PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 560--568
Tytuł artykułu

Prawne przesłanki ogłoszenia upadłości a zdolność do kontynuacji działania jednostki gospodarczej według rachunkowości

Warianty tytułu
Legal Grounds for Bankruptcy vs. Company's Ability to Stay Active and Afloat Seen from the Accounting Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagrożenie niewypłacalnością i niewypłacalność są kategoriami prawa upadłościowego i naprawczego, natomiast zagrożenie kontynuacji działania jest pojęciem używanym w rachunkowości. Pomimo pewnych wspólnych cech, terminy te różnią się między sobą w tak znacznym stopniu, że można odnotować przypadki ogłoszenia upadłości jednostek, które z ekonomicznego punktu widzenia nie miały zagrożenia kontynuacji działania. W artykule omówiono rozbieżności pomiędzy prawem upadłościowym a rachunkowością, wskazując jednocześnie wspólną platformę dla obydwu norm prawnych. Jednocześnie postawiono i udowodniono tezę, że w obecnym stanie prawnym ogłoszenie upadłości jednostki może nie mieć żadnego związku z jej rzeczywistą sytuacją ekonomiczno-finansową. Podstawą ogłoszenia upadłości jest bowiem uznanie dłużnika za niewypłacalnego, a stan ten występuje wówczas, gdy nie spłaca on wymagalnych zobowiązań pieniężnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The threat of insolvency and insolvency itself constitute categories of bankruptcy and rehabilitation law, whereas the risk of continued business operation is a term used in accounting. Despite some similarities these terms differ significantly to the extent that there are cases of bankruptcy of entities which from an economic point of view do not incur risks of losing continued business operation. The article discusses the differences between bankruptcy law and accounting, while pointing to the common platform for both of those legal norms. Furthermore the article proves that in current legal circumstances bankruptcy of the entity may well have no connection with its actual economic and financial situation. This is because the basis of the declaration of bankruptcy is the recognition of the debtor's insolvent and this condition occurs when the debtor fails to meet the outstanding liabilities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamus R. (red.), 2012, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Dukiel I., Pałys J., 2003, Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia upadłością, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kowalak R., 2008, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk.
 • KSRF nr 1, 2010, Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 - Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, KIBR, Warszawa.
 • MSRF 570, 2009, Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570. Kontynuacja działalności, www.kibr.webserwer.pl/_doc/msrf/MSRF_570.pdf (01.04.2014).
 • Nowak E. (red.), 2010, Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • SN, 1991, Wyrok Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, LexPolonica nr 312294.
 • SN, 2006, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 28 kwietnia 2006 r., V CSK 39/2006, LexPolonica nr 2059688.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn., DzU 2013, poz. 330.
 • PUiN, Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, tekst jedn. DzU, poz. 1112 z 2012 r. ze zm.
 • WSA, 2008, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 29 stycznia 2008 r., I SA/Lu717/ 2007, LexPolonica nr 1937181.
 • WSA, 2009,Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 września 2009 r., I SA/BD 203/2009, LexPolonica nr 2560078.
 • WSA, 2013, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2013 r., I SA/Wr 318/2013, LexPolonica nr 8087799.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.