PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 500--510
Tytuł artykułu

Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Conditioning of Effective Budgeting Functioning in Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę reorganizacji budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Obecna sytuacja finansowa jednostek jest trudna ze względu na ograniczone środki finansowe wynikające z braku odpowiedniego poziomu transferów z budżetu państwa. Jako antidotum na problemy jednostek oraz na zwiększenie racjonalizacji wydatków autorka przedstawia budżetowanie zadaniowe. W artykule została dokonana analiza porównawcza budżetowania tradycyjnego oraz zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego celem określenia ich wad i zalet, a także wpływu na funkcjonowanie samorządu. Wykazano również, iż konsekwencją wdrożenia budżetowania opartego na zadaniach jest modyfikacja rachunkowości oraz wprowadzenie controllingu zadaniowego. W artykule zaprezentowano rolę systemu rachunkowości w budżetowaniu w JST.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to demonstrate the need for reorganization of budgeting in local government units. The current financial situation of individuals is difficult due to limited financial resources resulting from the lack of an adequate level of transfers from the state budget. The author presents performance budgeting as an antidote to the problems of individuals and to increase the rationalization of expenditure budgeting. The article presents a comparative analysis of traditional and performance budgeting in local government units which was made to determine advantages and disadvantages of both kinds of budgeting as well as its impact on the functioning of local government. It was also shown that the consequences of the implementation of performance budgeting is a modification of accounting policies and the introduction of taks-controlling. The article presents the role of accounting system in budgeting in local government.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Binter M., 2012, Wpływ budżetowania memoriałowego na kształt i funkcjonowanie zasad budżetowych w prawie budżetowym jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" nr 5/2012 (257), Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Bucior G., Gościniak K., 2005, Koncepcje budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych, teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Heciak S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, PRESSCOM, Wrocław.
 • Jastrzębska M., 1999, Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kiziukiewicz T., 1984., Problemy dostosowania rachunkowości do informacji wymagań zarządzania, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 261, Prace Katedry Rachunkowości nr 2, Szczecin.
 • Kiziukiewicz T. (red.), 2006, Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Komisja Europejska, Sprawozdanie z dnia 6 marca 2013 r. dla Rady i Parlamentu Europejskiego, W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich - Przydatność MSRSP dla państw członkowskich, Bruksela.
 • Kożuch A.J., 2012, Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, PWN Warszawa.
 • Krajowa Rada RIO, 2010-2013, Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w 2009-2012, Warszawa.
 • Lubińska T., Strąk T., Lozano Platonoff A., Będzieszak M., Godek M., 2009, Budżet zadaniowy w Polsce - istota, struktura, metodyka, [w:] T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa, s. 41-42.
 • Lüder K., Jones R. (red.), 2003, Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Europe, Frankfurt am Main, Fachverlag Moderne Wirtschaft.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Korolewska M., 2013, Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych - analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków miast na prawach powiatu, [w:] K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 1(33), Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 4 kwartałach 2013 r., http://www.mf.gov.pl.
 • Nowak E., 2010, Podstawy budżetowania w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Warszawa.
 • Postuła M., Perczyński P., 2010, Budżet zadaniowy - wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, [w:] M. Postuła, P. Perczyński, (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Rada Unii Europejskiej, 2011, Dyrektywa Rady 2011/85/UE z 8.11.2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Bruksela, Dz.Urz. UE L 306/41 z 2011 r.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2006, nr 249, poz. 1832.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU 2013, poz. 168; 2012, poz. 1529.
 • Zawadzka-Pąk U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.