PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, z. 5 Rosja Putina - Ukraina - Europa : geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka | 145--156
Tytuł artykułu

Półwysep niezgody. Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską a bezpieczeństwo regionu czarnomorskiego - uwarunkowania i perspektywy

Autorzy
Warianty tytułu
Peninsula of Discord. Annexation of the Crimea by the Russian Federation and the Safety of the Black Sea Region - Conditions and Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską i jednostronne włączenie go w skład tego państwa nie tylko położyły się cieniem na relacjach między Rosją a Ukrainą (formalnie przecież członkami Wspólnoty Niepodległych Państw - organizacji zapewniającej m.in. platformę dialogu do rozpatrzenia wszelkich spraw spornych), ale i wpłynęły na zdynamizowanie kwestii powiązanych z bezpieczeństwem całego obszaru czarnomorskiego. Dotychczas region Morza Czarnego - mimo niestabilnego otoczenia, zwłaszcza na Kaukazie i Bliskim Wschodzie - jawił się jako stosunkowo zrównoważony, chociaż dostrzegano kruchość dotychczasowego układu bezpieczeństwa1. Wprowadzenie przez Rosję czynnika militarnego jako wstępu do rozwiązań politycznych i ustrojowych w będącej częścią Ukrainy Autonomicznej Republice Krymu stanowi nie tylko złamanie tej delikatnej równowagi, ale i zapowiedź dalszych zmian, skutkujących zasadniczymi przekształceniami w strukturze bezpieczeństwa obszaru czarnomorskiego. (fragment tekstu)
EN
The annexation of the Crimea by, and making it a part of, the Russian Federation not only cast a long shadow on the relations between Russia and Ukraine (formally, both states are members of the Commonwealth of Independent States - an organization which provides, among other things, a platform for a dialogue in international disputes) but also boosted the dynamics of issues connected with the security of the entire Black Sea region. So far, the Black Sea region, despite its instability, particularly in Caucasus and the Middle East, has been regarded as relatively balanced, although the brittle nature of its security has been noticed. Russia's introduction of a military factor as a prelude to political and system solutions is not only a violation of this delicate balance but also a forecast of further changes which will result in substantial changes in the security structure of the Black Sea region. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Bajor P., Demagogia czy realny problem? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne, T. Kapuśniak (red.), Lublin-Warszawa 2011.
 • Bajor P., "Operacja" Krym - aneksja półwyspu i jej konsekwencje, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 12 (2014), z. 2, Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), Lublin 2014.
 • Fisher A. W., The Crimean Tatars, Stanford (Cal.) 1978.
 • Gökay B., Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991. Soviet Foreign Policy, Turkey and Communism, London-New York 2006.
 • Jankowski D., Geostrategia obszaru czarnomorskiego, [w:] Obszar czarnomorsko- kaspijski w stosunkach międzynarodowych, B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (red.), Lublin 2011.
 • Sasse G., The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict, Cambridge (Mass.) 2007.
 • Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011.
 • Wierzbicki A., Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna, Warszawa 2014.
 • Zürcher E. J., Turkey. A Modern History, London 2003.
 • Аксенов С. В., Вклад народов Крыма в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., [w:] Крым в истории России: к 70-летию осво- бождения 1944-2014. Материалы военно-исторической конференции 28 мая 2014 года, г. Севастополь, С. А. Макаров (ред.), Москва 2014.
 • Бабурин С., Крым навеки с Россией. Историко-правовое обоснование воссоединения республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией, Москва 2014.
 • Бикова Т. Б., Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.), Київ 2011.
 • Білокінь С., Червоний терор у Криму, [w:] Крим в історичних реаліях України: Матеріали наук. конф. «Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР» (Київ, 19 лютого 2004 р.), відп. ред. В. А. Смолій, Київ 2004.
 • Вишняков В. Г., Крым: право и политика. Монография, Москва 2011.
 • Водарский Я. Е., Кабузан В. М., Таврическая губерния во второй половине XIX - начале XX в., [w:] Крым: прошлое и настоящее, С. Н. Агаджанов, А. Н. Сахаров (ред.), Москва 1988.
 • Габриелян O. A., Ефимов С. А., Зарубин Б. Г., Кислый А. Е., Мальгин А. В., Никифоров А. Р., Павлов В. М., Петров Б. П., Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство, Симферополь 1998.
 • Гольц А., Четвертое взятие Крыма, "Pro et Contra. Журнал российской внутренней и внешней политики", т. 18, № 3-4, май-август 2014.
 • Иосиф Сталин - Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, факты, комментарии, вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай, Москва 1992.
 • Козлов Д. Ю., «Странная война» в Черном море (август-октябрь 1914 года), Москва 2009.
 • Кримські татари: шлях до повернення. Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років) очима радянських спецслужб, ч. 1, упор. О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк, С. А. Кокін, О. А. Лошицький, Київ 2004.
 • Нидова Е. И., Кабузан В. М., Крым в составе Российского государства в конце XVIII - первой половине XIX в., [w:] Крым: прошлое и настоящее, С. Н. Агаджанов, А. Н. Сахаров (ред.), Москва 1988.
 • Новиков Н. В., Операции флота против берега на Черном Море в 1914-1917 годах, Санкт-Петербург 2003.
 • Романько О. В., Крым под пятой Гитлера. Немецкая окупационная политика в Крыму (1941-1944), Москва 2011.
 • Сталинские депортации 1928-1953, сост. Н. Л. Поболь, П. М. Полян, Москва 2005.
 • Стариков Н., Беляев Д., Россия. Крым. История, Санкт Петербург 2015.
 • Стевенс Н., Кримська проблема в комплексі російсько-українських політичних процесів, [w:] Крим в історичних реаліях України: Мате- ріали наук. конф. «Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР» (Київ, 19 лютого 2004 р.), відп. ред. В. А. Смолій, Київ 2004.
 • Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011-2020 годы, [b.m.w.] 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.