąpił. Gospodarka i finanse państw byłego ZSRR | 129--144
Tytuł artykułu

The Role of the High Representative Catherine Ashton in the Normalization of a Situation in the Western Balkans and European Perspectives of Serbia

Warianty tytułu
Rola Wysokiej Przedstawiciel Catherine Ashton w normalizacji sytuacji na Zachodnich Bałkanach a europejskie perspektywy Serbii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł ten bada aktywność Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton w negocjacjach pomiędzy Kosowem a Serbią. Kosowo jest byłą prowincją Republiki Serbii, która ogłosiła niepodległość w lutym 2008 r. Od tego czasu stosunki pomiędzy Belgradem a Prisztiną gwałtownie się pogorszyły. Jednym z najważniejszych warunków zbliżenia Republiki Serbii z Unią Europejską jest normalizacja stosunków z Kosowem. Bruksela zdecydowała się wesprzeć ten proces, a Catherine Ashton została przedstawicielem UE w tych negocjacjach. Serbia i Kosowo podpisały porozumienie o normalizacji wzajemnych relacji. W wyniku tego porozumienia Serbia została uznana za oficjalnego kandydata do członkostwa w UE. Celem niniejszej pracy jest również analiza możliwości uzyskania przez Serbię pełnego członkostwa w strukturach UE. Kraj ten, mimo rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, nadal zmaga się z wieloma problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Belgrad został doceniony za współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY). Nadal jednak pozostają kwestie słabej gospodarki, reformy sądownictwa czy administracji. Ponadto Republika Serbii w dalszym ciągu wyraża chęć budowy gazociągu South Stream, biegnącego przez jej terytorium, mimo iż UE uznaje ten projekt za niezgodny z prawem. W ostatnim czasie Bruksela wymaga od władz w Belgradzie rewizji ich polityki wobec Moskwy i poparcia unijnych sankcji nałożonych na Rosję, będących odpowiedzią na kryzys ukraiński i aneksję Krymu. (fragment tekstu)
EN
This article examines the activity of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HP), Catherine Ashton, in negotiations between Kosovo and Serbia. Kosovo is a former province of the Republic of Serbia which announced independence in February 2008. Since then, the relations between Belgrade and Pristina have been deteriorating rapidly. One of the most important conditions of the rapprochement between the Republic of Serbia and the European Union is to normalize the relations with Kosovo. Brussels has decided to support this process and Catherine Ashton was a representative of the EU in these negotiations. Serbia and Kosovo signed an agreement on normalization of mutual relations. The result of this agreement is that Serbia has become the official candidate to the EU. The aim of the article is also an analysis of the possibilities of receiving by the Republic of Serbia a full membership of the EU structures. This country, despite beginning the membership negotiations, wrestles with a number of internal as well as external problems. Belgrade was praised for its cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Nonetheless, there are still questions of the weak economy, reforming the judiciary and administration. Moreover, the Republic of Serbia, still wants to build the South Stream through its territory, despite the EU recognizes this project as unlawful. Recently Brussels required from Belgrade revision of its policy towards Moscow and joining the EU sanctions on Russia as a reaction on the Ukrainian crisis and the annexation of Crimea. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bieńczyk-Missala A., Problemy mniejszości w Kosowie, "Biuletyn PISM", nr 8 (476), 28.02.2008.
 • Brdar I. T., European External Action Service and Western Balkans Region. What Has the New Service Brought to the Region?, [in:] Butković H. (ed.), Relevance of the European External Action Service for the EU's Policies towards South East Europe, Dubrovnik 2013.
 • Comeli M., Looking for Coherence in European Foreign Policy. The European External Action Service and the Balkan, [in:] H. Butković (ed.), Relevance of the European External Action Service for the EU's Policies towards South East Europe, Dubrovnik 2013.
 • Council Decision 2012/39/CFSP of 25 January 2012 Appointing the European Union Special Representative in Kosovo, art. 2, OJ L 23, 26.1.2012.
 • Council Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO, art. 3, OJ L 42, 16.02.2008.
 • Duke S., From Amsterdam to Kosovo: Lesson for the Future of CFSP, "Eipascope", 99/2.
 • EU Enlargement: The Next Seven, BBC, 2 September 2014, http://www.bbc.com/news/world-europe- 11283616 [20.11.2014].
 • EU Relations with Serbia, the European External Action Service, http:// eeas.europa.eu/serbia/index_en.htm [26.11.2014].
 • Kociołek B., Serbia musi nałożyć sankcje na Rosję, http://www.uniaeuropejska. org/serbia-musi-nalozyc-sankcje-na-rosje [28.11.2014].
 • Kosovo Conflict, "Encyclopadia Britannica", http://www.britannica.com/ EBchecked/topic/1380469/Kosovo-conflict [20.11.2014].
 • Kosovo Declares Its Independence from Serbia, "New York Times", 18.02.2008, http://www.nytimes.com/2008/02/18/world/ europe/18kosovo.html?pagewanted=all&_r=0 [20.11.2014].
 • Kosovo-Serbia Talks Begin with Practical Issues, BalkanInsight, 09.03.2011, http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-serbia-talks-beginwith- practical-issues1 [21.22.2014].
 • Nationalist Wins Serbian Presidency, Clouding Ties to the West, "New York Times", 20.05.2012, http://www.nytimes.com/2012/05/21/world/ europe/serbian-presidential-elections.html [20.11.2014].
 • Rada Europejska w Brukseli, Konkluzje, 01-02.03.2012.
 • Serbia and Kosovo Reach EU-Brokered Landmark Accord, BBC News, 19.04.2013, http://www.bbc.com/news/world-europe- 22222624 [24.11.2014].
 • Serbia Starts EU Membership Talks, EUoberver, 21.01.2014, http://euobserver. com/enlargement/122809 [27.11.2014].
 • Serbia za budową Gazociągu Południowego. Gazpromowi uda się ominąć Ukrainę, TVN 24 Biznes i Świat, 26.11.2014, http://tvn24bis.pl/informacje, 187/serbia-za-budowa-gazociagu-poludniowego-gazpromowiuda- sie-ominac-ukraine,492361.html [28.11.2014].
 • Stanisławski W., Serbia, [in:] Sadowski R., Muś J. (red.), Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, Warszawa 2008.
 • Tamminen T., Impact of the EU Crisis Management Efforts in the Western Balkans, [in:] Butković H. (ed.), Relevance of the European External Action Service for the EU's Policies towards South East Europe, Dubrovnik 2013.
 • Terlikowski M., Żornaczuk T., Sytuacja wewnętrzna w Kosowie - implikacje międzynarodowe, "Biuletyn PISM", nr 75 (607), 14.12.2009.
 • The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, Serbia and the European Union, http://www.europa.rs/en/srbija-i-evropskaunija. html [24.11.2014].
 • The European Commission, Serbia. Progress Report, October 2014, http:// ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/ index_en.htm, [27.11.2014].
 • The European External Action Service, Catherine Ashton Appoints Robert Cooper as Counsellor in the EEAS, Brussels, 2 December 2010, A 245/10.
 • The European External Action Service, EU Relations with Serbia, http:// eeas.europa.eu/serbia/index_en.htm [26.11.2014].
 • The European External Action Service, EU-Facilitated Dialogue: Catherine Ashton Meets with Prime Ministers Dačić and Thaçi to Discuss, 19.10.2012, http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/191012_ca_dacic_ thaci_en.htm [19.11.2014].
 • The European External Action Service, EU-Facilitated Dialogue: Catherine Ashton Discusses Further with Prime Ministers Thaçi and Dačić, 08.11.2012, http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/081112_ca_dacic_ thaci_en.htm [19.11.2014].
 • The European External Action Service, Joint Statement by Catherine Ashton, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission and Stefan Füle, EU Commissioner for Enlargement on Serbia, Brussels, 12 December 2011, A 508/11,
 • The European External Action Service, Third Meeting in the Framework of the EU-Facilitated Dialogue, 04.12.2012, http://eeas.europa.eu/ top_stories/2012/041212_eu_facilitated_dialogue_en.htm [19.11.2014].
 • Troszczyńska van Genderen W., Nowak-Far A., Kwestia Kosowa jako element procesu akcesyjnego państw Bałkanów Zachodnich, [in:] Nowak- Far A. (red.), Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, Warszawa 2012.
 • Żornaczuk T., Aresztowanie generała Ratka Mladicia a integracja Serbii z UE, "Biuletyn PISM", nr 60 (809), 06.06.2011.
 • Żornaczuk T., Czy Chorwacja ułatwi rozszerzenie UE na Bałkanach Zachodnich?, "Biuletyn PISM", nr 134 (1110), 19.12.2013.
 • Żornaczuk T., Gry albańsko-serbskie - czy mogą zwyciężyć obie strony?, "Biuletyn PISM", nr 116 (1228), 04.11.2014.
 • Żornaczuk T., Perspektywy integracji Serbii z UE, "Biuletyn PISM", nr 11 (619), 22.01.2010.
 • Żornaczuk T., Północ Kosowa w stosunkach między Belgradem a Prisztiną, "Biuletyn PISM", nr 110 (975), 18.12.2012.
 • Żornaczuk T., Przedterminowe wybory na (dobry) początek negocjacji Serbii z UE, nr 20 (1132), 24.02.2014.
 • Żornaczuk T., Przełom w dialogu z Kosowem przybliża Serbię do UE, "Biuletyn PISM", nr 31 (896), 26.03.2012.
 • Żornaczuk T., Serbia przed drugą turą wyborów prezydenckich i powołaniem nowego rządu, "Biuletyn PISM", nr 50 (915), 18.05.2012.
 • Żornaczuk T., Stan integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich na początku 2012 r., "Biuletyn PISM", nr 4 (869), 13.01.2012.
 • Żornaczuk T., Sytuacja na północy Kosowa i jej znaczenie dla integracji Serbii z UE, "Biuletyn PISM", nr 98 (847), 18.10.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.