PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 75 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego | 381--391
Tytuł artykułu

Skłonność do konsumpcji produktów regionalnych szansą rozwoju lokalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Willingness to Consumption of Regional Products as an Opportunity for Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu, posiłkując się literaturą tematyczną i wynikami badań empirycznych, zgromadzonymi w formie wywiadu ankietowego na próbie badawczej liczącej 300 mieszkańców woj. podkarpackiego, o zróżnicowanym wieku i miejscu zamieszkania, rozważono problematykę uwarunkowań konsumpcji, głównie w aspekcie gotowości zakupu produktów regionalnych. Uznając, że województwa powstałe po ostatniej reformie administracyjnej spełniają kryteria delimitacji regionów, woj. podkarpackie przyjęto określać tym mianem. Z jednej strony, problematyka uwarunkowań decyzji konsumenckich okazuje się bardzo skomplikowana, z drugiej zaś, występuje wśród konsumentów gotowość nadawania priorytetu w zakupach produktom regionalnym, zwłaszcza spożywczym. To dobrze rokuje na przyszłość, stwarzając szansę rozwoju sfery produkcji i szeroko rozumianych usług regionalnych, a docelowo rozwoju regionu.(abstrakt autora)
EN
Issues of conditions of consumption, mainly in terms of willingness to purchase regional products were analyzed in the study, making use of a thematic literature and empirical research findings collected in the form of an interview survey on a sample of 300 inhabitants of Podkarpackie voivodeship of different age and place of residence. Recognizing that voivodeship created after the last administrative reform meet the criteria for the delimitation of regions, Podkarpackie voivodeship was adopted to be defined by this denomination. On one hand, the issue of determinants of consumer decisions turns out to be very complicated, on the other there is willingness among consumers to give priority in buying regional products, especially food. This is very promising for the future, creating the opportunity of development of production sphere and regional services and ultimately the development of the region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • J. Kramer, Zmiana uwarunkowań konsumpcji w ujęciu regionalnym w Polsce jako skutek transformacji i integracji z Unia Europejską, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 18-31.
 • J.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • H. Szulce, Rozważania o konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 14-18.
 • M. Janoś-Kresło, Wartości życia polskich elit ekonomicznych, w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, red. T. Słaby, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 81-83.
 • A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11, s. 9.
 • A. Folkowski, B. Różnowski, T.H. Witkowski, Etnocentryzm konsumencki - nowe wyzwania dla marketingu, "Marketing i Rynek" 1996, nr 3, s. 2.
 • A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • K. Kuśmierczyk, L. Piskiewicz, Konsumpcja gospodarstw domowych w regionach - zróżnicowanie i zmiany, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 186-187.
 • J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • S. Makarski, Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu (na przykładzie woj. podkarpackiego), w: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 175.
 • H. Mruk, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów szansą rozwoju regionu, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 52.
 • S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.