PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(36) | 5--15
Tytuł artykułu

Innowacyjność a rozwój - ujęcie teoretyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness and Development - a Theoretical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacja jest jednym z czynników umożliwiających osiągnięcie przedsiębiorstwu przewagi konkurencyjnej. W skali makro istotny jest proces innowacyjności, który dotyczy nie tylko zdolności tworzenia innowacji, ale również ich absorpcji. W artykule przedstawiono podstawowe teoretyczne zagadnienia związane z innowacjami i innowacyjnością. W szczególności nacisk położono na definicje tych pojęć, podstawowe klasyfikacje oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. W tym ostatnim zakresie przytoczono szereg ekonomicznych teorii związanych z innowacjami. Podstawowym narzędziem badawczym była analiza krytyczna dostępnej krajowej i zagranicznej literatury.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is one of the factors enabling achievement by an enterprise of a competitive advantage. In the macro scale, important is the process of innovativeness, which concerns not only ability to create innovation but also absorption thereof. In the article, there are presented basic theoretical issues related to innovation and innovativeness. In particular, an emphasis is made on the definitions of these notions, basic classifications and their impact on the economic development. In the latter sphere, the author refers to a number of economic theories connected with innovation. The essential research tool was a critical analysis of the accessible national and foreign literature.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • ACMI (2008), Innovation Measurement. Tracking the State of Action in the American Economy, The Advisory Committee on Measuring Innovation in the 21st Century Economy, Washington.
 • Baczko T. (red.) (2010), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Barnett G. (1953), Innovation the Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York.
 • Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Boni M. (red.) (2012), Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, wersja robocza, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Denison E.F. (1962), The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us. Committee for Economic Development, New York.
 • Drewe P. (2012), Long waves of innovations, turning points and cycles, (w:) Kukliński A., Pawłowski K., Swianiewicz J., (Eds.), The Turning Points of World History. Financial and Methodological Interpretations, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - Rewasz Publishing House, Nowy Sącz - Pruszków.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Golińska-Pieszyńska M. (2009), Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gomułka S. (2009), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, (w:) Rapacki R. (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 • Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy - życie - idee, PWE, Warszawa.
 • Huebner J. (2005), A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation, "Technological Forecasting & Social Change", No. 72 (8).
 • Jasiński L.J. (2011), Nowe wymiary gospodarki, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.03.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Kotyński J. (2010), Zewnętrzne uwarunkowania a perspektywy rozwoju krajów Unii Europejskiej i Polski, (w:) Płowiec U. (red.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse izagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marciniak S. (1998), Innowacje i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nafziger E.W. (2012), Economic Development, Fifth Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • OECD (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD, Paris.
 • Płowiec U. (2010a), Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy, (w:) Płowiec U. (red.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Płowiec U. (2010b), Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., "Ekonomista", nr 5.
 • Płowiec U. (2011), Teoretyczne podstawy rozwoju gospodarki i społeczeństwa wiedzy, (w:) Poskrobko B. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Prandecki K. (2007), Ochrona środowiska w teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 • Prandecki K. (2012), Innowacyjność w ochronie środowiska, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień, tom III.
 • Sachs J. (2000), A New Map of the World, "The Economist", June 24.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (1998), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Has the ideas machine broken down? (2013), "The Economist", January 12, http://www.economist.com/news/briefi ng/21569381-idea-innovation-and-newtechnology- have-stopped-driving-growth-getting-increasing [dostęp: 19.01.2013].
 • Wierzbicki A.P. (2012a), Innowacyjność a potrzeba stymulacji kreatywności, (w:) Kleer J., Wierzbicki A.P., Innowacyjność, Kreatywność a Rozwój, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 • Wierzbicki A.P. (2012b), Fundamental innovations, turning points and cycles, (w:) Kukliński A., Pawłowski K., Swianiewicz J., (red.), Th e Turning Points of World History. Financial and Methodological Interpretations, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - Rewasz Publishing House, Nowy Sącz - Pruszków.
 • Wiszniewski W. (1999), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.