PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 (57) | 94--102
Tytuł artykułu

Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Strategic Framework for Rural Development Policy for 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trwają prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu regulacji dotyczących polityk europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 20142020. Komisja Europejska przedstawiła między innymi propozycję nowego instrumentu koordynacji polityk, tzw. Wspólnych Ram Strategicznych (Common Strategic Framework), które miałyby przyczynić się do lepszej integracji wertykalnej i horyzontalnej polityk europejskich, w tym polityk wspierających rozwój obszarów wiejskich. Celem artykułu było przedstawienie ewolucji struktury finansowania rozwoju obszarów wiejskich oraz architektury Wspólnych Ram Strategicznych i skutków ich wprowadzenia dla programowania drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Commission has adopted draft legislative packages which will frame European policies for a new financial perspective of 2014-2020. Among them, European Commission introduced a new instrument called Common Strategic Framework to reinforce horizontal and vertical coordination between policies, including policies for rural development The aim of the article was to discuss the evolution of the structure of EU funds supporting rural development and the architecture of Common Strategic Framework and its impact on programming of the second pillar of the Common Agricultural Policy. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Albiński P. i inni, Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej polityki gospodarczej, SGH, Warszawa 2008, s. 73
 • Bajek P. i inni, WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa, s.70
 • Mantino F., Bolli M., Fagiani P., Tarangioli S., Report on Policy Delivery Systems and their relations with types of governance models, raport z projektu Assessing the impact of rural development policies finansowanego przez 7PR, http://www.rudi-urope.net/uploads/media/ RuDI_WP3_D_3_3.pdf
 • Nemes G., The politics of rural development i Europe, Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences KTI/IE Discussion Papers 2005/5, s. 4-7
 • Reinventing Rural Policy, Policy Brief, OECD, 2006, s. 12
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Bruksela, dnia 12.10.2011., KOM(2011) 627
 • Rozporządzenie Rady(WE) NR 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
 • Warunki strategiczne dla polityki spójności 2014-2020 dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PSDB, Warszawa, 2011
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.