PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(36) | 76--85
Tytuł artykułu

Elastyczność organizacji w obszarze zatrudnienia a innowacyjne zachowanie pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organisation's Flexibility in the Area of Employment and Employees' Innovative Behaviour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest problematyka elastyczności organizacji w obszarze zatrudnienia, w kontekście prezentowania przez pracowników zachowań innowacyjnych, a jego celem - identyfikacja zależności między elastycznością organizacyjną przedsiębiorstw w obszarze zatrudnienia, a innowacyjnymi zachowaniami prezentowanymi przez pracowników. Opracowanie, obok prezentacji literatury przedmiotu, zawiera relację z badań własnych autorki, zmierzających do identyfikacji i weryfikacji istnienia zależności pomiędzy elastycznością organizacyjną w obszarze zatrudnienia (elastycznymi formami zatrudnienia) a zachowaniami innowacyjnymi pracowników, dotyczącymi sytuacji pracy. W celu realizacji celu badawczego opracowano i zweryfikowano pod względem metodologicznym Kwestionariusz Zachowań Innowacyjnych (KZI). W badaniach udział wzięło 67 pracowników z 23 średnich polskich firm. Wyniki badań wykazały współwystępowanie większego poziomu zachowań innowacyjnych w przedsiębiorstwach elastycznych w obszarze zatrudnienia, wśród pracowników w zróżnicowany sposób współpracujących z przedsiębiorstwami. Uzyskane rezultaty badawcze, obok walorów poznawczych, dotyczących obszaru nauk o organizacji i zarządzaniu i wskazujących na określone relacje badanych zmiennych, mają znaczenie aplikacyjne i społeczne, promują bowiem elastyczność badanych przedsiębiorstw pod względem formy zatrudnienia i czasu pracy, jako czynnika współwystępującego z zachowaniami innowacyjnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the study is the problems of organisation's flexibility in the area of employment in the context of presentation by employees of innovative behaviour, and its aim - to identify dependencies between enterprises' organisational flexibility in the area of employment and innovative behaviour presented by employees. The study, besides presentation of the subject literature, contains a report on the author's own surveys aimed at identification and verification of existence of the dependencies between the organisational flexibility in the area of employment (flexible forms of employment) and employees' innovative behaviour concerning the labour situations. In order to achieve the research objective, there was worked out and verified in methodological terms the Innovative Behaviour Questionnaire (IBQ). In the surveys took part 67 employees from 23 medium-sized Polish firms. The research findings showed the co-occurrence of a higher level of innovative behaviour at the enterprises flexible in the area of employment, among the employees cooperating with enterprises differentially. The achieved research findings, besides cognitive values concerning the area of sciences of organisation and management and pointing out to definite relationships of the surveys variables, have an application and social importance as they promote flexibility of the surveyed enterprises in terms of the form of employment and working time as the factor co-occurring with innovative behaviour. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium"
Bibliografia
 • Adamiec M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Arkade, Warszawa.
 • Atkinson J. (1984), Manpower for flexible organizations, "Personnel Management", Vol. 14, August.
 • Bartkowiak G. (1999), Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Bartkowiak G. (2012), Dynamika postrzegania sukcesu zawodowego i czynników podnoszących jakość życia zawodowego u przedstawicieli wybranych wolnych zawodów w Polsce i we Francji, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4.
 • Bieńkowska J. (2012), Struktura potrzeb ludzkich jako determinanta elastyczności działania jednostki i organizacji, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 2, Problemy zarządczo psychologiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Błaszczak A. (2010), Specjaliści do wynajęcia na godziny, http://www.ekonomia.rp.pl/ artykul/435032.html [dostęp: 27.03.2010].
 • Cewińska J. (2012), Freelancing a zarządzanie kapitałem ludzkim, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248.
 • De Meuse K.P., Dai G., Hallenbeck G. (2010), Learning agility: A construct whose time has come, "Consulting Psychology Journal: Practice and Research", No. 62.
 • Dweck C.S. (2000), Self-Theories: Their Role in Motivation, Personality and Development, Psychology Press, Philadelphia.
 • Getz I. (2011), Bitwa o innowacje: Dlaczego pewne firmy stale ją wygrywają a większości sie to nie udaje, "Future Fuelled by Knowledge", Zeszyt 3, Biznes a kultura innowacyjności, Orlen Conferences, Płock.
 • Gross R.J., Raymond B. (1993), Total flexibility management: A managerial approach for developing flexible resources, "Management Issues", September/October.
 • Hornung S., Rousseau D.M., Glaser J. (2009), Why supervisors make idiosyncratic deals: antecedents and outcomes of i-deals from a managerial prospective, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 24, No. 8.
 • Janssen O. (2004), How Fairness perceptions make innovative behavior more and less stressful, "Journal Of Organizational Behavior", Vol. 25.
 • Juchnowicz M., Wojtczuk-Turek A. (2007), Istota elastycznego zarządzania kapitałem ludzki, (w:) Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim, Difin, Warszawa.
 • Kalleberg A.L. (2001), Organizing Flexibility: The flexible firm in the new century, "British Journal of Industrial Relations", Vol. 39.
 • Kleysen R.F., Street Ch.T. (2001), Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 2, No. 3.
 • Kowalczyk E. (2012), I-deals jako przejaw elastyczności w budowaniu relacji pracownik- -pracodawca, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lachowicz-Tabaczek K. (2012), Psychologiczne uwarunkowania elastyczności menedżerskiej - znaczenie postawy wobec nowych doświadczeń oraz przekonań na temat natury ludzkiej, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lombardo M.M., Eichinger R.W. (2000), High potentials as high learners, "Human Resource Management", No. 39.
 • Martinez-Sanchez A., Vela-Imenez M.J., Perez-Perez M., de Luis Carnicer P. (2009), Inter-organizational cooperation and environment al change: Moderating effects between flexibility and innovation performance, "British Journal of Management", Vol. 20.
 • Molden D.C., Dweck C.S. (2006), Finding "meaning" in psychology, "American Psychologist", No. 61.
 • Pulakos E.D., Schmidt N., Dorsey D.W., Arad S., Hedge J.M., Borman W.C. (2002), Predicting adaptive performance: Further tests of a model of adaptability ,"Human Performance", No. 15.
 • Rousseau D.M. (2005), I-Deals: Idiosyncratic Deals Employees Bargain for Themselves, M.E. Sharp, Inc., New York.
 • Trompenaars F. (2010), Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Turek D. (2012), Epistemologiczne i metodologiczne problemy pomiaru elastyczności, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Van Dyck C., Frese M., Baer M., Sonnetag S. (2005), Organizational Error Management Culture and its Inpact on Performance: A Two Study Replication, "Journal Of Applied Psychology", Vol. 90, No. 6.
 • Wojtczuk-Turek A. (2012), Elastyczność organizacyjna i indywidualna a zachowania innowacyjne w miejscu pracy - empiryczna analiza zależności, (w:) Witkowski S.A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.