PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 1 (25) | 154--168
Tytuł artykułu

Informacja wewnątrzekosystemowa

Warianty tytułu
Intraecosystem Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Industrializacja przyniosła niebywały postęp naukowo-techniczny, rozwój wielu obszarów świata, wysoki poziom życia jednej piątej ludności globu, a równocześnie niebywałe zagrożenia środowiska na wszystkich poziomach organizacji przyrody. Nie objęła jeszcze wszystkich obszarów świata, a już musi ustąpić miejsca nowej fali cywilizacyjnej - nazywanej gospodarką opartą na wiedzy. Tylko dzięki wiedzy można przezwyciężyć globalne zagrożenia, które przyniosła industrializacja, takie jak globalne ocieplenie, obniżanie się poziomu wód gruntowych na kontynentach, globalne zanikanie różnorodności biologicznej i inne. Wydaje się, że dzięki wiedzy możliwe będzie nie tylko utrzymanie przyrodniczych warunków życia i rozwoju ludzi, ale także rozwinięcie produkcji i usług nie zagrażających ekosystemom i umożliwiających istotne podniesienie poziomu życia. Dla rozwoju społeczności zawsze wiodące znaczenie miała gospodarka. Stąd dla przezwyciężenia zagrożeń ekologicznych i społecznych już od ćwierćwiecza podejmuje się wysiłki mające na celu ukierunkowanie gospodarki zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Koncepcja ta zakłada, że każda decyzja o znaczeniu strategicznym i wszystkie ważniejsze decyzje o znaczeniu taktycznymi podejmowane na wszystkich poziomach zarządzania, muszą być rozpatrywane jednocześnie z trzech punktów widzenia: gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Przy analizie skutków decyzji w aspekcie przyrodniczym w pierwszym rzędzie należy znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu programowane lub podejmowane działania wpłyną na stan ekosystemów. (fragment tekstu)
EN
The analysis of intraecosystem information should be treated as a method of scientific process. In such setting it is characterized by learning the structure of phenomena and processes occurring in ecosystems. Its scope also includes research activities aiming to explain whether the given processes of the environment use existed and are performed in accordance with the rules of sustainable development. The analyses results of intraecosystem information can be used not only to make decisions regarding the directions and methods of actions for ecosystems preservation, but also enable the control, evaluation and increase of economical effectiveness in ecosystems management.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
154--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • C. E. Shannon, W. Weaver, A Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana 1949
 • M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970
 • H. Greniewski, Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa 1982
 • A. Moles, Une théorie structurale de la communication et société, Masson, Paris 1986
 • C. Berman, Informacja i aspekty komunikacji, "Zagadnienie Naukoznawstwa" 1991 nr 3-4
 • T. Grabarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996
 • R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996
 • B. Martinet, Y. M. Marti, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa 1999
 • S. Beer, Cybernetyka i zarządzanie, PWN, Warszawa 1966
 • Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, PSB, Kraków 1996
 • M. Frank, Komunikowanie się w praktyce przedsiębiorstwa, WZ CRZZ, Warszawa 1970
 • B. Menkus, Office Communication and Information, "Prakseologia" 1981 nr 3
 • B. Galambaud, Information: outil de management, "Revue Personnel" 1988 nr 252
 • D. Weiss, La nouvelle gestion des ressources humaines, "Les cahiers d'information du directeur du personnel" 1988 nr 4
 • A. Bartoli, Communication et organisation. Pour une politique générale cohérente, Les Editions d'Organisation, Paris 1991
 • H. Lesca, Pour un management stratégique de l'information, "Revue Française de Gestion" 1992 nr 90
 • Z. Mikolajjczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1998
 • J. Czekaj, Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000
 • Biodiversity, red. E.O. Wilson, Natl. Acad. Press, Washington D.C. 1998
 • Różnorodność biologiczna - pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania, red. R. Andrzejewski, R. Wiśniewski, Komitet Naukowy PAN "Człowiek i Środowisko", Zeszyty Naukowe 15, Warszawa 1996
 • W. R. Ashby, Wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa 1963
 • M. H. Moynihan, Comparative aspects of communication in New World primates, w: Primate ethology: essays on the socio-sexual behavior of apes and monkeys, red. D. Morris, Anchor Books, Doubleday, Garden City, N.Y. 1969
 • E. O. Wilson, The insect societes, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1971
 • J. R. Krebs, N.B. Davies, An Introduction to Behavioural Ecology, Blackwell Science Ltd, Oxford 1993
 • E. O. Wilson, W.H. Bossert, Chemical communication among animals, "Recent Pro- i gress in Hormone Research" 1963 nr 19
 • I. Hjorth, Reproductive behaviour in Tetraonidae with special references to males, "Viltrevy" 1970 nr 7 (4)
 • D. Randall, W. Burggren, K. French, Animal Physiology: Mechanisms and Adaptations, W.H. Freeman, New York 1997
 • K. Schmidt-Nielsen, Animal Physiology: Adaptation and Environment, Cambridge University Press, Cambridge 1997
 • A. J. Kalmijn, The electric sense of sharks and rays, "Journal of Experimental Biology" 1971 nr 55 (2)
 • T.H. Bullock, Seeing the world through a new sense: electroreception in fish, "American Scientist" 1973 nr 61 (3)
 • E. O. Wilson, Sociobiology: The new synthesis, Belknap Press of Harvard Univeristy Press, Cambridge 1975
 • II Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000
 • A. Michałowski, Metoda społeczno-ekonomicznej oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.