PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. CCCLXVII (4) | 37--43
Tytuł artykułu

Concepts and Definitions of Multifunctionality in Polish Agricultural Policy and Research

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koncepcje i definicje wielofunkcyjności w polskiej polityce rolnej i badaniach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu było zanalizowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Przeprowadzone badania określiły kierunki rozwoju polityki obszarów wiejskich w Polsce. Jednocześnie przedstawiono różne podejścia badawcze dotyczące wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce zwarte koncepcje wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych w rezultacie transformacji systemu politycznego i dążenia do integracji z Unią Europejską. Przeprowadzone dotychczas w Polsce badania wskazują, że wielofunkcyjność jest definiowana przede wszystkim w odniesieniu do rozwoju pozarolniczej aktywności społeczności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
This study seeks to analyse the process of rural areas policy development in Poland. In this sense, various approaches towards multifunctional rural development within the scientific arena are presented. In Poland, the concept of multifunctionality of rural areas occurred at the beginning of the 1990?s as a result of political system transformation. The research conducted so far points to the definitions of multifunctionality of rural areas as referring to non-agricultural activities of the rural community. (original abstract)
Rocznik
Strony
37--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • The University of Birmingham, United Kingdom
 • Agricultural University of Poznań
Bibliografia
 • Duczkowska-Małysz K. (1997): Strategie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. In: Strategia doradztwa w realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ed. A. Lewczuk. Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich, Olsztyn: 35-65.
 • Duczkowska-Małysz K. (1998): Rolnictwo, wieś, państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa. PWN, Warszawa.
 • Duczkowska-Małysz M. (1994): Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze gminy i rola banków w rozwoju przedsiębiorczości. In: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Ogólnopolska Konferencja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, SGGW, Warszawa 7-8 października 1993. Wyd. SGGW, Warszawa: 8.
 • Fiedor B. (2001): Ochrona środowiska - ile rynku, ile państwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich. (2001). Ed. M. Kłodziński. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Heffner K. (1999): Infrastruktura i związane z siecią osadniczą bariery rozwoju funkcji pozarolniczych na wsi. In: Konferencja regionalna, Wieś i Rolnictwo, Problemy Rozwoju Regionalnego, Przysiek. Typescript.
 • Heller J. (2000): Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. IERiGŻ, Warszawa.
 • Kłodziński M. (1994): Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. In: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych. Eds M. Kłodziński, J. Okuniewski. Wyd. SGGW, Warszawa: 38-46.
 • Kobiałka A. (2003): Rola gminy w rozwoju obszarów wiejskich. In: Strategie rozwoju regionalnego. T. 1. Wyd. NC, Warszawa: 22-29.
 • Kostrowicki S. (1976): Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegl. Geogr. 68, 4: 601-611.
 • Kozłowski S. (1989): Koncepcja ekorozwoju w warunkach polskich. Nauka Pol. 6: 68-78.
 • Lewczuk J. (2003): Determinanty przestrzennego zróżnicowania rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych. In: Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ed. A. Boltromiuk. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok: 249-250.
 • Łuczak A., Wysoki F. (2001): Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie małopolskim. In: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Zesz. Nauk. AR Krak. Ses. Nauk. 78, t. 2: 25-26.
 • Rosner A. (1999): Problemy wiejskiego rynku pracy. Uwarunkowania regionalne i lokalne. In: Konferencja regionalna, Wieś i Rolnictwo, Problemy Rozwoju Regionalnego, Przysiek. Typescript: 1-7.
 • Sobków C. (2002): Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej. In: Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską. Eds C. Sobków, M. Zarębski. Marszałek, Toruń: 106-118.
 • Stasiak A., Kulikowski R. (1996): Gminy wiejskie w Polsce. Wieś i Państwo 2-3: 21-50.
 • Stoła W. (1987): Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Ossolineum, Wrocław.
 • Szczepaniak I., Wigier M. (2000): Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 3: 62-70.
 • Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy. (1995). Eds B. Piaseczki, Z. Konieczny. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wiatrak A.P. (2003): Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy. In: Strategie rozwoju regionalnego. T. 1. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 24.
 • Wilkin J. (2000): Problematyka rolnictwa i obszarów wiejskich. Fundacja Fridricha Berta, Poświętne.
 • Woś A. (1998): Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego (raport końcowy). Sformułowanie strategii rozwoju (Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce). FAPA, Warszawa.
 • Zarębski M. (2001): Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. In: Agrobiznes-problemy negocjacji z Unią Europejską. Eds P. Jaworowski, C. Sobków, M. Zarębski. UMK, Toruń: 110.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.