PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 25 Koszty i ceny w transporcie Pomiar i analiza | 129--142
Tytuł artykułu

Koszty operacyjne w rachunku efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Operating Costs in Calculation of Efficiency of Rail Infrastructure Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera rozważania dotyczące wytycznych, zaleceń i metodyki szacowania kosztów operacyjnych na potrzeby oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Na tle rozważań teoretycznych przedstawiono zróżnicowane podejścia do szacowania tego strumienia pieniężnego oraz ich wpływ na wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji oraz poziom dofinansowania z funduszy UE. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the issues concerning the guidelines and estimation methodology of the operating costs in project appraisal of rail infrastructure investments. On the basis of theoretical deliberations, different approaches to estimating operating costs generated by the project were introduced along with their impact on financial and economic performance indicators and level of EU assistance. (fragment of text)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Dyr T., Kotowska-Jelonek M., Kozubek P., Zagożdżon B., Metodyczne problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, [w:] Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, red. M. Michałowska, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.
 • Dyr T., Kozubek P.R., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współ- finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo- Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2013.
 • Dyr T., Kozubek P., Problemy metodyczne oceny efektywności finansowej kolejowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, [w:] Efektywność transportu w teorii i w praktyce, red. M. Michałowska, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis. The new programming period 2007-2013, Working Document no. 4. European Commission, Directorate-General Regional Policy 2006.
 • Guide to cost-benefit analysis of investment project (Structural Fund-ERDF, Cohesion Fund and ISPA), prepared for Evaluation Unit DG Regional Policy European Commission, Brussels 2002.
 • Guide to cost-benefit analysis of investment project, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, prepared for European Commission, Directorate General Regional Policy, Final Report, Brussels 2008.
 • Guide to cost-benefit analysis of major projects in the context of EC regional policy, DG XVI, Regional Policy and Cohesion, Brussels 1997.
 • Kazimierczak S., Ramowe zasady określania kosztów utrzymania w analizach kosztów i korzyści projektów kolejowych PKP PLK SA realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Warszawa 2012.
 • Kotowska-Jelonek M., Dyr T., Zagożdżon B., Kozubek P.R., Problemy oceny efektywności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych przez Unię Europejską, "Przegląd Komunikacyjny" 2008, nr 1.
 • Kozubek P.R., Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012.
 • Kożuchowski K., Marzec R., Zastosowanie metody CBA do oceny przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych w kolejnictwie, CNTK "Problemy Kolejnictwa" z. 127, Warszawa 1998.
 • Niebieska księga. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych zfunduszy Unii Europejskiej. Podręcznik dla beneficjentów. Aneks I, część 2, Projekty Kolejowe 2004.
 • Niebieska księga. Sektor kolejowy - infrastruktura i tabor, JASPERS, Warszawa 2008.
 • Zerbe R.O. Jr., Bellas A.S., A primer for benefit-cost analysis, Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham, UK - Northamton, USA 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.