PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 25 Koszty i ceny w transporcie Pomiar i analiza | 115--128
Tytuł artykułu

Rachunek kosztów a system kalkulacji opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej aspekty metodyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Accounting And Accounting System Of Rail Infrastructure Access Charges Methodological Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości zwiększenia zasobów informacyjnych o kosztach utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej, ponoszonych przez zarządców tejże infrastruktury, jakie dają rozwinięte systemy rachunku kosztów, w tym rachunek kosztów działań (RKD). Istota procesowego ujęcia kosztów, charakterystyczna dla RKD, zaprezentowana została w aspekcie wymagań i dylematów, jakie dotyczą systemu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the issues concerning the possibility of increase in information about maintenance and operating costs of the rail infrastructure managers. The increase in costs information is determined by the essence of developed models of cost accounting, especially Activity Based Costing. The models can be implemented in financial systems of rail infrastructure managers. In the paper the legal requirements and dilemmas of rail infrastructure access charges in EU countries and in Poland are also presented.(fragment of text)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bibliografia
 • Bednarz P., Stawki. Jak to się robi w Europie?, "Rynek Kolejowy" 2013, nr 3.
 • Commission Staff Working Document. Annexes to the communication on the implementation of the railway infrastructure package, Commission of the European Communities, Brussels, 3.05.2006, SEC(2006)530.
 • Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa, Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001.
 • Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei Wspólnoty, Dz. Urz. WE L 164 z 30.04.2004.
 • Dyrektywa 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 roku w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991.
 • Dyrektywa 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, Dz. Urz. WE L 143 z 27.06.1995.
 • Dyrektywa nr 95/19/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz pobieraniu opłat za infrastrukturę, Dz. Urz. WE L 143 z 27.06.1995.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, Dz. Urz. WE L 343 z 14.12.2012.
 • Engelhardt J., Problemy metodyczne kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, "Technika Transportu Szynowego" 2013, nr 4.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem. TDABC Time-Driven Activity-Based Costing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kotowska-Jelonek M., Ekonomiczne i prawne aspekty kształtowania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w Europie, "Technika Transportu Szynowego" 2007, nr 3.
 • Massel A., Porównanie systemów opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w wybranych krajach europejskich, "Problemy Kolejnictwa" 2004, nr 139.
 • Matuszewicz J., Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Zespół Doradców Finansowo- -Księgowych Sp. z o.o. w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Miller J.A., współpraca: Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 • Paprocki W., Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Warszawa 2003.
 • Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity based costing, Difin, Warszawa 2005.
 • Projekt instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, Ernst & Young, Warszawa 2011.
 • Rachunkowość zarządcza irachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 • Railway reform & charges for the use of infrastructure, ECMT, OECD Publishing, 30.11.2005.
 • Railway reform and charges for the use of infrastructure. Conclusions and recommendations, Council of Ministers of the European Conference of Ministers of Transport, CEMT/CM(2005)6, 28.04.2005.
 • Raport końcowy z realizacji projektu pt. "Wdrożenie prawodawstwa UE w zakresie lotnictwa cywilnego i w sektorze kolejowym - Pomoc techniczna i szkolenie", EuropeAid 11937/D/SV/PL, konsultant: SYSTRA/EC HARRIS, czerwiec 2005.
 • Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the first railway package, Commission of the European Communities, Brussels, 3.05.2006, COM(2006)189 final.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, Dz.U. 2009, nr 35, poz. 274.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom kolejowym, Dz.U. 1998, nr 111, poz. 711.
 • Siekierski W., Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
 • Syryjczyk T., Dlaczego zmieniamy system opłat za dostęp do infrastruktury. Cz. 1, "Rynek Kolejowy" 2013, nr 3.
 • Syryjczyk T., Dlaczego zmieniamy system opłat za dostęp do infrastruktury. Cz. 2, "Rynek Kolejowy" 2013, nr 4.
 • Śmiech W., Stawki dostępu według ZDG TOR, "Rynek Kolejowy" 2013, nr 3.
 • Thompson L.S., Railway access charges in the EU: Current status and development since 2004, [w:] Charges for the Use of Rail Infrastructure, OECD/ITF, 2008.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. 1997, nr 96, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. 2007, nr 16, poz. 94 z późn. zm.
 • Wnuk-Pel T., Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.