PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 3 | 131--135
Tytuł artykułu

Wpływ uprawy roślin bioenergetycznych na środowisko

Warianty tytułu
Influence of Bioenergetic Crops on the Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena wpływu uprawy surowców przeznaczonych do produkcji biopaliw na bioróżnorodność, zasoby wody oraz jakość wód i gleb. Wzrost zapotrzebowania na energię oraz konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych przyczynił się do większego zainteresowania produkcją biopaliw. Wyniki monitoringu pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego w aspekcie rozszerzania areału upraw na cele energetyczne nie dają powodów do stwierdzenia, iż uprawy te wpływają negatywnie na bioróżnorodność. Uprawa roślin na cele energetyczne nie była związana z nadmiernym wyczerpywaniem zasobów wody, pogorszeniem jakości oraz zwiększoną w stosunku do wartości standardowych emisją gazów cieplarnianych. W celu poprawy jakości gleby niezbędna jest poprawa agrotechniki zapewniająca zwiększenie sekwestracji węgla organicznego w glebie. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in demand for energy and the obligation of reduce greenhouse gas emissions (GHG) contribute to the increase interest in biofuel production. The study presents the influence of cultivation of raw materials for the production of biofuels on biodiversity, water resources and the quality of water and soil. Results of the monitoring of common farmland birds in terms of acreage expansion for energy purposes does not give rise to a finding that a negative effect on biodiversity. Growing crops for energy purposes was not associated with excessive depletion of water, deterioration in quality and increased in relation to the standard GHG emissions. In order to improve the quality of the soil is necessary to improve agricultural technology that provides increased sequestration of organic carbon in the soil. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
131--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • Borzęcka-Walker M., Faber A., Mizak K., Pudelko R., Syp A. 2011: Soil carbon sequestration under bioenergy crops in Poland, Soil Science, InTech Open Access Publisher.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • Faber A., Jarosz Z., Borek R., Borzęcka-Walker M., Syp A., Pudełko R. 2011: Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO 2, N2O i CH 4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Umowa BDGzp-2125A-1/11, dostęp 10.01.2011 r.
 • Jakubowski W. 2007: Próba oceny różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego Polski, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 7, nr 1, s. 79-90.
 • James W.E., Jha S., Sumulong L., Son H.H., Hasan R., Khan M.E., Sugiyarto G., Zhai F. 2008: Food prices and inflation in developing Asia: Is poverty reduction coming to an end? Asian Development Bank, Manila, Philippines.
 • Koh L.P. 2007: Potential habitat and biodiversity losses from intensified biodiesel feedstock production, Conservation Biology, 21, s. 1373-1375.
 • Kopetz H., Jossart J. M., Ragossnieg H., Metschina C. 2007: European Biomass Statistics 2007, AEBIOM. Bruksela, s. 73.
 • Kuś J., Madej A., Kopiński J. 2006: Bilans słomy w ujęciu regionalnym, Wyd. IUNG, Raporty PIB, nr 3, s. 211-225.
 • Państwowy Monitoring Środowiska. Monitoring Ptaków. 2012: GIOŚ, http://monitoringptakow.gios.gov.pl/app/trendy.
 • Ramsay W. 2007: Security of energy supply in the European Union International Energy Agency, Melnik, 31 maja 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.