PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 25 Koszty i ceny w transporcie Pomiar i analiza | 55--68
Tytuł artykułu

Ustalanie wysokości wynagrodzenia przewoźnika przy drogowych przewozach ładunków masowych w świetle ustawy prawo przewozowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Setting Carriage Charges in Relation to Road Carriage of Bulk Cargo Under the Transport Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zasad dotyczących ustalania wysokości wynagrodzenia przewoźnika w świetle ustawy Prawo przewozowe. Autor opisuje ogólne zasady określania wysokości wynagrodzenia przewoźnika, zwracając uwagę na rolę taryf wydawanych przez przewoźników. Zasadnicza część artykułu dotyczy szczególnych reguł odnoszących się do ustalania wynagrodzenia przewoźnika przy przewozach ładunków masowych. Zgodnie z art. 55a ust. 1 pkt 5 prawa przewozowego niedopuszczalne jest uzależnianie przez nadawcę wynagrodzenia za przewóz ładunków masowych od masy lub objętości przesyłki. Autor podejmuje próbę racjonalnej wykładni tego przepisu, wskazując, że w takim wypadku wynagrodzenie przewoźnika powinno być ustalone na podstawie ładowności środka transportowego, niezależnie od tego, czy środek ten został załadowany w całości, czy też nie.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the rules of setting carriage charges in relation to road carriage under the Transport Law. The author describes the general rules of setting carriage charges indicating the role of tariffs established by a carrier. The main part of the article is dedicated to the specific rules of setting a carriage charge in the case of bulk cargo transport. The article 55a section 1 point 5 of Transport Law says that the sender is forbidden to set carriage charges for bulk cargo transport on the basis of cargo weight or volume. The author makes an attempt to present a reasonable interpretation of this article pointing out that in that case carriage charges have to be set on the basis of the load-carrying capacity of the vehicle irrespective of whether the vehicle is fully loaded or not.(fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami, Dz.U. 1953, nr 4, poz. 7.
 • Górski W., Umowa przewozu, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1983.
 • Górski W., Żabski A., Prawo przewozowe - komentarz, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1990.
 • http://www.gitd.gov.pl/sites/default/files/wytyczne-gitd-nr-1.pdf (dostęp: 21.11.2013).
 • Jaworski A., Prawo przewozowe. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2012.
 • Judek P., Sejm popsuł prawo przewozowe, "Rzeczpospolita" z 19.12.2011, http://www. rp.pl/artykul/775117.html?p=2 (dostęp: 23.11.2013).
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów i protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r., Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238 z późn. zm.
 • Niewęgłowski A., Glosa do wyroku SN z dnia 21 października 2010 r., IV CSK 112/10, "Ius Novum" 2011, nr 4.
 • Stec M., Umowa przewozu w transporcie drogowym, , Zakamycze, Kraków 2005.
 • System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, C.H. Beck, Warszawa 2002, t. 2.
 • System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011, t. 7.
 • Taryfa towarowa PKP Cargo, http://www.pkp- cargo.pl/pl/clients/453/49/Taryfy.html (dostęp: 23.11.2013).
 • Ustawa z dnia - Prawo przewozowe, t.j. Dz.U. 2012, poz. 1173, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 244, poz. 1454.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.