PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 230--250
Tytuł artykułu

Osobennosti potrebleniâ v Ukraine: ot domohozâjstva do e-commerce

Warianty tytułu
Properties of Consumption in Ukraine: from a Household to E-commerce
Właściwości konsumpcji na Ukrainie: od gospodarstwa domowego do e-commerce
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W artykule analizuje się właściwości konsumpcji zachodzące na współczesnej Ukrainie wobec nowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Zwraca się również uwagę na takie składowe konsumpcji jak konsument z uwzględnieniem jego potrzeb, preferencji i charakterystyk osobowościowych, jak również na gospodarstwo domowe, które w obecnych warunkach jest pod silnym wpływem nie tylko czynników makroekonomicznych, lecz również socjalno-demograficznych oraz czynników o charakterze stratyfikacyjnym. Szczególne miejsce w artykule przeznaczono na analizę rozwoju handlu internetowego w społeczeństwie ukraińskim. Autor dochodzi do wniosku, że przy swym konserwatyzmie konsument ukraiński coraz bardziej jest skłonny opanowywać nowe technologie internetowe w celu nabywania dóbr i usług w trybie online. Charakterystyczną tendencją jest to, że konsument ukraiński w swych preferencjach konsumenckich coraz bardziej upodabnia się do Europejczyków. Przy tym, w związku z aneksją Krymu przez Rosję i z jej nieskrywaną agresją przeciwko Ukrainie, narastają patriotyczne tendencje w zachowaniu konsumpcyjnym i preferencjach Ukraińców, skierowane na wsparcie narodowego producenta towarów i bojkot towarów rosyjskich. (abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author analyses properties of consumption taking place in contemporary Ukraine in the face of new political and economic challenges. He also pays attention to such consumption components as the consumer taking into account their needs, preferences and personality characteristics as well as the household which under the present conditions is strongly affected by not only the macroeconomic factors but also socio-demographic and the factors of the stratification nature. A particular place in the article is assigned for an analysis of development of Internet commerce in the Ukrainian society. The author concludes that with their conservatism the Ukrainian consumer is more and more apt to master new Internet technologies in order to purchase goods and services online. The characteristic tendency is that the Ukrainian consumer in their consumer preferences becomes more and more similar to Europeans. And, due to the annexation of Crimea by Russia and its open aggression against Ukraine, there are growing patriotic tendencies in Ukrainians' consumer behaviours and preferences aimed at the support for the national producer of goods and boycott of Russian goods. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
230--250
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Bibliografia
 • Average household size, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=e [доступ: 14.12.2011].
 • Ericsson: 49% населения в Украине имеют доступ к высокоскоростному интернету, http://itc.ua/news/ericsson-59-naseleniya-v-gorodah-ukrainyi-imeet-dostup-kvyisokoskorostnomu-internetu [доступ: 24.05.2011].
 • Fitch прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 5%: http://economics.unian.net/finance [доступ: 30.05.2014].
 • GfK Ukraine: 10% взрослого населения Украины пользуются мобильным интернетом, http://itc.ua/news/gfk-ukraine [доступ: 21.11.2013].
 • GUS: Spada spożycie większości podstawowych artykułów żywnościowych, http://dlahandlu.pl/analizarynku/gus-spada-spozycie-wiekszosci-podstawowych-artykulow-zywnosciowych,35509.html [доступ: 29.05.2014].
 • Maciejewski A. (2012)., Konsument XXI wieku wobec ryzyka nieudanego zakupu, [в: ] Janoś-Kresło M. (red.), Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakośc życia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Антитуристическая операция в Украине, http://gordonua.com/publications/Antituristicheskaya-operaciya-v-Ukraine-27056.html [доступ: 12.06.2014].
 • Витрати і ресурси домогосподарств України у першому І півріччі 2013 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств), http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/gdn/vrd/arh_vrd_2013.html [доступ: 13.11.2013].
 • Вышинский Г., Обо всем, кроме маркетинга: как политические и экономические кризисы влия-ют на потребителя, http://gfk.com/ua [доступ: 05.06.2014].
 • Госкомстат Украины (2014), http://www.ukrstat.gov.ua
 • Доходы украинцев выросли, http://gigamir.net/news/kyiv/pub729209 [доступ: 07.03.2014].
 • Звягель А., Новый украинский потребитель, http://litsa.com.ua/show/a/3419 [доступ: 15.02.2014].
 • Зоська Я.В. (2011), Суспільство споживання та соціальні практики споживачів в Україні, КПУ, Запоріжжя.
 • Каждый второй живет в долг (согласно данным «Исследования доверия обеспеченных потре-бителей PR& Communications Guide-2012», проведенного летом 2012 г. Noblet Media CIS совместно с GfK Ukraine), http://gazeta.comments.ua/?art=1348740461 [доступ: 15.12.2012].
 • Карпенко О., Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары, http://minfin.com.ua [доступ: 01.04.2014].
 • Картина маслом: портрет типичного украинского потребителя, http://www.retailstudio.org/research [доступ: 25.12.2013].
 • Клюка А., Исследование рынка электронной коммерции в Украине, http://ain.ua1/120835 [доступ: 11.04.2013].
 • Костенко В., Украинцы стали чаще покупать в интернете, http://e-commerce.com.ua [доступ: 17.01.2014].
 • Кризис в Украине: зоны поражения (2010), ред. А. Н. Шульга, "Друкарня Бізнесполіграф", Киев.
 • Нечитайло Т.Ю. (2008), Вплив демографічного фактора на соціально-економічний розвиток домогосподарств України, "Продуктивні сили і регіональна економіка", ч. 2.
 • Около 40% украинцев бойкотируют российские товары - исследование, http://delo.ua/ukraine/okolo-40-ukraincev-bojkotirujut-rossijskie-tovary-issledovanie-240211/ [доступ: 15.05.2014].
 • Пачковський Ю.Ф., Максименко А.О. (2014), Споживча поведінка українських домогоспо-дарств, монографія, ЛНУ імені Івана Франка, Львів.
 • Портрет украинского интернета в цифрах, http://webawards.com.ua/portret-ukrainskogo-interneta-v-cifrax [доступ: 25.04.2014].
 • Прибыткова И.М. (2007), Предпосылки зарубежной трудовой миграции украинцев, "Соціологічні дослідження сучасного українського суспільства: методологія, теорія, мето-ди", Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, № 761.
 • Ряполов К., Украинцы тратят на еду в 5 раз больше, чем остальные европейцы, http://ukrnews24.net [доступ: 28.02.2014].
 • Украинские интернет-пользователи активно используют онлайн-поиск перед покупкой товара, http://reklamaster.com/articles/id/44733/index.html [доступ: 18.10.2013].
 • Украинцы готовы экономить на жизненно необходимом ради дорогих статусных покупок, http://korrespondent.net/business/economics/1318831 [доступ: 15.02.2012].
 • Украинцы перестали интересоваться квартирами и авто, зато скупают бронежилеты, http://odnako.su/news/finance/-127883 [доступ: 07.06.2014].
 • Украинцы перестают обращать внимание на кризис, htpp://kipu.com.ua [доступ: 15.02.2012].
 • Украинцы переходят на дешевые продукты питания, http:// segodnya.ua [доступ: 19.11.2012].
 • Украинцы стали больше питаться в фаст-фудах, http://zhzh.info/news [доступ: 18.11.2013].
 • Украинцы увеличили затраты на безопасность на 40%, http://business.vesti.ua/54679-ukraincy-uvelichili-zatraty-na-bezopasnost-na-40 [доступ: 02.06.2014].
 • Формат супермаркета наиболее востребован среди украинцев, http://retailstudio.org/trends/10434.htm [доступ: 30.11.2010].
 • Характеристика домохозяйств, www.ukrstat.gov.uа [доступ: 31.07.2013].
 • Численность населения Украины сократилась до 45 млн 395 тыс., http://forbes.ua/news/1369413-naselenie-ukrainy-sokratilas-do-45-mln-chelovek [доступ: 15.04. 2014].
 • Чуприна О.О. (2011), Соціальна нерівність і бідність в Україні, "Вісник Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого", № 2,.
 • Шейко Р., Главная правовая проблема Украины - права потребителей: результаты исследова-ния/ http://khisr.kharkov.ua [доступ: 15.03.2012].
 • 15% українців живуть за межею бідності, http://viche.lutsk.ua/15-ukrayinciv-zhyvut-za-mezheyu-bidnosti-id7007/ [доступ: 10.01.2014].
 • 8 актуальных трендов украинской электронной коммерции, http://ain.ua/2014/05/07/521761 [доступ: 07.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.