PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 1 (25) | 169--184
Tytuł artykułu

Kreowanie produktu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych

Warianty tytułu
Creating a Tourist Product in the Area of Natural Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka stała się wyjątkowo dynamicznie rozwijającym sektorem gospodarki końca XX i początków XXI wieku. Wśród korzyści płynących z rozwoju turystyki można wyliczyć między innymi: tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost dochodów społeczności lokalnych, rozwój infrastruktury regionu, nowe inwestycje. W wyniku rozwoju turystyki następuje poszerzenie wiedzy o świecie, zachodzą zmiany w świadomości społecznej i systemie wartości zarówno turystów, jak i mieszkańców terenów odwiedzanych. Coraz więcej turystów dąży do zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania się, odpoczynku w czystym środowisku przyrodniczym1, poszukuje wytchnienia od zgiełku i hałasu świata w zacisznych, urokliwych miejscach. Pod koniec lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku zaczęto zauważać negatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi turystyki. Na całym świecie rozpoczęła się ostra krytyka turystyki tradycyjnej - masowej i stechnizowanej, której towarzyszy silna degradacja środowiska.2 Pojawiły się nowe koncepcje i formy turystyki, które cechują się troską o walory środowiska przyrodniczego i kulturowego odwiedzanych obszarów. W ostatnich latach pojawia się coraz częściej problem, jak kształtować właściwy rozwój turystyki i produktów turystycznych, aby nie powodować degradacji obszarów przyrodniczo cennych? Wydaje się, że odpowiedzią na te dylematy może stać się między innymi odpowiednie kształtowanie procesu kreowania produktów turystycznych. (fragment tekstu)
EN
In development of tourism, the key nature areas are the invaluable elements and therefore they deserve special care and concern on the part of tourists as well as organizers of tourism. In the article, several tourist products are analyzed, with particular focus on those which, because of their character and the range of occurrence, develop in the areas of high biodiversity. Furthermore, the article characterizes areas of natural value, assuming that apart from the ecological functions, they should fulfill social and economic functions such as the satisfaction of aesthetical, spiritual, healing, scientific as well as recreational needs of people. In order to prevent the degradation of these areas and to preserve them for future generations, it is indispensable to conduct sustainable tourist management. The analysis of the conditions of development of tourist products in the areas of natural value proves, (hat the necessary management of the process is conducted in the proper order, paying special attention to the stages the of the basic phase, which influences most creating the product on both the domestic and the foreign tourist market.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
169--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Bibliografia
 • W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo AL BIS, Kraków 1999
 • S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995
 • J. Dietl, Marketing. Wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa, 1977
 • J. Dietl, Uwarunkowania obsługi turystów, "Ruch Turystyczny" 1979 nr 1-2 (49-50)
 • Ph. Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, 4lh ed. Prentice- Hall, Inc., Englewood-Cliffs, New Jersey 1980
 • J. C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997
 • Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołębski, PWE, Poznań 2002
 • J. Karczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować Poznawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
 • B. Poskrobko, R. Ziółkowski, Miejsce turystyki w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, w: Turystyka na obszarach Zielonych Płuc Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok 2002
 • W. Radecki, Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, O A PTTK, Kraków 1987
 • L. Ryszkowski, Ekologiczne prawidłowości funkcjonowania ekosystemów na obszarach przyrodniczo cennych, w: Ekologiczne, medyczne i socjologiczne przesłanki kształtowania obszarów przyrodniczo cennych, red. L. Ryszkowski, Warszawa-Poznań 1985
 • Cz. Okołów, Kategorie obszarów chronionych i zasady ich wyróżniania, "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" 1995 nr 14/4
 • A. Woś, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 • K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1987
 • J. Ruszkowski, T. Studnicki, Wpływ funkcji turystyczno-wypoczynkowych na degradację środowiska człowieka, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1998 nr 112
 • S. Regel, Chłonność i pojemność obszarów, miejscowości, obiektów i szlaków o walorach turystycznych, w: Turystyka a ochrona środowiska naturalnego, Zielona Góra 1975
 • I. Jędrzejczyk, Ekologiczne funkcje i uwarunkowania turystyki, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1995
 • E. O. Wilson, Różnorodność życia, PIW, Warszawa 1999
 • Polskie studium różnorodności biologicznej, red. R. Andrzejewski i A. Weigle, NFOŚ, Warszawa 1992
 • Założenia polityki regionalnej obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, Rada Pro- gramowo-Naukowa Porozumienia Zielone Płuca Polski, Białystok-Lomża-Suwałki 1991
 • R. Andrzejewski, Cele ekologii w planowaniu przestrzennym, "Przyroda Polska" 1985 nr 2
 • L. Płotkowski, Ekonomiczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej lasu, w: Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce, red. B. Łonkiewicz, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1996
 • B. Bramwell, B. Lane, Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Channel View Publications, Clevedon 1994
 • R. W. Butler, Tourism - an evolutionary perspective, w: Tourism and sustainable development: monitoring, planning, managing, red. G. Nelson, R. Bntler, G. Wall, University of Waterloo, Waterloo 1993
 • A. S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości regionie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001
 • B. Lane, J. Majewski, Turystyka wiejska stymulatorem rozwoju lokalnego, w: Turystyka wiejska, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001
 • D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • H. Ceballos-Lascurain, Tourism, Ecoturism and Protected Areas: The State of Nature-based Tourism Around the World and Guidelines for Itt Development, IUCN Gland 1996
 • Lanzarote Charter for Sustainable Tourism, WTO, Madrid 1995
 • Turystyka a środowisko. Pytania i odpowiedzi, nr 3, red. M.M. Bonenberg, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1998
 • N. Kusters, Eko-Agroturystyka: przykład udanego połączenia zrównoważonego użytkowania ziemi, ochrony przyrody i turystyki, w: Agroekoturystyka - szansa dla polskiej gminy, Europejskie Centrum Ekologiczne, Warszawa 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.