PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 (57) | 116--129
Tytuł artykułu

Stare i nowe we wspólnej polityce rolnej 2014-2020 - próba oceny z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Old and the New in Common Agricultural Policy 2014-2020 - Attempt to Assess in Terms of the Interest of Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Negocjacje nad kształtem wspólnej polityki rolnej po 2013 roku wchodzą w decydującą fazę. Zakończona w czerwcu prezydencja duńska podsumowała przebieg dotychczasowych konsultacji. Efektem prac jest raport w sprawie WPR w nowym okresie programowania, który odnosi się do zaprezentowanych przez Komisję Europejską zmian i który przedstawia obszary zbieżności i rozbieżności między krajami UE w zakresie poszczególnych rozwiązań. Celem artykułu jest ocena propozycji zawartych w projekcie reformy w kontekście interesów sektora rolnego w Polsce, w trzech najważniejszych, zdaniem autorów, płaszczyznach: płatności bezpośrednich, interwencji rynkowej oraz polityki obszarów wiejskich. Szczegółowa analiza dokumentu KE i raportu pozwala stwierdzić, że duża część zapisów jest korzystna dla polskiego rolnictwa, ale są też takie, które mogą mieć negatywny skutek. (abstrakt oryginalny)
EN
Negotiations on the shape of the Common Agricultural Policy (CAP) after 2013 are entering a decisive phase. The Danish Presidency, finished in June, summarized the previous consultations. The outcome is a report on the CAP in the new programming period, which refers to the changes presented by the European Commission and that shows the areas of convergence and divergence between EU countries on specific solutions. The purpose of this paper is to assess the proposals contained in the draft of CAP reform in the context of the interests of the agricultural sector in Poland. There are three most important, according to the authors, areas: direct payments, market intervention and Rural Policy. Detailed analysis of the European Commission's document and the report shows that a large part of the arrangements is beneficial for Polish agriculture, but there are also those that may have a negative effect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
116--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2012.
 • Czyżewski A., Stępień S.: Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich. Ekonomista 2/2012.
 • Czyżewski A., Stępień S.: Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista 1/2011.
 • Czyżewski A., Stępień S.: Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski. Ekonomista 4/2009.
 • Czyżewski B., Stępień S.: Rozwój regionów wiejskich w Polsce w świetle zmian WPR po 2013 roku - ocena makro i mezoekonomiczna. W: Determinanty rozwoju regionów w Europie: społeczeństwo, gospodarka, turystyka (red. K. Pająk, T. Różański), Wyd. Poli Druk, Poznań 2012.
 • Economic Impact of the Abilition of the Milk quota Regime - Regional Analysis of the Milk production in the EU. Institute for Prospective and Technological Studies and EuroCARE GmbHm, Bonn 2009.
 • Europe 2020. A strategy form smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, COM(2010)2020. European Commission, Brussels 2010.
 • Giersz Z., Poślednik A.: Definicja aktywnego rolnika w propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej - próba oceny z polskiej perspektywy. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa 2012.
 • Guba W., Dąbrowski J.: Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - skutki i zalecenia dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa 99(Zeszyt1)/2012.
 • Kosior K.: Jaka wspólna polityka rolna po 2013? Strona internetowa: ec.europa.eu/polska/news/opinie, z dnia 03.09.2012 r.
 • Lawandowski-Lepak R.: Komentarz do propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej w zakresie rynków rolnych po 2013r. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa 2012.
 • Matyka M.: Analiza konsekwencji środowiskowych i produkcyjnych wprowadzenia wymogów zazielenienia dla polskiego rolnictwa. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 2012.
 • Miegel M.: Granice wzrostu. Forum 9/2008.
 • Niewęgłowska G.: Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych. IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • Ogólna ocena i założenia do stanowiska rządu RP do pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej w zakresie wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 przyjęta w dniu 2 kwietnia 2012 r. MRiRW, Warszawa 2012.
 • Plewa J., WPR do 2020r. Propozycje ustawodawcze Komisji (prezentacja), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bruksela 2011.
 • Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2012 roku. GUS, Warszawa 2012.
 • Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support scheme within the framework of the common agricultural policy, COM(2011)625 final/2. European Commission, Brussels 2011.
 • Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the common organization of the markets in agricultural products (Sinle CMO Regulation), COM(2011)626 final/2. European Commission, Brussels 2011.
 • Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), COM(2011)627 final/2. European Commission, Brussels 2011.
 • Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, COM(2011)628 final/2. European Commission, Brussels 2011.
 • Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2011-2020. European Commission, DG Agri, Brussels 2011.
 • Reforma WPR: Sprawozdanie prezydencji z postępu prac. Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2012.
 • Stanowisko Rządu RP dot. Wnioski rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej [COM(2011)625]. MRiRW, Warszawa 2012.
 • Sugar Trade Statistics. European Commission, Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets, Brussels 2012.
 • The CAP Reform - an explanation of the main elements, MEMO/11/685. European Commission, Brussels 2011.
 • World Food Situation: FAO Food Price Index. Strona internetowa: www.fao.org, z dnia 10.09.2012 r.
 • WPR do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, COM(2010)672. Komisja Europejska, Bruksela 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.