PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(36) | 86--101
Tytuł artykułu

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w świetle The Community Innovation Surveys

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Enterprises' Innovativeness in the Light of Community Innovation Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest ukazanie stanu i zachodzących zmian innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2010 na bazie ankiet realizowanych przez Eurostat w krajach Unii Europejskiej. Wszystkie analizowane aspekty innowacyjności polskich firm zostały ukazane w odniesieniu do ich średniego poziomu w krajach UE. Celem rozważań jest ukazanie podobieństw i różnic innowacyjności polskich jednostek w odniesieniu do stanu firm Unii Europejskiej poczynając od wielkości i źródeł finansowania sfery B+R, poprzez udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle ankietowanych, ich podział ze względu na rodzaj wdrażanej innowacyjności, wpływ wielkości zatrudnienia, aż po przeszkody utrudniające działania innowacyjne. W artykule zastosowano analizę statystyczną i porównawczą publikowanych przez Eurostat wyników badań ankietowych Th e Community Innovation Surveys przeprowadzanych przez narodowe urzędy statystyczne w krajach Unii Europejskiej, w niektórych krajach EFTA oraz w krajach kandydujących do UE. Wyniki tej analizy wskazują, iż środki przeznaczane na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego obywatela w Polsce są wielokrotnie niższe niż średnie fundusze przeznaczane na jednego obywatela Unii Europejskiej, a udział przedsiębiorstw innowacyjnych w naszym kraju jest znacznie mniejszy niż wśród ankietowanych firm UE. Polskie firmy częściej wdrażały innowacje procesowe, natomiast wśród wszystkich ankietowanych jednostek UE przeważały innowacje produktowe. Głównymi przeszkodami wdrażania innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach były czynniki finansowe. Kolejnymi danymi, na które warto byłoby zwrócić uwagę są informacje dotyczące obrotów, udziału pracowników z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie zatrudnionych oraz rynku, na którym przedsiębiorstwa sprzedają swoje dobra i usługi. Następnym interesującym aspektem innowacyjności mogłoby być spojrzenie z perspektywy sektora gospodarki, w którym działają ankietowane jednostki. Jednocześnie warto zwrócić szczególną uwagę na czynniki utrudniające działalność innowacyjną polskich firm i dążyć do niwelowania ich wpływu. Ukazanie aspektów innowacyjności polskich jednostek na tle średniego poziomu krajów Unii Europejskiej pozwala zwrócić szczególną uwagę na obszary, w których polskie firmy zdecydowanie różnią się od firm unijnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of deliberations is to show the state and occurring changes in Polish enterprises' innovativeness in 2004-2010 based on the surveys carried out by Eurostat in the European Union countries. All the analysed aspects of Polish firms' innovativeness are presented referred to their average level in the EU countries. The aim of deliberations is to show similarities and differences in Polish entities' innovativeness referred to the state of EU firms, starting from the volume and sources of financing the R&D sphere, through the share of innovative enterprises in the population of respondents, their division by the type of implemented innovativeness, impact of the number of employees, to the obstacles hindering innovative activities. In her article, the author applied the statistical and comparative method of the published by Eurostat survey findings (the Community Innovation Surveys) conducted by national statistical offices in the European Union countries, in some EFTA countries and in the EU candidate countries. This analysis results show that the per capita funds assigned for R&D in Poland are much lower than the average per capita funds assigned in the European Union as a whole, and the share of innovative enterprises in Poland is significantly lower than among the surveyed EU firms. Polish firms more often implemented process innovations, while among all surveyed entities in the EU there prevailed product innovations. The main obstacles in innovation implementation at Polish enterprises were financial factors. The further data deserving attention is information on sales, the share of employees with higher education in the total number of employees, and the market where enterprises sell their goods and services. Another interesting aspect of innovativeness might be look from the perspective of the sector of economy where the surveyed entities operate. At the same time, it is worth to pay a particular attention to the factors hindering Polish firm's innovative activities and to strive to mitigate their effect. Showing the aspect of Polish entities' innovativeness against the background of the average level of EU countries allows paying a particular attention to the areas where Polish firms definitely differ from EU firms.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--101
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
  • Zasady (2008) gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo, wyd. 3, Warszawa.
  • Baza danych Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
  • GUS, http://www.stat.gov.pl/gus
  • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.