PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 (3) | 5--16
Tytuł artykułu

Profesjonalizacja w zarządzaniu personelem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule starałem się wyeksponować tezę, że głównymi siłami kształtującymi rozwój zawodowy są nie tylko posiadane kompetencje społeczne, techniczne, interpersonalne i koncepcyjne, ale również wzajemnie zintegrowane i niekiedy konkurencyjne funkcje i procesy poznawcze i aksjologiczno-motywacyjne o charakterze rozwojowym jakie w dużej mierze pełnią pracownicy i menedżerowie. Jest to zgodne z dialektyką heglowską oraz teorią mikrotrendów M. Penna i E. Kinney Zalesne1, które są trudne, a czasami wręcz nie do zbadania i przewidzenia. Obecna skala indywidualnych, głęboko racjonalizowanych wyborów, z jednej strony, nigdy w historii rodzaju ludzkiego nie była tak duża, a z drugiej strony zarządzający i zarządzani nie byli tak dobrze wyposażeni w wiedzę, umiejętności, zindywidualizowane ego, procesy poznawcze i emocjonalne, które decydują w dokonywaniu codziennych wyborów. Istnieje więc istotne zapotrzebowanie na badania naukowe zogniskowane na zidentyfikowaniu najbardziej efektywnych modeli i wzorców, które w dużej merze ukierunkowują nasze decyzje i wybory. Potrzebujemy do ich odkrycia i opracowania bardziej nowoczesnego tomografu, rezonansu magnetycznego mikroskopu elektronowego niż jak dotychczas tylko oka, ucha i szkiełka czy komputera. Dzięki nowemu technologicznemu zaawansowaniu mamy obecnie o wiele większe możliwości poznania źródeł i zasobów indywidualnych procesów podejmowania decyzji oraz wzorców i modeli dzięki którym dużo łatwiej będzie odróżnić naturalne piękno człowieka od granatowych garniturów, złotych zegarków, botoksu i sylikonu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the thesis has been exposed that the main forces shaping the professional development is not only possessed social, technical, interpersonal and conceptual competence but also the mutual integrated and sometimes competitive functions and cognitive as well as the axiological-motivational processes of developmental character. It is in agreement with G.W. Hegel`s dialectics and M. Penn and E. Kinney`s Zalesne micro-trend theory33. These theories are empirically difficult to investigate and predict. So there is a significant need for scientific research focused on identification of the most effective models and patterns which, to a large extent, can enhance our possibilities in making decisions and choices in the field of human resource management.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • M.J. Penn, E. Kinney Zalesne, Mikorotrendy. Małe siły które niosą wielkie zmiany, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 13.
 • Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.
 • Ksenofont, Wyprawa Cyrusa, Warszawa 1955.
 • G.J. Cezar, Wojna galicyjska, Wrocław 1978.
 • C.von Clausewitz, O wojnie, Lublin 1955; L. Wyszczelski, Historia myśli wojskowej, AON, Warszawa 1999;
 • Makes of Modern Strategy. Militray Through from Machiavelli to Hitler, Princeton 1960;
 • W. Chojnacki, Army professionalization in sociological studies, published by Military University of Defense, Warsaw 2008.
 • J.E. Karney, Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004;
 • W. Chojnacki, Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.
 • R.E. Quinn, S.R. Faerman, M.P. Thomson, M.R.McGrath, Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007;
 • B. Nielsen, P. Economy, Zarządzanie, Wyd. READ ME, Łódź 1999;
 • A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007.
 • A. Abbot, The System of the Professions: An Essay on the Division of Expert Labour , University of Chicago Press, Chicago 1988.
 • H.L. Wilensky, The Professionalization of Everyone?, "American Journal of Sociology", vol. 70, p. 136-145.
 • K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 11-16.
 • J. Stachowicz, J. Machulik, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Zumacher, Kielce 2001, s. 15.
 • J.E. Karney, Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2004, s. 80.
 • E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Published by Jossey-Bass, San Francisco-London 1986.
 • G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.
 • Ch. Handy, Understanding Organization, Published by Penguin Books Ltd., London 1985.
 • Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2007.
 • T.E. Deal, A.A. Kennedy, Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Published by Addison-Wesley, Massachusetts 1982.
 • M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007, s. 241.
 • A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008, s. 287.
 • M. Kostera, S. Kownacki. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A.K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 516;
 • L. Rae, Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 15.
 • T. Boydell, M. Leary, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 29;
 • M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A.K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 502.
 • M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 502.
 • R.E. Quinn, S.R. Faerman, M.P. Thompson, M. McGrath, Profesjonalne zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007, s. 34.
 • M.J. Penn, E. Kinney Zalesne, Mikorotrendy. Mała siły które niosą wielkie zmiany, Wyd. MT Biznes,
 • M.J. Penn, E.Kinney Zalesne, Mikorotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.