PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, z. 5 Rosja Putina - Ukraina - Europa : geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka | 97--122
Tytuł artykułu

Geopolityczne uwarunkowania trwałości i nietrwałości postradzieckiego państwa ukraińskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Geopolitical Conditions of Stability and Instability of Post-Soviet Ukrainian State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pod koniec 2013 roku na Ukrainie doszło do swoistej powtórki z "pomarańczowej rewolucji" z końca 2004 roku, kiedy to młodzież studencka, a później coraz szersze kręgi społeczne zaczęły wyrażać swój sprzeciw wobec władzy, manifestując na ulicach Kijowa oraz innych miast ukraińskich i tworząc miasteczka namiotowe. Przyczyną aktualnego wzrostu napięcia politycznego w tym kraju było wycofywanie się władz państwowych Ukrainy z procesu stowarzyszeniowego z Unią Europejską, spowodowane zarówno sceptycyzmem tych władz wobec struktur euroatlantyckich, jak i presją ze strony głównego partnera politycznego i potężnego sąsiada - Rosji, występującej jako geopolityczny przeciwnik szeroko rozumianego Zachodu. Protesty proeuropejskie na Ukrainie stanowiły nie tyle przejaw dążenia gromadzących się na tzw. euromajdanach Ukraińców do wejścia do Unii Europejskiej (gdyż sama Bruksela mało poważnie traktuje możliwość akcesji Kijowa do struktur euroatlantyckich), ile zdecydowaną demonstrację wyboru cywilizacyjnego - poparcie ze strony centralnej i zachodniej Ukrainy dla zachodniego modelu ścieżki cywilizacyjnej i modernizacyjnej. Przyczyny niezadowolenia społecznego tkwiły ponadto w katastrofalnym stanie gospodarki kraju oraz w oligarchiczno-kleptokratycznej kulturze politycznej. Jednym z kluczowych aspektów wydarzeń na Ukrainie jest kontekst geopolityczny, ponieważ Ukrainę postrzega się jako państwo buforowe, w którym ścierają się wpływy i interesy geopolityczne Zachodu (Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej) oraz Federacji Rosyjskiej. (fragment tekstu)
EN
The goal of this article is to reflect on the geopolitical factors affecting the stability and instability of the contemporary Ukrainian state - which is the result of disintegration of the Soviet Union. The article analyzes the state and national construction of Ukraine since the collapse of the Soviet Union to the present, the influence of Russia and widely-understood the West (i.e. The United States, The European Union and The North Atlantic Pact) on this construction. The author presented the views of the main Russian and American geopoliticians on the issue of Ukraine. The basic point of reference is the current situation in Ukraine in the context of the rivalry for this country among most important, and the most interested, geopolitical players. The article also contains a cautious forecast for the future of Ukraine. (original abstract)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Barbashin A., Thoburn H., Putin's Brain. Alexander Dugin and the Philosophy Behind Putin Invasion of Crimea, http://www.foreignaffairs.com/articles/ 141080/anton-barbashin-and-hannah-thoburn/putins-brain
 • Bilyi O., Nihilism and Political Phantoms of the Postcommunist Period, "Political Thought" 1994, no. 4.
 • Brzeziński Z., Wielka szachownica. Głowne cele polityki amerykańskiej, przeł. T. Wyżyński, Wydawnictwo Bertelsmann Media, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 1998,
 • Dubnow W., Pomarańczowy kolor burżuazji, "Rosja w Globalnej Polityce", maj 2005.
 • Henry Kissinger: To Settle the Ukrainian Crisis, Start at the End, "The Washington Post", March 5, 2014, http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the- -ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466- -d34c451760b9_story.html
 • Hnatiuk O., Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Hrytsak Y., National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of Lviv and Donetsk, [w:] Z. Gitelman, L. Hajda, J.-P. Himka, R. Solchanyk (ed.), Culture and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor of Roman Szporluk, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 2000.
 • Kozakiewicz J., Rosja w polityce niepodległej Ukrainy, ISP PAN, Warszawa 1999.
 • Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
 • Marciniak W., Mapa i pamięć o imperium. Kartograficzne symbole nostalgii postsowieckiej, [w:] W. Marciniak (red.), Inne wymiary polityki, ISP PAN, Warszawa 2013.
 • Marciniak W., Przestrzeń czy pustka? Pojęcie "prostranstwo" w rosyjskich debatach politycznych lat dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] A. Nowak (red.), Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, IPN, IH PAN, Warszawa 2010.
 • Mearsheimer J., Why the Ukraine Crisis is the West's Fault. The Liberal Delusions That Provoked Putin, http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/ john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
 • Motyl A., Niech sobie Rosjanie zabiorą Donbas (wywiad), "Gazeta Wyborcza", 19.09.2014, http://wyborcza.pl/magazyn/1,140804,16670040,Niech_sobie_ Rosjanie_zabiora_Donbas.html
 • Olszański T. A., Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 • Olszański T. A., "Walka klanow" na Ukrainie, "Biuletyn Ukraiński" [Materiały Ośrodka Studiów Wschodnich] 1996, nr 4.
 • Pawluczuk W., Ukraina. Polityka i mistyka, Nomos, Kraków 1998.
 • Smith M., Pax Russica: Russia's Monroe Doctrine, Royal United Services Institute for Defense Studies, London 1993.
 • Świder K., Baza społeczno-polityczna niebieskiej kontrrewolucji podczas wyborow prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, [w:] P. Grochmalski (red.), Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Świder K., Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji w kontekście przemian ideowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych, ISP PAN, Warszawa 2013.
 • Wilson A., Ukraińcy, przeł. M. Urbański, Fakty, Warszawa 2002.
 • Zbigniew Brzezinski: After Putin's Aggression in Ukraine, the West Must be Ready to Rrespond, "The Washington Post", March 3, 2014, http://www.washingtonpost.com/opinions/zbigniew-brzezinski- -after-putins-aggression-in-ukraine-the-west-must-be-ready-to- -respond/2014/03/03/25b3f928-a2f5-11e3-84d4-e59b1709222c_story.html
 • Дергачев А. (ред.), Украинская государственность в XX веке. Истори- ко-политологический анализ, Політична думка, Киев 1996.
 • Дугин А., Основы геополитики. Геополитическое будущее России, Арк- тогея, Москва 2000.
 • Замятин Д., Власть пространства и пространство власти: Геогра- фические образы в политике и международных отношениях, РОС- СПЭН, Москва 2004.
 • Зленко А., Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен, Фолио, Харьков 2004.
 • Зубов А., Советский Союз: из империи - в ничто?, "Полис" 1992, № 1-2.
 • Зюганов Г., География победы: основы российской геополитики, Мо- сква 1997.
 • Каганский В., Советское пространство: конструкция и деструкция, [w:] С. Чернышев (ред.), Иное. Хрестоматия нового российского са- мосознания, т. 1: Россия как предмет, Аргус, Москва 1995.
 • Концепция внешней политики Российской Федерации, "Дипломатиче- ский вестник" 2000, № 8.
 • Мальгин А., Украина: соборность и регионализм, Сонат, Симферополь 2005.
 • Манекин Р., Украина: власть, группы влияния и кланы, [w:] Полити- ческая элита. Политический ежегодник, Олма-Пресс, Москва 2003.
 • Мигранян А., Коктейль победы: Почему Россия выиграла украинские выборы, [w:] М. Погребинский (ред.), ≪Оранжевая революция≫. Украинская версия, Европа, Москва 2005.
 • Митрофанов А., Шаги новой геополитики, Русский вестник, Москва 1997.
 • Основные положения концепции внешней политики Российской Феде- рации, "Независимая газета", 29 апреля 1993.
 • Попович М., Мифология и реальность украинского Возрождения, [w:] С. Константинов, А. Ушаков, История после истории. Образы России на постсоветском пространстве, АИРО-XX, Москва 2001.
 • Рябчук М., Від Малоросії до України: парадокси запізнілого нацєтво- рення, Критика, Київ 2000.
 • Рябчук М., Зона відчуження. Українська олігархія між Сходом і Захо- дом, Критика, Київ 2004.
 • Салмин А., Союз после Союза. Проблемы упорядочнения националь- но-государственных отношений в бывшем СССР, "Полис" 1992, № 1-2.
 • Солонько Л., Імперська складова ≪української ідеологіі≫ та пострадян-ська бюрократія, "Політична думка" 2001, № 1-2.
 • Шпорлюк Р., Украина: от периферии империи к суверенному государ- ству, [w:] Д. Фурман (ред.), Украина и Россия: общества и государ- ства, Москва 1997.
 • Якубовский А., Попова И., Кунявский М., Региональная политико-ад- министративная элита, Астропринт, Одесса 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.