PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 3-4 | 115--150
Tytuł artykułu

Represje sowieckie wobec Polaków na Kresach Wschodnich

Warianty tytułu
Soviet Repression Against Poles in the Eastern Borderland During the Second World War
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany społeczno-polityczne w Polsce, zapoczątkowane rezultatami wyborów parlamentarnych w 1989 r. spowodowały nie tylko zmiany strukturalne w ramach placówek naukowo-badawczych, ale i potrzebę nawiązania do tradycji w zakresie podejmowanych tematów badawczych. Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH również sięgnął do swych starych, dobrych tradycji, które Instytutowi kierowanemu przez Ludwika Krzywickiego przyniosły w latach międzywojennych zasłużony rozgłos i uznanie. Głośne stały się wówczas konkursy na pamiętniki, np. polskich emigrantów za oceanem, opublikowane w dwóch tomach w końcu lat 30. IGS podjął ten wątek, ogłaszając w 1990 r. konkurs na pamiętniki emigrantów. Zakończył się on w 1993 r. znacznym sukcesem, przynosząc przeszło sto oryginalnych prac.
EN
The article is based on literature and emigrants memoirs of the years 1939-1945. The author presents repression against Polish people living in on the previous Eastern Borderland territory of Polish Republic in the years 1918-1950, such as arresting, deportations, and executions, which caused loss of life of about 400 thousand people. Particularly strong wave of repression had taken place during the Second World War few hundred thousand people (over 200 thousand) were executed. About 2 million were deported to the Siberia, far North and Central Asia regions. Half of them never survived hard work in unhuman conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--150
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Caban I., Polacy internowani w ZSRR w latach 1944-1947. Transporty i obozy, Lublin 1990.
 • Cimek H., Komuniści, Polska, Stalin 1918-1939, Białystok 1990.
 • Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd piśmiennictwa. Pod red. T. Walichnowskiego, Warszawa 1989.
 • Dokumenty Katynia. Decyzja - opracował zespół red.: J. Snopkiewicz, A. Zakrzewski; Kalendarium - J. Jaruzelski, Warszawa 1992.
 • Eberhardt P., Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa 1993.
 • Głowacki A., Sytuacja prawna obywateli polskich w ZSRR w latach 1939-1945. [w:] Położenie ludności polskiej na terytorium ZSRR i wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. Praca zbiorowa pod red. A. Marszałka, Toruń 1990.
 • Grünberg K., Polska karta Stalina, Toruń 1991.
 • Kalbarczyk S., Wykaz łagrów sowieckich, miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939-1943. Część I, Warszawa 1993.
 • "Karta" 1993, nr 11.
 • Kusiński W., Deportacje ludności polskiej w ZSRR, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, "Studia i Materiały" 1991, z. 1.
 • Kusiński W., Polacy na Ukrainie, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, "Studia i Materiały" 1992, z. 34.
 • Lizak W., Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939, "Przegląd Wschodni" 1991, z. 1.
 • My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR. Wybór i opracowanie B. Klukowski, Warszawa 1989.
 • Patek A., Polacy w Rosji i ZSRR. [w:] Polonia w Europie. Praca zbiorowa pod red. B. Szydłowskiej-Cegłowej, Poznań 1992.
 • Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945, Londyn 1986.
 • Przebieg paszportyzacji obywateli polskich i likwidacja sieci opiekuńczej Ambasady RP w ZSRR, "Karta" 1993, nr 10.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914-1991, Warszawa 1992.
 • Sałkowski J., Bilans strat i szkód wojennych Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-1945. [w:] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956. Praca zbiorowa pod red. P. Wójcika, Warszawa 1992.
 • Sobczyński M., Polska autonomia narodowościowa w ZSRR. [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR. Praca zbiorowa pod red. H. Kubiaka, T. Palecznego, J. Rokickiego, M. Wawrykiewicz, Wrocław - Warszawa - Kraków 1992.
 • Pietrow N., Polska operacja NKWD, "Karta" 1993, nr 11.
 • Siedlecki J., Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Londyn 1990.
 • Siemaszko Z.S., W sowieckim osaczeniu 1939-1943, Londyn 1991.
 • Ślusarczyk J., Polityka rządu generała W. Sikorskiego ZSRR. Z dziejów stosunków polsko-radzieckich od września 1939 do kwietnia 1943, Warszawa 1985.
 • Tropem zbrodni stalinowskich. Praca zbiorowa pod red. M. A. Zarębskiego, Staszów 1992.
 • Wieliczko M., Z badań nad rozmieszczeniem ludności polskiej w ZSRR (listopad 1939 - lipiec 1941). [w:] Położenie ludności polskiej na terytorium ZSRR i wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. Praca zbiorowa pod red. A. Marszałka, Toruń 1990.
 • Wirski S., Polityka ZSRR wobec ziem polskich 1939-1941. Seria źródłowa Instytutu Europy Wschodniej, Warszawa 1985.
 • Zabiełło S., O rząd i granice. Walka dyplomatyczna o sprawę polską w czasie II wojny światowej, Warszawa 1970.
 • Żaroń P., Ludność polska w głębi ZSRR w latach 1939-1941. [w:] Położenie ludności polskiej na terytorium ZSRR i wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. Praca zbiorowa pod red. A. Marszałka, Toruń 1990.
 • Żaroń P., Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.