PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 (57) | 159--173
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym na przykładzie powiatu mławskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Farms Included in Agri-environmental Programme Based on the Example of Mława Poviat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono funkcjonowanie gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu mławskiego w województwie mazowieckim, których właściciele są beneficjentami programu rolnośrodowiskowego. Badaniami objęto 60 rolników. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu opracowany w Katedrze Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska UWM w Olsztynie. Otrzymane wyniki pokazują, że program rolnośrodowiskowy jest jednym z najważniejszych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej służących zachowaniu zasobów środowiska naturalnego na obszarach wykorzystywanych rolniczo. Związane z nim płatności powodują, że rolnicy są bardziej zmotywowani do prowadzenia działalności prośrodowiskowej w swoich gospodarstwach. Zakres tych działań ogranicza się jednak prawie wyłącznie do ochrony gleb i wód oraz użytków zielonych. Istnieje potrzeba modyfikacji programu tak, aby objąć nim wszystkie aspekty ochrony środowiska na terenach wykorzystywanych rolniczo. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of farms which owners are beneficiaries of agri-environmental programme located in Mława poviat in Mazowsze voivodeship was presented in the paper. The survey covered 60 farmers. The basic survey tool was questionnaire elaborated in the Department of Agribusiness and Environmental Economics in University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The results show that agri-environmental programme is one of the most important tool of Common Agricultural Policy which aim is to preserve natural resources in areas used by agriculture. The payments collected within this programme cause that farmers are more motivated to run environmental activity in their farms. These actions of farmers are limited by soil, water and farmland preservation. There is need to modify the programme to embrace all aspects of environmental preservation in rural areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bereżnicka J.: Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 540: 43-48.
 • Bujanowicz-Haraś B., Kasztelan A.: Ochrona środowiska w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 2009, t. XI, z. 4: 47-51.
 • http://bip.powiatmlawski.pl/1634,strategie-i-programy-rozwoju.html
 • http://bip.powiatmlawski.pl/982,program-ochrony-srodowiska-powiatumlawskiego.html
 • http://bip.powiatmlawski.pl/982,program-ochrony-srodowiska-powiatumlawskiego.html
 • http://uma.sggw.pl/sobolewska.pdf
 • http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html
 • http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/189/przyrodniczapakietyprz yrodnicze1.pdf
 • http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/programrolnosrodowiskowy/zasady-przyznawania-platnosci-rolno-srodowiskowej.html
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-RozwojuObszarow-Wiejskich/Definicje-pojec-PROW/Plan-dzialalnoscirolnosrodowiskowej
 • http://www.mir.pl/files/2009/program_ROLNORODOWISKOWY_2007-2013.pdf
 • http://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/ekologia/rolnictwo_ekologiczne/2012/Doradcy_Rolnosrodowiskowi__2012.pdf
 • http://www.powiatmlawski.pl/191,charakterystyka-powiatu.html?wiecej=1837
 • http://www.powiatmlawski.pl/327,powiat-w-liczbach.html?wiecej=290
 • https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:K66IbcWrx2cJ:www.arimr.gov.pl/u ploads/media/24042012_Rolnosrod_7-13.pdf
 • Kociszewski K.: Środowiskowe aspekty planowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 98, z. 3, Warszawa, 2011, s. 85
 • Łuczka-Bakuła W.: W kierunku rolnictwa zrównoważonego-od programów rolno środowiskowych do Cross-compliance. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczek we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 540: 291-296.
 • Mickiewicz A., Wawrzyniak B., M: Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, Poznań 2009 2(12): 127-137.
 • Mickiewicz M., Gotkiewicz W., Mickiewicz B.: Szanse i bariery wdrażania programu rolnośrodowiskowego na przykładzie woj. Warmińsko-Mazurskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach., Falenty 2010, t. 10 zesz. 1 (29): 99-108.
 • Niewęgłowska G.: Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolnośrodowiskowego. IERiGŻ, Studia i Monografie 130, Warszawa 2006, ss. 205 s: 1-14.
 • Projekt BDGzp-2120B-22/10. Przeprowadzenie badania pn.: Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Raport końcowy, t. II. Zamawiający Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa, Wykonawca Agrotec, IERiGŻ-PIB, IUiNG-PIB, Listopad 2012, s. 298
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 144 z 09.06.2009 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.