PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 25 Koszty i ceny w transporcie Pomiar i analiza | 143--154
Tytuł artykułu

Uwarunkowania samoregulacji cenowo-kosztowej przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Conditions of the Price-Cost Self-Regulation in the Road Cargo Transport Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za regulacyjny wymiar dokładnego rozpoznania i klasyfikacji kosztów przedsiębiorstwa transportowego odpowiedzialny jest system ekonomiczno-finansowy. Podsystem zasady generowania kosztów, obejmując swym zasięgiem identyfikację kosztów praktycznie całości przedsiębiorstwa, łącznie z kosztami promocji, w konsekwencji polega na kalkulacji kosztu jednostkowego produkcji transportowej. Regulacyjne, z kolei, kształtowanie cen następuje zaś w systemie marketingowym, który przy zestawianiu ceny jednostkowej i produkcji transportowej buduje warunki do osiągania przez przedsiębiorstwo przychodów i oczekiwanego zysku. Stąd istota samoregulacji cenowo-kosztowej sprowadza się do identyfikacji sprzężenia zwrotnego i poszukiwania stanu równowagi - zgodności regulacyjnej, między podsystemem zasady generowania przychodów i podsystemem zasady cenotwórstwa uwzględniającego uwarunkowania zewnętrzne występujące na rynku transportowym.(fragment tekstu)
EN
The economic-financial system is in charge of the regulatory dimension of an accurate diagnosis and the classification of transport enterprise costs. The subsystem of the cost generation principle, having in its reach of cost identification practically the whole enterprise, including the promotion costs, in consequence realizes the unit cost calculation of the transport production. However, the regulatory price shaping takes place in the marketing system which, by putting together the unit price with the transport production, builds the conditions for the enterprise to generate income and expected profits. Therefore, the essence of the price-cost self-regulation boils down to the identification of the feedback and the search for the state of equilibrium - the regulatory compatibility between the subsystem of the income generation and the subsystem of the price formation, which takes into account external conditions occurring in the transport market.(fragment of text)
Twórcy
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • Grzelakowski A.S., Ocena mechanizmów regulacji systemu transportowego UE w aspekcie wymogów budowy wspólnej europejskiej przestrzeni transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 741, Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Szczecin 2012.
  • Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
  • Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
  • Letkiewicz A., Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
  • Letkiewicz A., Samoregulacyjne uwarunkowania funkcji marketingowych przedsiębiorstw, [w:] Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumpcyjnych, red. M. Grzybowska-Brzezińska, J. Michalak, A. Rudzewicz, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2005.
  • Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe - warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.