PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 | 22--28
Tytuł artykułu

Gotowość prorozwojowa osób świadczących pracę w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia

Warianty tytułu
The Readiness for Learning and Development Among Employees in Flexible Forms of Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące gotowości prorozwojowej pracowników świadczących pracę w oparciu o tzw. elastyczne formy zatrudnienia. Przeprowadzono analizę systemowych, prawnych i społecznych skutków zawierania umów o świadczenie usług ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń dla strategii organizacji, jak również rozwoju zawodowego pracowników. W badaniach wykorzystano autorskie narzędzie, skalę GPUR wersja 2012, umożliwiające ocenę gotowości prorozwojowej osób w sytuacji pracy. Stwierdzono, iż najwyższy poziom gotowości prorozwojowej wykazywały osoby, świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych będące jednocześnie zatrudnione na etacie w innym miejscu pracy. Osoby te wykazywały najwyższy poziom identyfikacji z celami edukacyjno-zawodowymi organizacji, jednocześnie niski poziom mobilności profesjonalnej, który wskazywał na niechęć do zmiany tego sposobu funkcjonowania zawodowego. Zatrudnieni w ramach kontraktów (samozatrudnienie), najbardziej przedsiębiorczy, a także zaawansowani pod względem profesjonalnym, najwyższe wyniki uzyskiwali w obszarze mobilności zawodowej i otwartości na zmiany, natomiast niższe w kwestii identyfikacji z polityką szkoleniową organizacji. Studenci zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych najwyżej cenili skuteczność doskonalenia zawodowego w miejscu pracy, szczególnie w praktycznym wymiarze. Redukcja kosztów związanych z etatyzacją na rzecz elastycznych form zatrudnienia przynosi korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwom w krótkim okresie czasu. Natomiast w dłuższej perspektywie może nieść zagrożenia wynikające ze słabszej identyfikacji pracowników z pracodawcą prowadzącej do większej rotacji personelu, co w konsekwencji przyczynia się do obniżenia potencjału prorozwojowego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The present paper presents the results of the research into the intensity of readiness for learning and development of employees hired within the scheme of flexible forms of employment. The author made system, legal and social analyses of the effects of contracting services with particular focus on the opportunities and threats posed for the organisation strategy and professional development of the employees. In our research the GPUR tool was used that measures the intensity of the readiness to learn and develop among employees during their employment. The highest level of the intensity was found among the employees for whom the organisation under research was the second employer in their carriers. Those employees showed the highest level of identification with the organisations educational and professional goals. At the same time their low mobility level proved that they were reluctant to change their professional position. The self-employed workers, who proved most entrepreneurial and advanced in professional qualifications, and were hired by organisations on individual contracts, showed best results in mobility and openness to changes. However, their results were lower in the area of the identification with the organisations educational and training policy. For the students employed on short-term contracts the opportunity of on-site training proved most important in its practical effect. The introduction of flexible forms of employment as a cost reduction operation in the organisations job security system can bring the organisation good economic effects in a short period of time. In the long term, however, it can bring about certain threats resulting from the employees' insufficient identification with the organisation which, in turn, can cause a more intensive turnover of staff and eventually lower the organisations potential for development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska, słuchacz studiów MBA
Bibliografia
 • [1] BRZEZIŃSKI M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 • [2] JACHNIS A., Psychologia organizacji, Difin, Warszawa 2008.
 • [3] JUCHNOWICZ M., Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] WACHOWIAK P., DĄBROWSKI M., MAJEWSKI B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • [4] KOSIŃSKA M., PILARZ Z., Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Vol. LX, suppl. XVI, 236 sectio d 2005.
 • [5] KRUEGER P., BRAZIL L., LOKFELD L., GAYLE H.. LEWIS E.D., TJAN E., Organization Specific Predictors of Job Satisfaction: Findings from a Canadian, Multi - site Quality of Work Life Cross - Sectional Survey. "ВМС Health Services Research" 2002, Vol. 2, No. 6.
 • [6] MATUSIAK K.B., KUCIŃSKI J., GRYZIK A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Warszawa 2009.
 • [7] Młodzi na rynku pracy 2012, Raport badawczy, Warszawa, 28 lutego 2012, http://studentswatch.pl, data dostępu 3.04.2014 r.
 • [8] Notatka z Konferencji CMRP "Typowe i nietypowe umowy o świadczenie pracy. Wady i zalety z perspektywy rynku pracy" 8-9 kwietnia 2013 r. MPiPS, Warszawa - notatka, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_ces3662- 2013_00_00_tra_web_pl.pdf, data dostępu 2.04.2014 r.
 • [9] PASZKOWSKA M., Formy zatrudnienia i czas pracy w podmiotach leczniczych, Praca i zdrowie 6/2012 (www.bhp.abc. com.pl), http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/ 1403/3/, data dostępu 3.04.2014 r.
 • [10] Raport z badań Randstad Award 2013 Atrakcyjność pracodawcy.
 • [11] Raport z badań "Analiza struktury, uwarunkowań i perspektywy rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku - badanie pracodawców", GALLUP ORGANIZATION, POLAND, Wrocław 2011.
 • [12] RÓŻAŃSKI A., Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 • [13] SCHULZ D.P., SCHULZ S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • [14] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654 t.j. Dz.U. z 2013 г., poz. 217, poz. 1290, z 2014 г., poz. 2.
 • [15] WALAS-TRĘBACZ J., Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro - i makroekonomiczne, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2(13)/2009, T. 2.
 • [16] WAŁCZA W., Wieloetatowość pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim, "E-mentor" 2011, nr 5(42).
 • [17] WYSOCKA M., WALKOWIAK R., Elastyczne formy pracy w organizacjach ochrony zdrowia, [w:] LEWANDOWSKI R, KAUTSCH M., SUŁKOWSKI Ł. (red.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Łódź 2013, tom XIV, zeszyt 10, część I, (http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-10-l.pdf), data dostępu 4.04.2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.