PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 1-2 | 47--75
Tytuł artykułu

Infrastruktura społeczna jako warunek zaspokajania potrzeb

Autorzy
Warianty tytułu
Social Infrastructure as a Condition for Satisfaction of Needs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pojęciu "infrastruktura społeczna"' kryje się jej zasadnicza funkcja, tj. służenie zaspokajaniu potrzeb ludzkich. W najszerszym znaczeniu infrastruktura społeczna odnosi się do ogółu urządzeń niezbędnych do istnienia społeczeństwa, jego trwania i rozwoju. Dlatego też uważa się, że infrastruktura społeczna jest ważnym elementem warunków życia ludności, uznawanym za wyraz postępu społecznego.
EN
The article consists in the report on a condition of social infrastructure in Poland in the period 1945-1991. It indicates the significance of social infrastructure appliances as relating to its main function, which is satisfaction of important human needs, and - on a larger scale - determining existence of the society. Changes within condition of social infrastructure were examined in relation to stages of socio-economic development of Poland (1945-1960, 1961-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1880-1989, 1990-1991) as well as in relation to expenditures on social infrastructure in the after the war 45 years and disproportions in access to appliances (spatial and beneficiary). The evaluation of a condition of social infrastructure in the period 1846-1991 leads to conclusion, that the state and society collective great efforts were made towards increasing of the base and diminishing spatial disproportion in an accessibility to infrastructure devices. On this background increasing since 1990 decline of the infrastructure assets is alarming, especially in relation to education, culture, health care, accompanied witn a crisis in the nonproduction sphere, economy recession and budgetary deficit. The regress in a social sphere makes more difficult undertaking of desired changes in organisation, of social life and social policy, initiated in 1990. Hence diagnosing of social infrastructure condition becomes very important, because infrastructure assets, beside subjects of a local social and financial policy, are the most significant factors of subjecting local communities (development of local autonomy). Regress in this section can be the main obstacle for social and economical reforms. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Beskid L., Położenie materialne społeczeństwa polskiego w latach 1981-1985, [w:] Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu. Pod red. J. Wiatra, PWN, Warszawa 1986.
 • Ciborowski A., Osiedle mieszkaniowe - środowiskiem człowieka, "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1975, nr 2.
 • Czyżowska Z., Problemy polityki społecznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.
 • DzU RP 1990, nr 16, poz. 198. (Art. 6 i art. 7).
 • Firlit G., Rodziny szczególnej troski. Próba diagnozy, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, PWE, Warszawa 1985.
 • Górecki B., Konsumpcja w rodzinach pracowniczych, [w:] Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu. Pod red. J. Wiatra, PWN, Warszawa 1986.
 • Hrynkiewicz J., Nierówności w dostępie do wykształcenia, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, PWE, Warszawa 1985.
 • Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy. Pod red. K. Podoskiego, PWE, Warszawa 1978.
 • Jak kształtować więzi społeczne w społecznościach osiedlowych. Program prac eksperymentalnych, "Człowiek w pracy i w osiedlu" 1976, nr 2.
 • Jakubas W., Problemy społeczne uczestnictwa w kulturze, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, PWE, Warszawa 1985.
 • Jałowiecki S., Obraz potrzeb miasta w świadomości społecznej, [w:] Z problematyki postępu i regresu, "Polska 2000" 1981, nr 1.
 • Kierunki zmian w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej, Min. Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 1990.
 • Kroszel J., Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej, Opole 1974.
 • Leś E., Świadczenia społeczne na rzecz osób żyjących w niedostatku, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, PWE, Warszawa 1985.
 • Lewandowski J., Dochody i konsumpcja w rodzinach chłopskich, [w:] Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu. Pod red. J. Wiatra, PWN, Warszawa 1986.
 • Magnuszewska-Otulak G., Prawne, ekonomiczne i społeczne problem rozwoju lokalnego w badaniach porównawczych, [w:] Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali, Praca zbiorowa pod red. A. Piekary, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991 (CPBP 09.09).
 • Mały Rocznik Statystyczny 1992, GUS, Warszawa 1992.
 • Minkiewicz A., Polityka społeczna w osiedlu mieszkaniowym. Raport z badań, SGH, Warszawa 1991 (maszynopis powielany).
 • Morecka Z., Społeczne aspekty gospodarowania, PWN 1981, Warszawa.
 • Piasecki B., Podoski K., Prognoza kształtowania infrastruktury społecznej w Polsce jako element perspektywicznej polityki społecznej, [w:] Przesłanki perspektywicznej polityki społecznej, cz. II, "Polska 2000" 1977, nr 2.
 • Podoski K., Stan zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej i mieszkalnictwa, [w:] Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu. Pod red. J. Wiatra, PWN, Warszawa 1986.
 • Piekara A., Samorząd terytorialny a lokalna polityka społeczna i rozwój lokalny, [w:] Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali. Praca zbiorowa pod red. A. Piekary, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991 (CPBP 09.09).
 • Przeciszewski T., Tezy w sprawie polityki społecznej, PRON, Warszawa 1986.
 • Pukniel W., Polityka społeczna w skali lokalnej, Filia UW w Białymstoku, 1983.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1980, GUS, Warszawa 1980.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1990, GUS, Warszawa 1990.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1991, GUS, Warszawa 1991.
 • Ruśkowski E., Finanse gminy - czynnik rozwoju lokalnego, czy stagnacji? [w:] Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali. Praca zbiorowa pod red. A. Piekary, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991 (CPBP 09.09).
 • Statystyka Regionalna, nr 14, GUS, Warszawa 1989.
 • Sytuacja demograficzna Polski 1988. Raport Komisji Rządowej.
 • Sytuacja demograficzna Polski 1989. Raport Komisji Rządowej.
 • Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali. Praca zbiorowa pod red. A. Piekary, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa, 1991 (CPBP 09.09).
 • Ustrój gminy a zaspokajanie potrzeb społecznych i rozwój lokalny w świetle nowych ustaw, [w:] Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali. Praca zbiorowa pod red. A. Piekary, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa, 1991 (CPBP 09.09).
 • Wiśniewski M., Potrzeby oświatowe i kulturalne, [w:] Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu. Pod red. J. Wiatra, PWN, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.