PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 (3) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne : Innowacyjność i Kreatywność w Pedagogice | 13--23
Tytuł artykułu

W stronę nowego spojrzenia na rolę szkoły w procesie socjalizacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Way of Looking at School's Role in the Socialization of Children with Mild Mental Disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do nowych tendencji w pedagogice specjalnej należy integracja. We współczesnej pedagogice specjalnej integrację rozumie się jako interdyscyplinarne, zintegrowane działanie mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy. Istotne jest również stworzenie warunków dydaktycznych oraz wychowawczych w szkole, umożliwiających nauczanie dzieci i młodzieży, odbiegających od normy wspólnie z osobami od tej normy nie odbiegającymi. Integrację dzieci społeczeństwie młodzieży niepełnosprawnej rozumie się jako włączenie w normalne codzienne życie, przez różne formy kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej oraz aktywny udział w życiu społecznym. System integracyjny kształcenia i wychowania specjalnego polega na nauce i wychowaniu dzieci i dorosłych z odchyleniami od normy w powszechnych szkołach i placówkach oświatowych, przy uwzględnieniu ich odrębnych potrzeb. Istotą systemu integracyjnego jest indywidualne podejście do dziecka i zapewnienie mu warunków do realizacji programu szkolnego. Powodzenie integracji jest zależne od właściwego przygotowania nauczycieli, rodziców i dzieci, jak również od zabezpieczenia odpowiednich warunków szkolnych, w tym funkcjonowania szkoły i klasy jako całości. (abstrakt oryginalny)
EN
New trend in special pedagogy is integration. Integration in modern view is meant as an interdisciplinary integrated action of rehabilitation of individuals of abnormal. It is essential creation of such educational condition environment to provide joint groups of normal and abnormal individuals. Children integration into society is meant as inclusion in activities of daily living through many forms of education and preparation for a professional career and active social life. Educational integration system must provide teaching and education children and adults with mild mental disabilities in public schools and educational institutions including their distinct needs. Core of the system integration is the individual approach to the child and providing him with conditions for implementation to the school programme. Successful integration depends on several factors including special trained teachers, parents and children as well as providing special school's environment including way functioning of the school and class as a whole. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [I] BańkaA., Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002.
 • [2] Babka J., Psychospołeczne aspekty efektywności, edukacji w systemie integracyjnym, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji, i interakcjach, społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • [3] Bell P.A., Greek Th.C., Fisher J.D., Baum A., Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • [4] Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji, społecznych, Wyd. "Żak", Warszawa 2001.
 • [5] Bogucka J., Kościelska M., Wychowanie i nauczanie integracyjne, Warszawa 1994.
 • [6] Clarke A.M., Clarke A.D.B. (red.), Upośledzenie umysłowe. Nowe poglądy, Warszawa 1971.
 • [7] Gałkowski T., Dzieci specjalnej troski. Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci opóźnionych, w rozwoju, Wyd. WP, Warszawa 1972.
 • [8] Gałkowski T., Nowe tendencje w problematyce niedorozwoju umysłowego, [w:] Z zagadnień oligofrenii dziecięcej, red. K. Kirejczyk, Warszawa 1967.
 • [9] Gunzburg H.C., Psychoterapia lekko niedorozwiniętych, umysłowo, [w:] Upośledzenie umysłowe. Nowe poglądy, red. A.M. Clarke, A.D.B. Clarke, PWN, Warszawa 1971.
 • [10] Hulek A. (red.), Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Warszawa 1986.
 • [II] Hulek A. (red.), Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych. - zadanie pedagoga, Wrocław 1987.
 • [12] Hulek A., Integracyjny system kształcenia i wychowania, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa 1977.
 • [13] A. Hulek, B. Grochmal-Barch (red.), Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej, Kraków 1992.
 • [14] Janowski A., Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.
 • [15] Kirejczyk K., Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej i szkolnictwie specjalnym, [w:] Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki, Warszawa 1971.
 • [16] Kowalik S., Upośledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji, PWN, Warszawa - Poznań 1989.
 • [17] Kowaluk M., Stan. wiedzy nauczycieli na temat osób ze specjalnymi, potrzebami edukacyjnymi, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych, w edukacji i interakcjach, społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • [18] Krasuska E., Poziom rozwoju społecznego młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim wychowywanej w środowisku rodzinnym i zakładowym, Lublin 1978.
 • [19] Kształcenie specjalne: profilaktyka i resocjalizacja w zreformowanym systemie edukacji narodowej, Warszawa 1978.
 • [20] Kupisiewicz C., Szkoła alternatywna - założenia, egzemplifikacje, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 • [21] Lipińska J., Rogoża A., Stosunek i zachowanie dzieci pełnosprawnych, wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach, integracyjnych, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych, w edukacji i interakcjach, społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • [22] Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa 1971.
 • [23] Łapińska H., Pozycja dziecka w klasie szkoły specjalnej a jego rozwój społeczny, Lublin 1978.
 • [24] Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Wyd. "Impuls", Kraków 2002.
 • [25] Obuchowski K., Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, Warszawa 1982.
 • [26] Sadowska S., Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych, Wyd. "Akapit", Toruń 2005.
 • [27] Sadowska S., Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. "Akapit", Toruń 2006.
 • [28] Sadowska S., W poszukiwaniu miejsca w edukacji szkolnej dla problematyki niepełnosprawności, [w:] Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, red. M. Chodkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • [29] Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 • [30] Wald J. (red.), Jak przygotować do życia dziecko upośledzone umysłowo, Warszawa 1972.
 • [31] Witkowski T., By podnieść poziom społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin 1997.
 • [32] Opioła D., Promocja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, źródło: http://forestap.republika.pl/niepelnosprawnosc.htm [dostęp: 23.07.2012].
 • [33] Pojęcie: niepełnosprawność, źródło: http://pl.wikipedia.org/ [dostęp: 23.07.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.