PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 (57) | 366--381
Tytuł artykułu

Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Agriculture in Poland in Terms of Common Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była identyfikacja zmian jakie zaszły w sektorze rolnym w Polsce w warunkach jego funkcjonowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem, że rozwój rolnictwa obejmuje zarówno wzrost ilościowy podstawowych wskaźników makroekonomicznych jak i przemiany strukturalne, w artykule zwrócono uwagę zarówno na zmiany wielkości dochodów i produkcji wywołane wzrostem popytu wewnętrznego i zewnętrznego (handel zagraniczny), jak i na zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw oraz w relacjach między czynnikami produkcji. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, iż w warunkach członkostwa Polski w UE w sektorze rolnym nastąpiły pożądane - pozytywne przeobrażenia, które wskazują na występowanie procesów rozwojowych w rolnictwie. Uzyskane wsparcie finansowe znacznie przyczyniło się do wzrostu dochodów rolniczych, a funkcjonowanie w ramach JRE wpłynęło na wzrost obrotów w handlu zagranicznym. Zmianom tym towarzyszyła poprawa relacji między wykorzystywanymi czynnikami produkcji oraz wzrost ich produktywności i dochodowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to identify the changes in the agricultural sector in Poland in terms of the Common Agricultural Policy of the European Union. Assuming that the development of agriculture includes both a quantitative increase in the basic macroeconomic indicators and structural changes, the article focuses on both the changes in the agricultural income and the level of production (caused by the changes of internal and external demand [foreign trade]), as well as on the changes in the area structure of farms and on the relations between the factors of production. The research allowed to conclude that in terms of Polish membership in the EU the desired - positive transformations in the agricultural sector have occurred. That indicates that development processes in Polish agriculture are taking place. The financial support has significantly contributed to the growth of agricultural income, while the functioning on the SEM has contributed to the increase in foreign trade. These changes were associated with the changes of relations between the factors of production and with increase of their productivity and profitability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
366--381
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M.: Wymiary i cele interwencjonizmu rolnego w krajach o różnym poziomie rozwoju. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, uwarunkowania, mechanizmy, efekty. (red.) M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009
 • Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 2011, DirectorateGeneral for Agriculture and Rural Development, European Commission, March 2012
 • Baer-Nawrocka A., Markiewicz N.: Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25)/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2012
 • Chechelski P.: Wpływ czynników globalnych na polską gospodarkę żywnościową. Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich nr 26, (red.) M. Wigier, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011
 • Czubak W., Poczta W., Sadowski A.: Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa, Wieś i Rolnictwo nr 4/2011 IRWIR PAN, Warszawa 2011
 • Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 • Pawlak K., Poczta W.: Międzynarodowy handel rolny - teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa 2011
 • Poczta W.: Wspólna Polityka rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, Wieś i Rolnictwo nr 3/2010, IRWIR PAN, Warszawa 2010
 • Poczta W.: Przemiany w rolnictwie. Polska wieś 2010, Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010
 • Poczta W.: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. Polska Wieś 2012 Raport o stanie wsi, (red.) J. Wilkin, I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012
 • Poczta W.: Skutki i perspektywy polityki rolnej w Polsce, w: Jaka polityka rolna?, Forum Debaty Publicznej. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012
 • Poczta W., Czubak W., Sadowski A.: Ekspertyza "Ocena ekonomicznych skutków propozycji zawartych w projekcie rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej: wykonana dla MRiRW, Warszawa 2011
 • Poczta W., Pawlak K., Czubak W.: Produktions- Und Einkommenssituation im landwirtschaftlichen Sektor Polens auch dem Beitritt zur Europaischen Union. Berichte uber Landwirtschatf Zeitschrift fur Agrarpolitik und Landwirtschaft, Band 90 (1), 1-172 April, Kohlhammer, 2012
 • PROW 2007-2013, MRiRW, Warszawa 2011
 • Raport z wyników PSR 2010, GUS Warszawa 2011
 • Rocznik Statystyczny RP 2011, GUS, Warszawa 2011
 • Zegar J.S.: struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009
 • Ziętara W.: Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24)/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.