PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 (57) | 36--46
Tytuł artykułu

Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modernization of Farms from the Warmińsko-Mazurski Region under the RDP 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Modernizacja semantycznie oznacza unowocześnienie. Jest procesem przemian, których celem jest poprawa warunków działalności we wszystkich sferach gospodarczych i społecznych, także w rolnictwie. Działania modernizacyjne w gospodarstwach rolnych wpływają na wielkość produkcji i jej jakość, poprawiając w ten sposób m.in. konkurencyjność gospodarstw. Jednym z programów wspierających modernizację polskich gospodarstw rolnych jest PROW 2007-2013. Celem opracowania było ukazanie wykorzystania środków pochodzących z działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 200-2013 przez rolników z woj. warmińsko-mazurskiego. Rozważania przeprowadzono na podstawie wyników własnych badań ankietowych. Z badań wynika m.in., że bez wsparcia finansowego unowocześnianie gospodarstw byłoby trudne, ponieważ aż 63,4% badanych nie byłoby w stanie bez wsparcia zrealizować inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
Modernization semantic is upgradeing. It is a process of change, which aims to improve the business environment in all economic and social areas, including agriculture. Modernization activities on farms influence on the production and quality. It is the way to improve competitiveness of farms. One of the programs supporting the modernization of the Polish farms is the RDP 2007-2013.The aim of the study was to show the use of funds from the operation Modernization of the farm RDP 2007-2013 by farmers from the warmińsko-mazurskie voivodship. Reflections were based on the results of own surveys. Research suggests that without financial support modernization of farms would be difficult, because until 63.4% of the respondents would not be able to achieve the investment without the support. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2012
 • Chyłek E.: Proces modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo 3(128)/2005
 • Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2012. Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2012
 • Klepacki B.: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego. Roczniki Naukowe SERiA 2007, t. IX, z. 1
 • Leopold A.: Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki. PWN, Warszawa 1997
 • Lubbe A.: Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 r. w: Modernizacja Polski. Struktury - Agencje - Instytucje, W. Morawski (red. nauk.). Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011
 • Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Raport końcowy, T I-IV. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wersja z lipca). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L277
 • Sawicka J.: Rozwój obszarów wiejskich w świetle reform wspólnej polityki rolnej i polityki spójności Unii Europejskiej. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 8(2)/2009
 • Walkowski M.: Wpływ funduszy pomocowych na proces unowocześniania rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. w: Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, J. Babiak (red.). Wyd. Studio Emka, Warszawa 2008
 • Wasilewska A.: Czym jest modernizacja? w: Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych. IERiGŻ, Warszawa 2008
 • Wilkin J.: Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych, nr 4/2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.