PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 540--559
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza alternatywnych źródeł finansowania inwestycyjnego projektu infrastrukturalnego w energetyce przy wykorzystaniu funduszu typu equity oraz bankowego kredytu komercyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Comparative Analysis of Alternative Sources of Infrastructure Project Investments Funding in Energy Sector Using Equity Fund Type and Commercial Bank Loan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza alternatywnych źródeł finansowania projektu infrastrukturalnego w energetyce typu greenfield, przy wykorzystaniu profesjonalnych dostawców kapitału typu private equity oraz banków komercyjnych specjalizujących się m.in. w długoterminowym finansowaniu inwestycji w energetyce, w kontekście potrzeb Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (PEC) działającego w południowo-zachodniej Polsce, a także prezentacja struktury i zakresu działalności segmentu funduszy inwestycyjnych typu private equity na obecnym etapie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Analizę przeprowadzono zarówno z perspektywy kosztów, jakie realizujący projekt musiałaby ponieść z tytułu korzystania z finansowania, jak i na płaszczyźnie swobody operowania pozyskanymi środkami i wynikających stąd ograniczeń w zarządzaniu PEC. Jak wykazała analiza porównawcza dwóch alternatywnych źródeł finansowania, łączny zdyskontowany koszt kapitału private equity kształtuje się na poziomie ponad 16% wyższym niż koszt kredytu bankowego. Jednoznaczna ocena, który z analizowanych w artykule sposobów finansowania jest korzystniejszy, nie może sprowadzać się jednak tylko do porównania kosztu kapitału. Każdy z obu analizowanych rodzajów finansowania w praktyce gospodarczej normowany jest w zawartej pomiędzy stronami umowie. Umowy te mogą w obu przypadkach nakładać określone wymogi i ograniczenia. Istotne w tym kontekście są: konieczność zapewnienia zabezpieczenia, obowiązek zwrotu otrzymanych środków, wpływ dostawcy kapitału na zarządzanie przedsiębiorstwem, wymogi w zakresie poziomu finansowania. Stąd należy stwierdzić, że nie zawsze kryterium wyboru źródła finansowania inwestycji powinno opierać się wyłącznie na poziomie kosztu pozyskania kapitału.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is a comparative analysis of alternative sources of financing the infrastructure project in the energy sector, type Greenfield, using professional private equity providers and commercial banks which specialize among others in long-term investments financing in the energy sector considering the needs of Heat Supply Company SA, acting in south-western Poland, as well as the structure and scope presentation of private equity investment funds segment at the present stage of capital market development in Poland. The analysis was conducted from the costs of capital perspective, which the project investor would have to incur due to the use of the funding, but also regarding freedom in obtained funds management and its limitations in managing the enterprise. As demonstrated by the comparative analysis of the two alternative sources of financing, the total discounted private equity cost of capital stands is over 16% higher than the cost of a bank loan. Unambiguous assessment which of the financing sources is more effective cannot be drawn only from the costs of capital. Each of the two analyzed types of financing in business practice is standardized in the agreements concluded between the parties. These agreements may in both cases impose certain requirements and limitations. The need to ensure security, the obligation to repay received funds, the impact of a capital provider on the enterprise management and the requirements for the level of funding are relevant in this context. Therefore, it should be noted that the selection criteria of financing sources should solely be based on the costs of capital.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • CMS Legal Services, Emerging Markets Information Services, Emerging Europe: Mergers and Acquisitions Report 2013/14.
  • European Private Equity & Venture Capital Association Central and Eastern Europe Task Force, 2012, Central and Eastern Europe Statistics.
  • European Private Equity & Venture Capital Association /PEREP, 2013, European Private Equity Activity Statistics on Fundraising, Investments & Divestments.
  • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, 2014, http://www.psik.org.pl (01.05.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.