PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 3 | 11--15
Tytuł artykułu

Wpływ kosztów bezpośrednich na wyniki ekonomiczne produkcji mleka w gospodarstwach

Warianty tytułu
The Impact of Direct Costs on the Economic Results of Milk Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była analiza zmian, które zaszły w poziomie i strukturze kosztów bezpośrednich, a także w wynikach ekonomicznych produkcji mleka w gospodarstwach uczestniczących nieprzerwanie w badaniach w dwóch latach. Analizie porównawczej poddano poziom produkcji, poniesionych nakładów i kosztów. Porównano także dochód na poziomie nadwyżki bezpośredniej bez dopłat. W pracy wykorzystano dane empiryczne o działalności "krowy mleczne" zgromadzone w Systemie Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY w 2006 i 2009 r. Dla pokazania zmian jakie zaszły w badanym okresie, wyniki badań zaprezentowano w układzie tabelarycznym średnio dla całej badanej zbiorowości gospodarstw oraz w podziale na skrajne grupy wyodrębnione pod względem wysokości nadwyżki bezpośredniej. Stwierdzono, że w 2009 r. sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka uległa pogorszeniu. Ocenia się, że wzrost kosztów bezpośrednich, szczególnie wyraźny w grupie gospodarstw o najniższym poziomie nadwyżki bezpośredniej wiązał się z dążeniem do uzyskania wyższej mleczności krów. Niestety koszty poniesione na zakup większej ilości pasz treściwych nie zostały w pełni pokryte przez przychody ze sprzedaży mleka. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of study was to investigate the changes that have occurred in the level and structure of direct costs, and the economic results of milk production on farms participating in the study in two consecutive years. Comparative analysis was the level of production, expenses and costs incurred was made. Gross margin without subsidies was also compared. The paper is based on empirical data on the activities of "dairy cows" collected in the Data Collection on Agricultural Products AGROKOSZTY in 2006 and 2009. To show the changes, which have occurred over the period, results are presented in tables average for the whole population of farms and by the extreme groups distinguished in terms of the amount of gross margin. It was found that in 2009 the economic situation of farms specializing in milk production has deteriorated. It is estimated that the increase in direct costs, particularly in the group of households with the lowest gross margin, was associated with the desire to obtain a higher milk yield of cows. Unfortunately costs incurred for the purchase of larger quantities of fodder are not fully covered by revenues from the sale of milk. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
11--15
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • Balcerak M., Śmigielska D. 2010: Ekonomiczne aspekty hodowli bydła mlecznego, Publikacja online [www.zdrowakrowa.pl/ekonomiczne_aspekty_hodowli_bydla_mlecznego2.php], dostęp 1.03.2012.
  • Powszechny Spis Rolny 2010. 2012: Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, GUS, Warszawa, s. 45.
  • Rocznik statystyczny RP. 2005, 2008, 2012: GUS, Warszawa.
  • Skarżyńska A. 2013: Możliwość realizacji dochodu na poziomie parytetowym przez gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka w Polsce, Journal of Central European Agriculture.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.