PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (32) | 13--23
Tytuł artykułu

Wpływ narzędzi informatycznych na kierunki ewolucji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w Polsce w XXI wieku

Warianty tytułu
The Influence of Information Tools on the Evolution Trends of Hr Function in Enterprises in Poland in the XXIst Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przeprowadził wieloletnie badania nad wpływem narzędzi technologii informatycznych (tools IT) na funkcję personalną (FP, HR function) w jej różnorodnych formach (m.in. administrowanie/zarządzanie kadrami/zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim itd.) w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski w XXI wieku. Poziom upowszechnienia podstawowych rozwiązań oraz narzędzi IT związanych z realizacją funkcji personalnej (RFP) w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim był (i jest) niewystarczający w stosunku do konkurencji funkcjonującej na polskim rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the unique results of longitudal research on the influence of information technology tools (IT tools) on HR function (personal function) in different forms (among others personnel management, human resources management, human capital management, etc.) in companies operating in Poland in the twenty-first century. The level of dissemination of basic solutions and IT tools related to the implementation of the HR function in companies with Polish capital has been insufficient in relation to the functioning of competition on the Polish market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • ADP, CorporateLeaders, 2012, Wyzwania i rozwiązania w zakresie funkcjonowania działów kadrowych. Płace i administracja kadrowa, www.adp.com (12.12.2013).
 • Andersen Business Consulting, Trendy HR w Polsce w 2006 r. Raport z projektu badawczego, www. andersenbc.pl (12.10.2006).
 • Antczak Z., 2005, Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Antczak Z. (red.), 2013, Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Difin, Warszawa.
 • Antczak Z., 2013a, Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Antczak Z., 2004, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa.
 • Antczak Z., 2014, Kierunki rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce, [w:] Z. Antczak, S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Antczak Z., 2008, Kwalifikacje a kompetencje, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 • Antczak Z., 2000, Przeobrażenia organizacyjne a funkcja personalna w firmach usługowych, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Antczak Z., 2001b, Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej, [w:] J. Lewandowski (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Antczak Z., 2005a, Wirtualizacja funkcji personalnej, "HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Antczak Z., Gałwa S., 2001, Transformacje firmy usługowej w polskich warunkach. Refleksje i wnioski, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, t. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Antczak Z., Listwan T., 2007, Tendencje rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce, [w:] S. Borkowska (red.), ZZL. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Antczak Z., Mężyk P., 2013, Demograficzne tło zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce, [w:] Z. Antczak (red.), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Difin, Warszawa.
 • BARP, Badania ankietowe rynku pracy, Raport 2011, Warszawa 2011, Instytut Ekonomiczny NBP.
 • BARP, Badania ankietowe rynku pracy, Raport 2012, Warszawa 2012, Instytut Ekonomiczny NBP.
 • BARP, Badania ankietowe rynku pracy, Raport 2013, Warszawa 2013, Instytut Ekonomiczny NBP.
 • BCG, eapm, 2009, Creating people advantage in times of crisis. How to address HR challenges in the recession, Boston Cons. Group/European Ass. for People Manag., www.bcg.com (11.10.2009).
 • BCG, eapm, 2007, The Future of HR in Europe. Key Challenges through 2015, Boston Consulting Group/European Association for People Management, www.bcg.com (11.10.2009).
 • Bieńkuńska A., 2013, Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, Warszawa.
 • Borkowska S., 2010, HRM a innowacyjność, C.H. Beck, Warszawa.
 • CBI, 2012, Facing the future. Employment trends survey, Confederation of British Industry/Harvey Nash, www.cbi.org.uk (11.11.2012).
 • CGMA, 2012, Talent pipeline draining growth. Connecting human capital to the growth agenda, American Inst. of Certified Public Acc./Chartered Inst. of Manag. Acc., www.cgma.org (11.11.2012).
 • CRF, 2012, Planning for succession in changing times, Corporate Research Forum, www.crforum. co.uk (11.11.2012).
 • Deloitte, 2013, Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, www.deloitte.com/pl/(12.12.2013).
 • Deloitte, 2006, 2007 HRM trends in Poland (rep.), "HRM" No. 6.
 • Deloitte, 2011, PSZK, Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom. Trendy HRM w Polsce, wrzesień, www.deloitte.com/pl/, www.deloitteCE.com, www.pszk.org.pl (13.12.2013).
 • Deloitte, 2009, PSZK, Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce, www.deloitte.com/pl/, www. deloitteCE.com, www.pszk.org.pl (13.12.2013).
 • Dobrzyński M., 2003, Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą?, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • DP, 2012, The role of HR - executive's expectations, www.adp-es.co.ul/the-role-of-HR (10.11.2012).
 • Drucker P.F., 2003, To nie pracownicy, to ludzie, "HBR Polska", maj.
 • Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J., 1998, Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach na tle tendencji światowych, [w:] C. Sikorski (red.), Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Guryn H., Berłowski P., Wach S. (opr.), 2004, Oprogramowanie HRM - praktyczna pomoc dla działów personalnych, "Personel", nr 5.
 • HRC PWC, PSZK, 2010, Czas próby. HR po kryzysie, www.pwc.com/pl/hrc (19.12.2012).
 • HRPA, Knightsbridge, 2010, The role and future of HR. The CEO's perspective, Human Resources Professionals Association and Knightsbridge Hum. Capital Sol., www.hrpa.ca (11.10.2010).
 • http://www.shrm.org/Publications/hrmagazine/EditorialContent/Pages/0606vocino.aspx (31.08.2013).
 • IES, What customers want from HR, rep. 453, 2008, www.employment-studies.co.uk (11.10.2010).
 • Ipsos MORI, Captains of industry survey, 2012, www.ipsos-mori.com (10.11.2012).
 • Korus J., Cykl emigracyjny. Polskie drogi, czyli emigracja XXI wieku, "Newsweek" 17.06.2013.
 • KPMG, Rethinking human resources in a changing world, 2012, www.kpmg.com (10.11.2012).
 • Krakowiak A., Taniocha Made in Poland, www.rp.pl (18.12.2013).
 • Król H., Czynnik ludzki w organizacji, 2002, [w:] H. Król (red.), Szkice z zzl, WSPiZ, Warszawa.
 • Kryńska E. (red.), 2011, Prognozowanie zatrudnienia według zawodów - dorobek teoretyczny i wdrożeniowy - świat i Polska (raport I), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kuczyński K., 2003, E-HRM, czyli rozwiązania informatyczne dla działów personalnych, "Personel", nr 8.
 • Listwan T., 1999, Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2.
 • Listwan T., 2000, Zarządzanie kadrami w transformacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ludwiczyński A., 2003, ZZL - postęp, zastój, regres?, "Personel", nr 13-14, 15-16.
 • MGI (McKinsey Global Institute), 2011, An economy that works. Job creation and America's future (Tech. Rep.), MGI_US_job_creation_full_report.pdf (06.01.2014).
 • MGI, 2013, Disruptive technologies. Advances that will transform life, business, and the global economy (Tech. Rep.), MGI_Disruptive_technologies_Full_report_May 2013.pdf (06.01.2014).
 • Mikołajczyk Z., Stolarska M., 2000, Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwach polskich i francuskich, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Nagaj R., 2009, Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nojszewska E., 2010, Polski system ochrony zdrowia w okresie transformacji, [w:] E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach, C.H. Beck, Warszawa.
 • Orłowska R., 2009, Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Panek T., Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła, http://wyborcza.pl/0,0.html (30.10.2013).
 • Partyka P., 2004, Informatyzacja - zadanie z niejednym rozwiązaniem. Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla działów personalnych, "Personel", nr 5.
 • Pocztowski A., Urbaniak B., 2006, Trends in human resource management (Poland), "HRM. Human Resource Management" No. 6.
 • Polska 2025. Centrum Informacyjne Rządu, Wyd. Press, Warszawa, 26.07.2000.
 • Rynek pracy, a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, 2007, Akademia Filantropii, Warszawa.
 • Rząsa D., W Polsce dokonał się skok cywilizacyjny: z bardzo biednych staliśmy się biedni, http://www. interia.pl/raporty/.../w-polsce-dokonal-sie-skok-..., 1848797.htm (03.10.2012).
 • Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., 2002, Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, 1991-1992, PWN, Warszawa.
 • Stolarska M., 2003, Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych), [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo- organizacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Stor M., 2011, Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Strużyna J., 2005, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, WWSZiP, Wałbrzych.
 • Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Szambelańczyk J., 1995, Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno- gospodarczego, [w:] A. Szałkowski, A. Piechnik-Kurdziel (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Szarfenberg R. (red.), 2011, Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce (raport krajowy PKSW i PKEA- -PN), Wyd. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa, www.kph.org.pl (28.12.2013).
 • Unia biednieje, w Polsce rośnie rozwarstwienie, PAP, www.onet.pl/biznes (28.12.2013).
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P., 2000-2012, Lider ZZL (raporty), IPiSS, Warszawa.
 • World at Work, 2011, Survey on workforce flexibility, The Total Rewards Association, February.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w latach 2004- 2011 (raport), 2007, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.