PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 75 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego | 243--255
Tytuł artykułu

Samorząd regionu i jego partnerzy -typologia relacji w marketingu regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Self-Government and Its Partners - The Classification of Relationships in Regional Marketing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja marketingu coraz szerzej adaptowana jest do działalności samorządów terytorialnych, specyficznej kategorii organizacji publicznych. Ulokowanie samorządów województw w systemie władzy w Polsce oraz powierzanie województwom zadań publicznych w zakresie generowania rozwoju mają wpływ na specyfikę marketingu wykorzystywanego przez ten szczebel władzy. Autor reprezentuje pogląd, że pośredni charakter oddziaływania władz na rozwój województwa sprawia, ze najbardziej pożądane jest tu stosowanie marketingu partnerskiego. W przeciwieństwie do sektora przedsiębiorstw, gdzie bezpośrednie relacje z klientem pozostają najważniejszym kierunkiem koncepcji marketingu relacji, w przypadku marketingu regionu kluczowe będą relacje władz regionu z potencjalnymi partnerami instytucjonalnymi. Autor dokonuje kategoryzacji tych partnerów oraz wyodrębnia podstawowe typy relacji, w jakie samorząd regionu wchodzi z tymi interesariuszami. Przy klasyfikacjach tych wzięto pod uwagę czynniki związane ze specyfiką zadań i kompetencji samorządu regionu w zakresie prowadzenia polityki rozwoju. (abstrakt autora)
EN
The marketing concept is often adapted to the territorial self-governments, which are the specific category of the public institutions. The character of the marketing concept at the level of the region is determined by their tasks concerning the intraregional policy. The marketing at the level of the region should concentrate at the creation and the effective management of the relations towards the stakeholders. In the relationship marketing of enterprises the key relations are towards the final customers. In the case of the regional marketing the key relations should be these towards the institutional partners. The author takes a challenge to create the classification of the stakeholders in Polish regions and categorizes the types of the external relations of regional self-governments. In these classifications the factors connected with the character of the public tasks and regulations concerning regional policy have been taken into consideration. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Koźmiński, Warszawa 2008.
 • W. Rudolf, Koncepcja governance na szczeblu regionu samorządowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wrocław 2010, s. 136-143.
 • 3 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1, s. 16.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN KPZK, Warszawa 2002, s. 46.
 • Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D.H. Haider, Marketing Places Europe. How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, Financial Times - Prentice Hall, London 1999.
 • Marketing terytorialny - moŜliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • W. Rudolf, Partnerstwo podstawą marketingu regionu, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 328.
 • M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 92-93.
 • A. Klasik, F. Kuźnik, Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, w: Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 25.
 • J. Otto, Marketing relacji, koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983.
 • L. Berry, Relationship Marketing of Services - Growing Internet, Emerging Perspectives, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, No. 23/4, s. 236.
 • M. Mitręga, Marketing relacji - teoria i praktyka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Ph. Kotler, Total Marketing, "Business Week" 1992, Advance Executive Brief No. 2.
 • H.K. Hunt, CS/D: overview and future research direction, w: Conceptualization and Measurement of Customer Satisfaction and Dissatisfaction, Marketing Science Institute, Cambridge 1997.
 • F.F. Reichheld, The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value, ed. H.K. Hunt, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • J. Egan, Relationship marketing. Exploring relational strategies in marketing, Prentice Hall - Financial Times, Harlow 2008.
 • M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing, Butterworth Heinemann, Oxford 1994.
 • S.D. Hunt, R.M. Morgan, Relationship Marketing in the Era of Network Competition, "Journal of Marketing Management" 1994, No. 5 (5), s. 18-28.
 • P. Doyle, Marketing in the new millennium, "European Journal of Marketing" 1995, No. 29 (12), s. 23-41.
 • E. Gummensson, Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4Ps to 30Rs, Butterworth Heineman, Oxford 1999.
 • L. Grönroos, Relationship marketing: strategic and tactical implications, "Management Decisions" 1996, No. 34 (3), s. 12.
 • T. Żabińska, Wybrane modele strategii marketingowych w usługach i turystyce na tle innych paradygmatów, w: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe, red. L. Żabiński, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, s. 58.
 • B. Hendberg, G. Dahlgren, J. Hasson, N.-G. Olve, ImaginäraOrganizationer (Imaginary Organizations), Liber-Hermonds, Malmö 1994, s. 16.
 • R.M. Clarkson, C. Clarke-Hill, T. Robinson, Towards a general framework for relationship marketing: a literature review, referat wygłoszony na konferencji Academy of Marketing, Manchester 1997.
 • A.S. Caroll, Business and Society, South Western Publishing Company, Ohio 1993.
 • T. Proctor, Public Sector Marketing, Financial Times - Prentice Hall, Harlow 2007.
 • C. Hill, T. Jones, Stakeholder Agency Theory, "Journal of Management Studies" 1992, Vol. 9, No. 2, s. 131-154.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.