PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1(91) | 41--46
Tytuł artykułu

Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w świetle przepisów o finansowaniu rewitalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Determining Degraded Housing Areas in the Light of Regulations Regarding Revitalization Funding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) w sprawie mieszkalnictwa1, stworzyły potencjalne warunki do realizacji projektów rewitalizacyjnych w obszarach mieszkalnictwa, współfinansowanych ze środków unijnych. Nieadekwatność szczegółowych zapisów tych wytycznych w stosunku do definicyjnego rozumienia rewitalizacji oraz ograniczone możliwości agregacji danych polskiej statystyki publicznej, spowodowały wystąpienie uchybień w wytyczaniu obszarów zdegradowanych. Efektem tego była realizacja projektów będących głównie projektami remontowymi lub modernizacyjnymi. Wyznaczone kryteria określania obszarów zdegradowanych, poprzez niewłaściwe odniesienie (w stosunku do wskaźników wojewódzkich), spowodowały częściowe wykluczenie wielu obszarów miejskich z działań rewitalizacyjnych finansowanych z funduszy unijnych. Treścią artykułu jest przedstawienie i ocena tych kryteriów, ich wpływu na sposób delimitacji obszaru oraz wnioski sugerujące niezbędne zmiany w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Guideline of Ministry of Regional Development on housing have created the potential conditions for implementation of regeneration projects in the areas of housing, co-financed from the EU funds. The inadequacy of the detailed provisions of these guidelines in relation to the definitional understanding of revitalization and the limited data aggregation of Polish official statistics caused the deficiencies in determining degraded areas. The result was the implementation of repair or modernization projects mainly. Set criteria for determining degraded areas, by using inappropriate reference (in relation to regional indicators) have resulted in the exclusion of many urban territories from revitalization activities financed from the EU sources. The content of this article is to present and evaluate these criteria, their impact on the way of the delimitation of the areas and the conclusions suggesting necessary changes in these guidelines. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bryx M., Finansowanie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Miastach. Monografie i opracowania nr 452, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Domański B., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych- specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, (red.) Jarczewski W., Kraków 2009.
 • Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznej, Wydawnictwo RAM, Kraków 2013.
 • Interpelacja nr 5424 w sprawie zmian wytycznych w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, ogłoszenie odpowiedzi: 06,11.2008, posiedzenie nr 28, www.sejm.gov.pl, 15.06.14.
 • Jarczewski W., Kuryło M., Rewitalizacja terenów powojskowych [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, (red.) Jarczewski W., Kraków 2009.
 • Podręcznik Procedur Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury I metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, na zlecenie Urzędu Mieszkalnictwa I Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk.
 • Rewitalizacja miast w Niemczech, (red.) Bryx M., Jadach - Sepioło A., Wydawca Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Siemiński W., Topczewska T., Rewitalizacja Miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004 - 2008. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, (t.j. Dz.U..2004, nr 173, poz.1807).
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, MRR/H/18(2)/08/08. Warszawa 2008.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.