PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 76 Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe | 318--325
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne jako przykład alternatywnego finansowania infrastruktury transportowej w warunkach spowolnienia gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public-Private Partnership, as an Example of Alternative Financing of a Transport Infrastructure in the Conditions of Economic Slowdown
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na planowane projekty nie musi skupiać się jedynie na środkach pochodzących z funduszy strukturalnych. Dodatkowymi źródłami mogą być środki pochodzące bezpośrednio z Komisji Europejskiej, atrakcyjne kredyty, dodatkowe mechanizmy wsparcia lub programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jak wielokrotnie wspomniano, poziom wiedzy i zrozumienia potencjału alternatywnego finansowania infrastruktury transportowej, w tym PPP w sektorze publicznym, jest wciąż nie-wystarczający. W porównaniu z sektorem prywatnym jest to uderzająca dysproporcja. Sektor publiczny nie wykorzystuje wszystkich potencjalnych korzyści płynących ze współpracy publiczno-prywatnej i może być odpowiedzialny za większość systemowych braków i błędów w projektach, a także za niepełne wykorzystanie alternatywnych metod finansowania publicznych inwestycji w infrastrukturę. Wiele zatem należy zrobić, aby poprawić ten stan rzeczy, w którym rola organów UE, rządów, instytucji finansowych, agencji PPP, jak również doradztwa specjalistycznego jest kluczowa.(fragment tekstu)
EN
Knowledge and understanding of the potential of alternative financing including PPPs in transport infrastructure in public sector is still insufficient. This is a striking dif-ference in comparison to private sector, the representants of which possess a good in-formation and consultancy basis and are able to support their interest effectively. The resulting asymmetry of positions does not enable public sector to draw all potential ben-efits from public-private cooperation and may also be responsible for most systemic shortfalls and failures in projects, and also for underutilization of alternative financing methods in public infrastructure investment. Much has thus to be done to improve this state of things, where the role of EU bodies, governments, financial institutions, PPP agencies as well as specialized consultancies is essential.(author's abstract)
Twórcy
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Bibliografia
  • A Guide to Guidance, Sourcebook for PPPs, Version 2, European PPP Expertise Cen-tre, luty 2011, http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance.pdf.
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, Brussels 2009, http://www.eib.org/epec/infocentre/documents/Commission%20Communication%20 on%20PPP-en.pdf.
  • Commission adopts communication on releasing the potential of public private partnerships 2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1740 &format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
  • Market Update, Review of the European PPP Market in 2010, European PPP Expertise Centre 2011, s. 3, http://www.eib.org/epec/resources/epec-market-update-2010-public.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.