PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 3-4 | 33--66
Tytuł artykułu

Społeczne konsekwencje bezrobocia w Polsce (1990-1995)

Autorzy
Warianty tytułu
Social Consequences of the Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Upadek polskiego przemysłu spowodował pogorszenie jakości życia, która była i tak niska (według zachodnioeuropejskich standardów) szczególnie w regionach objętych kryzysem. Stopa życiowa w Polsce nie była w epoce kapitalizmu (tj. od schyłku XVIII wieku) nigdy naprawdę wysoka, szczególnie w porównaniu z sąsiednimi krajami, takimi jak: Dania, Szwecja, Niemcy czy nawet Czechy. Z drugiej strony jakość życia w Polsce była (i jest) nieco wyższa niż u wschodnich sąsiadów (być może z wyjątkiem krajów bałtyckich).
EN
In the paper there were reviewed changes of the standard of living indicators in Poland in the first half of the nineties. The author focuses on those indicators which are the best reflection of an unemployment, following reforms introduced by early "solidarity" governments in the beginnings of the 90-ties. As a result of those reforms (called also a transformation from the central planned market towards free-market) drastic changes in the distribution of incomes have occurred. Numerous social groups have been pauperised which caused drastic changes in theirs lives.(original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • "The Age" z dnia 14 stycznia 1993.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1980.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1981.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1982.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1983.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1984.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1985.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1986.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1987.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1988.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1989.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1990.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1991.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1992.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1993.
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1994.
 • Book of Vital World Statistics, "The Economist", Hutchinson, London 1990.
 • Britannica Book of the Year 1993.
 • Dryll I., Społeczny ruch walki z bezrobociem. Zadyma czy ...Lobby?, "Życie Gospodarcze" z dnia 11 kwietnia 1993.
 • Economic Survey of Europe in 1991-1992 (in:) Economic Commission for Europe (of the United Nations), United Nations, New York.
 • "The Economist", 16-22 kwietnia 1994.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1965.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1966.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1967.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1968.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1969.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1970.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1971.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1972.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1973.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1974.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1975.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1976.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1977.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1978.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1979.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1980.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1981.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1982.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1983.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1984.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1985.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1986.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1987.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1988.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1989.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1990.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1991.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1992.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1993.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1994.
 • Encyklopædia Britannica Yearbook 1998.
 • Gdzie się żyje najlepiej?, "Polityka" 1985, nr 16.
 • Gdzie się żyje najlepiej?, "Polityka" 1985, nr 17.
 • Gdzie się żyje najlepiej?, "Polityka" 1985, nr 18.
 • Gelb A. H., Gray C. W., The Transformation of Economies in Central and Eastern Europe; Issues, Progress and Prospects, The World Bank Washington 1991.
 • Lisowski A., Charakterystyka demograficzna i społeczna bezrobotnych oraz podopiecznych pomocy społecznej, "Biuletyn IGS" 1992, nr 1-2.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1965, GUS, Warszawa 1965.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1966, GUS, Warszawa 1966.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1967, GUS, Warszawa 1967.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1968, GUS, Warszawa 1968.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1969, GUS, Warszawa 1969.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1970, GUS, Warszawa 1970.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1971, GUS, Warszawa 1971.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1972, GUS, Warszawa 1972.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1973, GUS, Warszawa 1973.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1974, GUS, Warszawa 1974.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1975, GUS, Warszawa 1975.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1976, GUS, Warszawa 1976.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1977, GUS, Warszawa 1977.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1978, GUS, Warszawa 1978.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1979, GUS, Warszawa 1979.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1980, GUS, Warszawa 1980.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1981, GUS, Warszawa 1981.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1982, GUS, Warszawa 1982.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1983, GUS, Warszawa 1983.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1984, GUS, Warszawa 1984.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1985, GUS, Warszawa 1985.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1986, GUS, Warszawa 1986.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1987, GUS, Warszawa 1987.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1988, GUS, Warszawa 1988.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1989, GUS, Warszawa 1989.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1990, GUS, Warszawa 1990.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1991, GUS, Warszawa 1991.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1992, GUS, Warszawa 1992.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS za rok 1993, GUS, Warszawa 1993.
 • Marer P. and others, Historically Planned Economies. A Guide to the Data, The World Bank. Washington 1992.
 • Modzelewski K., Albanizacja lub ..., "Życie Gospodarcze" z dnia 23 sierpnia 1992 r.
 • Piekarczyk J., Krzywe zwierciadło, "Przekrój" 1992, nr 9.
 • Pragier R., Parasol dla ubogich, "Polityka" 1985, nr 44.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1965, GUS, Warszawa 1965.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1966, GUS, Warszawa 1966.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1967, GUS, Warszawa 1967.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1968, GUS, Warszawa 1968.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1969, GUS, Warszawa 1969.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1970, GUS, Warszawa 1970.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1971, GUS, Warszawa 1971.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1972, GUS, Warszawa 1972.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1973, GUS, Warszawa 1973.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1974, GUS, Warszawa 1974.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1975, GUS, Warszawa 1975.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1976, GUS, Warszawa 1976.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1977, GUS, Warszawa 1977.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1978, GUS, Warszawa 1978.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1979, GUS, Warszawa 1979.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1980, GUS, Warszawa 1980.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1981, GUS, Warszawa 1981.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1982, GUS, Warszawa 1982.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1983, GUS, Warszawa 1983.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1984, GUS, Warszawa 1984.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1985, GUS, Warszawa 1985.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1986, GUS, Warszawa 1986.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1987, GUS, Warszawa 1987.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1988, GUS, Warszawa 1988.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1989, GUS, Warszawa 1989.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1990, GUS, Warszawa 1990.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1991, GUS, Warszawa 1991.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1992, GUS, Warszawa 1992.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1993, GUS, Warszawa 1993.
 • Rocznik Statystyczny GUS za rok 1994, GUS, Warszawa 1994.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1993, GUS, Warszawa 1994.
 • Rocznik Statystyczny Województw z 1993 r., GUS, Warszawa 1994.
 • Szumlicz T., Rejonowe biura pracy i ich działalność w ocenie badanych bezrobotnych, "Biuletyn IGS" 1992, nr 1-2.
 • Warunki Życia Ludności w 1989 r., GUS, Warszawa 1990.
 • Wilczyński J., The Economic Situation in Poland: From Reasonable Past Performance to Stagnation, and Hardship Ahead in a Naturally Well-Endowned Economy (in:) Poland in the Eighties. Social Revolution Againsat 'Real Sociolism' Occasional Paper No. 18, Department of Political Science, Research School of Social Science, Australian National University, Canberra.
 • Wstydliwa sprawa, "Polityka" 1985, nr 35.
 • Wywiad z ministrem sprawiedliwości W. Cimoszewiczem, "Życie Warszawy" z dnia 15 lipca 1994 r.
 • Znaniecki F., Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.
 • "Życie Gospodarcze" 1993, nr 8.
 • "Życie Gospodarcze" z dnia 11 kwietnia 1993.
 • "Życie Gospodarcze" z dnia 15 sierpnia 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.