PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (82) | 361--380
Tytuł artykułu

Bariery prowadzenia działalności jako determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora budowlanego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers to Doing Business as Determinants of Financial Performance of Construction Sector Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki analiz zależności między natężeniem barier prowadzenia działalności oraz ocenami sytuacji finansowej firm z sektora budowlanego. Głównym celem artykułu jest ocena wpływu barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze budowlanym na sytuację finansową firm. Zależność ta została zweryfikowana zarówno w skali całego kraju, jak i dla poszczególnych województw. Do określenia siły zależności oraz wpływu zmiany natężenia barier na sytuację finansową firm posłużyła analiza korelacji oraz regresja dwóch zmiennych. Przeprowadzono analizę opisową kształtowania się barier oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw w czasie i w przekroju województw. Podstawę analiz zamieszczonych w artykule stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego z badania prowadzonego w ujęciu miesięcznym metodą testu koniunktury w sektorze budowlanym. Zakres czasowy analiz zamieszczonych w artykule obejmuje okres od stycznia 2011 do stycznia 2014 roku. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of interrelationship analyses between the indicator of intensity of barriers to conducting business and the assessments of financial situation of companies in the construction sector. There was conducted a descriptive analysis of the formation of barriers and the financial situation of enterprises over time and in the breakdown the voivodeships. The basis of the analyzes presented in the article were the data of the Central Statistical Office from business tendency survey conducted on a monthly basis in the construction sector. The time horizon of the analysis presented in the article covered the period from January 2011 to January 2014. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
361--380
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2012), Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 89, SGH, Warszawa.
 • Badanie koniunktury gospodarczej (2013), K. Walkowska (red.), GUS, Warszawa (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kon_badanie_koniunktury_gospodarczej_ 27052013.pdf).
 • Bahu M., Bardaji J., Clavel L., Tallet F. (2006), A Review of French Building Industry and Construction of a Business Cycle Turning Point Index, CIRET Conference, Rome.
 • Banse G., Parodi O. (2011), Kulturowe uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, w: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobki (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (2013), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa.
 • Czyż M. (2008), Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Ertman A. (2011), Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody topsis, "Zeszyt Naukowy", nr 3, Oeconomia Copernicana, Białystok.
 • Galewski T. (2013), Cele przedsiębiorstwa a metody pomiaru ich dokonań, IX Kongres Ekonomistów Polskich (http://kongres.pte.pl/kongres/upload/files/PTE%20-%20 plyta%20-%20referaty.zip).
 • Garczarczyk J., Matusewicz R., Mocek M. (2001), Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R. (2006), Wskaźniki koniunktury fi nansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Jankiewicz J. (2009), Przewidywanie zmian koniunkturalnych w polskim sektorze budowlanym na podstawie diagnoz i oczekiwań przedsiębiorców, w: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Leśniak G.J. (2008), Skarbówka prześwietli powracających Polaków, "Rzeczpospolita", nr 241.
 • Marchwicka I. (1997), Problemy dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu bankowego, w: Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju, E. Bittnerowa (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Metzner-Szigeth A. (2005), Kulturelle Diversität - Nachhaltige Entwicklung und die Europäische Wissensgesellschaft, w: Nachhaltige Entwicklung: Von der wissenschaftlichen Forschung zur politischen Umsetzung, Berlin.
 • Mikołajczak P. (2012), Parabankowe aspekty działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, w: Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, G. Kotliński, K. Waliszewski (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Mikołajczak P., Czternasty W. (2010), Oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój MŚP w środowisku wiejskim oraz miastach Wielkopolski, w: Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, A. Grzelak, A. Sapa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Miller T., Holmes R., Feulner E.J. (2013), Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Washington D.C. (http://www.heritage. org/index).
 • UK Construction. An Economic Analysis of the Sector (2013) (https://www.gov.uk/ government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/210060/bis-13-958-ukconstruction- an-economic-analysis-of-sector.pdf).
 • http://forsal.pl/artykuly/673283,ranking_wolnosci_gospodarczej_2013_polska_na_57_ miejscu.html
 • http://www.stat.gov.pl/gus/koniunktury_PLK_HTML.htm
 • http://www.nik.gov.pl/kontrole
 • http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.