PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 37--48
Tytuł artykułu

Specyfika wyceny małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor zaprezentował w artykule, kryteria ilościowe i jakościowe wyceny małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykazał zróżnicowanie tych pojęć w poszczególnych krajach. Omawiając kryteria zwrócił uwagę na cechy ekonomiczne jakimi charakteryzują się małe i średnie firmy. Analiza wyceny wartości podmiotów gospodarczych w oparciu o przyjęte kryteria umożliwia dokonanie oceny efektywności danego przedsiębiorstwa (firmy), wyrażone w oparciu o zasady rachunkowe i konkretne mierniki. Wycena wartości przedsiębiorstwa w każdym przypadku jest złożona i przeprowadzona w konkretnych celach, jak: prywatyzacja, nacjonalizacja, sprzedaż, dzierżawa, leasing, fuzja, wniesienie jako aport do innego podmiotu, utworzenie joint venture z innym podmiotem, a także różnorodne zabezpieczenia. Wyceny przedsiębiorstw (firm) dokonujemy w oparciu o różne metody, które autor prezentuje w treści artykułu. Dobór metod wyceny w znacznej mierze wpływa na sprawność i rzetelność wyceny każdego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Author presented in article, quantitative criteria and qualitative pricings small and average enterprises as well as he showed differentiation in individual countries these notions. Saying about criteria he turned at economic guilds attention what they characterize small and the averages of firm. Analysis of criteria of pricing value economic subjects in support the accomplishment of opinion of efficiency given enterprise about received criteria makes possible (firm), expressed in support about arithmetic principles and concrete measures. The pricing of value of enterprise in every case be folded and conducted in concrete aims, as: privatization, nationalization, sale, lease, leasing, fusion, bringing in as aport to different subject, creation joint venture with different subject and also varied protections. The pricing of enterprises (the firms) we make in support about different methods, which the author presents in content of article. The selection of methods of pricing in considerable measure influences on efficiency and reliability of pricing of every enterprise.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Borowiecki R., Jaki A., Skala i przyczyny zróżnicowania wyników przedsiębiorstw prywatyzowanych i ich majątku, [w:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Czachowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Groszek M., Jasiewicz S., Wycena przedsiębiorstw, Wyd. Tonik, Toruń 1991.
 • Hozer J., Markowicz I., Małe firmy. Analizy i diagnozy, "Rozprawy i Studia" T. (DXI) 437, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa, pomiar i ocena wartości, Wydawnictwo "Zakamycze", Kraków 2000.
 • Kamela-Sowińska A., Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych "Rachunkowość"1992, nr 6.
 • Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo "Park", Bielsko Biała 1992.
 • Kurek W., (red.), Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • Łuczka T., Pojęcie kasy średniej a kategoria małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, R. LVII, z. 3.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Skowronek-Milczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, "Monografie i Opracowania" 2000, nr 49.
 • Śliwa J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie, Wydawnictwo WSH, Warszawa, 1997.
 • Stanisławski J., Wielki Słownik angielsko - polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
 • Znojek B., Jak mierzyć strategię, CFO - Magazyn Finansistów 1/2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.