PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 65 Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne | 169--178
Tytuł artykułu

Sekularyzacja współczesnych społeczeństw a turystyka religijna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Secularisation of Contemporary Societies Versus Religious Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od lat trwa dyskusja na temat sekularyzacji społeczeństw, szczególnie Europy Zachodniej. Zauważalny proces globalizacji został wcześniej poprzedzony okresem intensywnego zeświecczenia środowisk zamożnych krajów europejskich. Dobrobyt, kult pieniądza spowodował odejście od tradycyjnych praktyk religijnych, a szczególnie, co znacznie ważniejsze, od głębokiego życia wewnętrznego. Trend ten dotyczy głównie chrześcijan, w tym katolików. Na taki stan rzeczy wpływ miała również rewolucja w sferze etycznej. Wprowadzane w niektórych krajach (nawet w sposób agresywny) przemiany moralne wywołały spustoszenie w świecie ducha wielu społeczeństw. Intensywnie prowadzona kampania na rzecz rewolucji seksualnej również nie była bez wpływu na sekularyzowanie wielu grup społecznych. Na przestrzeni niemal 100 lat nastąpił ogromny wyłom w świadomości etycznej i seksualnej ludności, co nie pozostało bez wpływu na ich wiarę i sposób traktowania Boga, w tym również realizowanie praktyk religijnych, do których zaliczyć można pielgrzymowanie i szerzej traktowaną turystykę religijną. Zjawisko pielgrzymowania ewoluowało w kierunku turystyki kulturowej. Jest to widoczne nie tylko w sanktuariach, szczególnie Europy Zachodniej, ale też na najstarszych szlakach pielgrzymkowych, które mają korzenie w średniowiecznej Europie. Jak zakwalifikować osoby uważane za pielgrzymów, które na owerniańskich szlakach św. Jakuba podczas niedzielnego przedpołudnia nawet nie zaglądają do kościoła, w którym odprawiana jest msza św. (fragment tekstu)
EN
The influence of secularisation on different aspects of human life has been, for many years, problematic to the Catholic milieus and to the Church itself. The results of this phenomenon affect also the ethical dimension of human beings, their spiritual life as well as several aspects of their everyday functioning in society. The phenomenon of secularisation derives from the Enlightenment and it was popularised in the 1960s and 70s. The ceaseless fight against the Church still lasts. All the atheistic liberals have drawn their hatred towards God on the French Enlightenment thought, on the theories by Marx, Nietzsche, Freud, Sartre and other philosophers of the secular, religion-free theory of a paradise on earth. The secularisation of societies, especially the Western European ones, has been under discussion for years. The noticeable process of globalisation has been preceded by a period of intensive secularisation of milieus from the rich European countries. The prosperity and the worship of wealth have resulted in a departure from traditional religious observances and, much more importantly, from the deep inner life. This tendency concerns particularly Christians, including Catholics. Within the space of nearly a hundred years, there was a huge break in the ethical and sexual awareness of people, which affected their faith and way of treating God. It also included religious observances with pilgrimages and more widely understood religious tourism. The phenomenon of pilgrimage has begun to evolve towards cultural tourism. (fragment of text)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Bibliografia
 • S. Nieciuński, Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela - wychowawcy, ,,Nowa Szkoła" 1979, nr 11.
 • S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1975.
 • K. Mrozowicz, Formalizacja ról społeczno-zawodowych (na przykładzie ratowników GOPR), ,,Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 • T. Tomaszewski, Aktywność człowieka, [w:] Psychologia jako nauka o człowieku, red. M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Warszawa 1966, s. 197- 252.
 • A. Maron, Turysta a pielgrzym - różnice motywacji poznawczej, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 69-76.
 • A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KMB Druk, Gniezno 2008.
 • E. Mazur, Geografia turystyczna, Szczecin 2003, s. 35.
 • A. Wilkońska, Turystyka religijna - między sacrum i profanum, [w:] Turystyka religijna, op.cit. s. 60-68.
 • J. Reykowski, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1995.
 • L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, Warszawa 1985.
 • M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980.
 • A. Zalewska, System wartościowania w zależności od wieku i reaktywności, ,,Przegląd Psychologiczny" 1996, nr 3.
 • M. Rokeach, The nature of human values, ,,The Free Press", New York 1973.
 • M. Rokeach, The organization and modification of beliefs, [w:] Current perspectives in social psychology, red. E.P. Hollander, R.G. Hunt, Oxford University Press, New York 1971.
 • M. Rokeach, Value theory and communication research: review and commentary, [w:] Communication Yearbook, red. D. Nommo, New Brunswick 1979.
 • S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Teorie postaw, red. S. Nowak, Warszawa 1973.
 • P. Brzozowski, Polska wersja testu wartości Miltona Rokeacha i jej teoretyczne podstawy, ,,Przegląd Psychologiczny" 1986, nr 3.
 • P. Brzozowski, Skala Wartości - polska adaptacja Value Survey Milton Rokeacha. Podręcznik, Lublin 1989.
 • P. Brzozowski, Problemy pomiaru wartości, ,,Studia Psychologiczne", nr 1/2, s. 114-123. B. Wojciszke, Relacje interpersonalne, [w:] Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002.
 • T. Mądrzycki, Psychologia kształtowania się postaw, Warszawa 1970.
 • S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1975.
 • S. Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1987.
 • S. Mika, Psychologia społeczna, Warszawa 1987.
 • W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985.
 • A. Bańka, Psychologia organizacji, [w:] Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002.
 • M. Libiszowska-Żółtkowska, Przedmowa do: J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 6.
 • P. Różycki, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, AWF Poznań, 2009, s. 158- 159.
 • S. Wielgus, Wobec wojującego sekularyzmu, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock, 2006, s. 5.
 • K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Nomos, Kraków, 2009, s. 61.
 • B. Leś, Religijność społeczeństw przemysłowych. Studium porównawcze Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, s. 70-74.
 • F. Lanzi, G. Lanzi, Pielgrzymka przez tysiąclecia, PWN, Warszawa 2000, s. 14.
 • K. Koch, Czy chrześcijaństwo ma jeszcze przyszłość? Problem obecności kościoła w zeświecczonych społeczeństwach Europy, [w:] "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny" 24 (2004), nr 3, s. 43-58.
 • H. Knoblauch, B. Schnettler, DieTrägheit der Säkularisierung und die Trägheit des Glaubens, [w:] Erosion des christlichen Glaubens? Umfraugen, Hintergründe und Stellungnahmen zum "Kulturverlust des Religiüsen", Hrsg. Von H.-G. Ziebertz, Münster 2004, s. 5-14.
 • P. Różycki, Turystyka religijna a makdonaldyzacja społeczeństw, [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, AWF, SALOS, Warszawa, 2010.
 • Z.J. Zdybicka, Globalizm a religia, "Ethos" 2002, nr 3-4, s. 178- 181.
 • S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1979, s. 192-193.
 • H.H.J. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość, Poznań 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.