PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 2 (24) | 199--211
Tytuł artykułu

Konieczność prawnego zintegrowania wielu nauk w ochronie środowiska

Warianty tytułu
The Necessity of Incorporation of Various Sciences into Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na konieczność integrowania wielu dyscyplin prawnych zwrócono uwagę kilkanaście lat temu, po "wiośnie i jesieni ludów" 1989 roku w Europie Środkowej, w związku z teoretycznymi trudnościami określenia zasady suwerenności we współczesnym świecie. Wyrażono wówczas przekonanie, iż owe trudności wynikały stąd, że suwerenność próbowano określić tylko z punktu widzenia jednej dyscypliny naukowej - prawa międzynarodowego. Wiadomo zaś, iż zasada ta należy do kilku dziedzin nauk prawnych, a w szczególności do prawa międzynarodowego i konstytucyjnego. Konieczność integrowania nauk pojawiła się kilka lat później w kontekście stosunków międzynarodowych i prawa międzypaństwowego w ich związkach z prawem i stosunkami wewnątrzpaństwowymi. Problem ten ilustrowany był wówczas dodatkowo potrzebami ochrony środowiska. Na konieczność integrowania badań wielu nauk celem rozwiązywania konkretnych problemów życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w działalności państwowej i samorządowej, wskazują między innymi obserwowane od przełomu 1989 roku źle przygotowywane projekty aktów legislacyjnych, a nawet uchwalane ustawy. W efekcie są one często nowelizowane (niekiedy zaraz po wejściu w życie), a ostatnio coraz częściej Prezydent odmawia wyrażenia aprobaty dla ich wejścia w życie w myśl art. 144 ust. 3.6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Również Trybunał Konstytucyjny zbyt wiele z nich uchyla z powodu niezgodności z ustawą zasadniczą. (fragment tekstu)
EN
Recently, there is more and more talk about the need to legally integrate environmental protection sciences. Effective protection should be a common effort. There should be procedures developed to integrate many scientific departments and the procedures should be implemented into everyday practice of state and self-government offices.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
Bibliografia
 • K. Równy, Refleksje nad zagadnieniem suwerenności państw, w: Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym, red. J. Tyranowski, I. Michalska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1991
 • K. Równy, W sprawie badań (nie tylko) prawa międzynarodowego w ściślejszym związku z prawem i stosunkami wewnątrzpaństwowymi, w: Stosunki Międzynarodowe i Polityka, Wyzwania końca stulecia, red. W. Dobrzycki, Księga Jubileuszowa na 65-lecie Prof. B. Mrożka, Elipsa, Warszawa 1995
 • W. Brzeziński, Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, PWN, Warszawa 1975
 • L. Jastrzębski, Prawo ochrony środowiska w Polsce, PWN, Warszawa 1990
 • L. Łustacz, Rola państwa i prawa w ochronie środowiska, w: Prawo a ochrona środowiska, red. L. Łustacz, Instytut Nauk Prawnych PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1975
 • R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994
 • Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, red. A. Budnikowski, M. Cygler, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002
 • Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju oraz Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, red. G. Dobrzański, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002
 • Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska - The sustainable Development Principle in Law and Practice of Environmental Protection. materiały seminarium naukowego, red. K. Równy, J. Jabłoński, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2002
 • International Immigration and Environmental Conference, red. T. Koźluk, PWSBiA, WJA, Warsaw Poland 17-18 June 2002, "Conferences and Seminars" Vol. 2 nr 12, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2002
 • H. Skolimowski Święte siedlisko człowieka, Biblioteka Dialogu, Warszawa 1999
 • K. Równy, Mechanizm prawny angażowania urzędów i społeczeństwa w podejmowanie decyzji dotyczących środowiska naturalnego w USA, "Studia Prawnicze" 1993 nr 4 (118)
 • L. Bergkamp, Corporate Governance and Social Responsibility: a New Sustainability Paradigm?, "European Environmental Law Review", 2002 May
 • Ulrich Beyerlin and Martin Reichard, The Johannesburg Summit: Outcome and Overall Assessment, "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht", 2003 nr 63/2
 • K. Równy, Problem państwowego sterowania wdrażaniem zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce, w: Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska - The sustainable Development Principle in Law and Practice of Environmental Protection. materiały seminarium naukowego, red. K. Równy, J. Jabłoński, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa
 • K. Równy, Potrzebni doktorzy prawa-menedżerowie zrównoważonego rozwoju, "Prawo i Środowisko" 2001 nr 3
 • K. Równy, O niemożności ministerstw: środowiska i edukacji narodowej wypracowania i wdrażania programu oświaty i szkoleń dla zrównoważonego rozwoju kraju, w: Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska - The sustainable Development Principle in Law and Practice of Environmental Protection. materiały seminarium naukowego, red. K. Równy, J. Jabłoński, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2002
 • K. Równy, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie wspólnotowym i w polskiej rzeczywistości. Zarys najważniejszych wyjściowych zagadnień ze stanowiska prawnego, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2002 nr 2 (8)
 • R. Paczuski, O niedostatku nauczania prawa ochrony środowiska w Polsce, w: Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska - The sustainable Development Principle in Law and Practice of Environmental Protection. materiały seminarium naukowego, red. K. Równy, J. Jabłoński, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2002
 • Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.