PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(36) | 16--39
Tytuł artykułu

Innowacje w Chinach : od starożytności do wyzwań dnia dzisiejszego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation in China : from Ancient Times to the Present Day Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter badawczy. Opierając się na badaniach własnych i przeglądzie literatury, autor dokonał analizy czynników kształtujących zdolność innowacyjną Chin od czasów starożytnych do bliskiej współczesności. Współczesne Chiny współpracują z ośrodkami gospodarczo wiodącymi w skali globalnej, jak Europa i USA, dodając wektory stabilizujące, ale również rywalizują z tymi nimi w strategicznej dziedzinie innowacji. Chińskie podejście do rozwoju gospodarczego daje imponujące rezultaty w kategoriach ilościowych, ale jakościowo pozostawia jeszcze wiele do życzenia, tym niemniej w tej dziedzinie będzie się rozgrywała rywalizacja o prymat ekonomiczny na świecie i w jej rezultatach należy szukać najważniejszych implikacji politycznych i społecznych zachodzących procesów. Dając przykłady historycznych osiągnięć innowacyjnych Chin, autor wskazuje na spadek skłonności innowacyjnej kraju od momentu rozwoju struktur biurokratycznych i wzrostu atrakcyjności karier zawodowych związanych z dworem cesarskim i władzami lokalnymi. Zjawiska zachodzące we współczesnych Chinach mają również silne tło dyskusji modelowej: czy dotychczasowe podejście i recepty chińskie, wystarczające do osiągnięcia imponujących rezultatów ilościowych (prymat światowy w tempie wzrostu, w eksporcie i produkcji przemysłowej), są dostateczne, aby zapełnić luki w dziedzinie jakościowej, w tym w dziedzinie innowacji, na wyższym i bardziej złożonych etapie rywalizacji? Autor wyraża swój sceptycyzm w tej kwestii i sugeruje, że na nowym etapie potrzebne są radykalne zmiany jakościowe w systemie zarządzania Chin, które z kolei mogą rodzić potrzebne zmiany w dziedzinie innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is of the research nature. Based on his own studies and literature review, the author carried out an analysis of the factors shaping the China's innovative ability from the ancient times to the close contemporary times. Th e present-day China has been cooperating with economically leading centres in the global scale such as Europe and the USA, adding stabilising vectors, but also it has been competing against them in the strategic area of innovation. The Chinese approach to the economic development gives impressing results in terms of quantity, but in terms of quality leaves a lot to be desired; nevertheless, in this area, there will take place rivalry for the economic primacy in the world, and its results are those where one should look for the most important political and social implications of the processes under way. Providing examples of China's historical innovative achievements, the author points out to the decline in innovative propensity of this country since the moment of development of bureaucratic structures and growth of attractiveness of professional careers related to the imperial court and local authorities. The phenomena taking place in the contemporary China have also a strong background for a model discussion: are the Chinese hitherto approach and receipts, sufficient to achieve impressing quantitative results (the global primacy in the growth rate, in exports and industrial production), sufficient to fill-in gaps in terms of quality, including in the area of innovation, at a higher and a more complex stage of rivalry? The author expresses his scepticism in this regard and suggests that, at a new stage, there are necessary radical qualitative changes in the system of China's governance, which, in turn, may raise the necessary changes in the area of innovation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Borowiecki A. (2012), Wynalazki ze Wschodu, "Polityka, Pomocnik Historyczny", Historia Chińczyków. Cztery tysiące lat największej cywilizacji Dalekiego Wschodu, wydanie specjalne, nr 9.
 • Chan C., Art N., Mooney P. (2006), China. Renaissance of the Middle Kingdom, Odyssey Books and Guides, Hong Kong.
 • Chang J., Halliday J. (2006), Mao. The Unknown Story, Anchor Books, Random House, New York.
 • China's cyber-hacking. Getting ugly (2013), "The Economist", No. 8.
 • China and the paradox of prosperity (2012), "The Economist", No. 4.
 • China Economic Outlook (2011), A Staff Update, IMF, September.
 • China's economy. Special Report. Pedaling prosperity (2012), "The Economist", No. 21.
 • Chinese multinationals. Who is afraid of Huawei? (2012), "The Economist", No. 31.
 • Dobyns L., Crawford-Mason C. (1991), Quality or else. The Revolution in World Business, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Fox J., Godement F. (2009), A Power Audit of EU - China Relations, European Council on Foreign Relations, April.
 • Griesse J., Kellermann C. (2008), What Comes Aft er the Dollar?, Internationale Politikanalyse, Friedrich Ebert Stift ung, April.
 • Industries in 2012 (2011), The Economist Intelligence Unit.
 • Jenner R., Hübner W. (1993), Turning chaos into a world-class competitiveness: a strategy to create a Polish national system of innovation, "Journal", Vol. IV, No. 2, SFSU, School of Business, San Francisco.
 • Kynge J. (2007), China Shakes the World. The Rise of a Hungry Nation, Phoenix, London.
 • Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Larmer B., (2006) The Manchurian Mandate, "National Geographic", No. 9.
 • McGregor J. (2012), No Ancient Wisdom, No Followers. The Challenges of Chinese Authoritarian Capitalism, Prospecta Press, Westport, CT.
 • McGregor J. (2010), China's Drive for Indigenous Innovation, A Web of Industrial Policies, APCO Worldwide - Global Intellectual Property Center, Washington DC - Beijing.
 • The World in 2060 (2012), "The Economist", No. 45.
 • Petri P.A., Zhai F. (2013), Navigating a Changing World Economy: ASEAN, PRC, India, "ADBI Working Paper Series", No. 404, January.
 • Schumpeter (2012), Brand New. Emerging market companies are trying to build global brands, "The Economist", No. 31.
 • Szumski. K (2012), Pozycja Smoka, "Polityka, Pomocnik Historyczny", Historia Chińczyków. Cztery tysiące lat największej cywilizacji Dalekiego Wschodu, wydanie specjalne, nr 9.
 • World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China (2013), China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, World Bank, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.