PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(35) | 5--24
Tytuł artykułu

Rola małych i średniej wielkości przedsiębiorstw w ograniczaniu bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in Reducing Unemployment Among Graduates of Higher Education Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym zadaniem poszczególnych samorządów terytorialnych jest rozwiązywanie podstawowych problemów mieszkańców regionów, powiatów czy gmin. Aktualnie jednym z najważniejszych zadań, które przed nimi stoją jest ograniczenie występującego na ich terenie bezrobocia, szczególnie ludzi młodych, w tym absolwentów szkół wyższych. Problem ten szczególnie jest dostrzegalny na terenie województwa mazowieckiego. Na jego terenie, w roku akademickim 2011/2012 funkcjonowało 107 szkół wyższych, tj. 23,5% ogółu działających na terenie kraju. Wśród nich 91 było szkołami prywatnymi i wyznaniowymi o bardzo zróżnicowanych kierunkach i poziomach nauczania. Szkoły te usytuowane są nie tylko w centrach podregionów Mazowsza, ale również w wielu innych miastach powiatowych, a nawet mniejszych ośrodkach miejskich. W roku 2010 dyplomy ich ukończenia uzyskało ponad 83 tys. absolwentów i stanowili oni 19,9% absolwentów wszystkich uczelni w kraju. W latach 2000-2010 stopa bezrobocia na terenie województwa mazowieckiego zmalała z 12,6% do 9,7% i była niższa niż na terenie całego kraju (12,4%). Odwrotnie przedstawiała się sytuacja absolwentów szkół wyższych. Liczba bezrobotnych tej grupy znacznie zwiększyła się - z 13,0 tys. w roku 2000 (4,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) do 29,9 tys. na koniec trzeciego kwartału 2011 roku (12,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). Najwyższe bezrobocie wśród tej grupy zanotowano w największych ośrodkach miejskich regionu, a więc w tych ośrodkach województwa, w których istnieje najwięcej szkół wyższych i relatywnie więcej oferowanych jest wolnych miejsc pracy. Najmniej bezrobotnych z wyższym wykształceniem zarejestrowano w większości miast regionu, z reguły najmniejszych i wsiach gminnych, pełniących centra administracyjne, kulturalne i gospodarcze szeregu gmin. Spośród tych absolwentów w roku 2010 pierwszą pracę podjęło tylko 22%, z tego 29% w podmiotach sektora publicznego i ponad 70% w sektorze prywatnym. Dlatego też, rozwój podmiotów sektora prywatnego, a szczególnie małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, zlokalizowanych szczególnie w małych miastach i wsiach gminnych, zwiększenie liczby zatrudnionych w nich pracowników i dostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb tych podmiotów ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia bezrobocia, w tym również wśród absolwentów szkół wyższych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main task of particular local self-governments is to solve basic problems of inhabitants of regions, counties and communes. At present, one of their greatest tasks is to reduce the level of unemployment especially among young people, including graduates of higher education institutions. This problem is particularly apparent on the territory of Mazowieckie Province. In the academic year 2011/2012, 107 higher education institutions i.e. 23,5 per cent of all domestic universities operated on its territory. It included 91 private and denominational schools offering a broad range of fields of study and levels. These schools are situated not only in the centres of subregions of Mazowsze, but also in many other county towns as well as smaller urban centres. In 2010 over 83 thousand people completed education on their territory, which made up 19,9 per cent of all the university gradutes in Poland. In the years 2000-2010 level of unemployment on the territory of Mazowieckie Province decreased from 12,6 per cent to 9,7 per cent and was lower than on the territory of the country (12,4 per cent). The situation of graduates of higher education institutions was different. The number of the unemployed in this group increased considerably from 13 thousand in 2000 (4,3 per cent of all the registered unemployed) to 29,9 thousand at the end of the third quarter of 2011 (12,6 per cent of all the registered unemployed). The highest level of unemployment in this group was marked in the biggest urban centres of the region, that is, in those centres of the province which include the highest number of higher education institutions and off er the highest number of vacancies. The lowest number of unemployed university graduates was marked in most towns of the region, usually the smallest towns and communal villages, which functioned as administrative, cultural and economic centres of a number of municipalities. In 2010, 22 per cent of these graduates took up their first job - 20 per cent in the public sector and over 70 per cent in the private sector. Owing to this, development of private sector entities, small and medium-sized enterprises in particular, located in small towns and villages, increasing the level of employment and adjusting graduates' qualifications to their needs, is of great significance for reducing unemployment among the graduates of higher education institutions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bandurski J. (2008), Zarządzanie strategiczne w działalności samorządów terytorialnych, "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny", nr 16.
 • Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2011 r. (2011), GUS, Warszawa.
 • Obszar Metropolitarny Warszawy (2008), Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Poszukiwany" budowlaniec i lekarz (2011), "Gazeta Wyborcza" 17.06.2011.
 • Raport (2010), Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do prowadzenia działalności gospodarczej, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny (2010) Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny (2009) Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny (2003) Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego (2011), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego (2001), GUS, Warszawa.
 • Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2009 roku (2010), US w Warszawie, Warszawa.
 • Takiego absolwenta chcemy (2011), "Gazeta Wyborcza" 8.07.2011.
 • Województwo mazowieckie 2011 - podregiony, powiaty, gminy (2011), US w Warszawie, Warszawa.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w systemie REGON w roku 2011 (2012), GUS, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.