PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 (3) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne : Innowacyjność i Kreatywność w Pedagogice | 43--63
Tytuł artykułu

Charakterystyka systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich w Polsce : propozycja sposobów wspierania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristics of the System of Prevention and Rehabilitation of the Minors in Poland : Proposed ways of Supporting Children and Young People from Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec trwającej cały czas dyskusji o transformacji systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich w Polsce należy zasygnalizować jak istotnym jego elementem jest środek wychowawczy w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego. W tekście przedstawiono ogólną charakterystykę ośrodków kuratorskich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wskazań teoretyków i praktyków oraz badań Krajowej Rady Kuratorów. Warta podkreślenia jest konieczność rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządem terytorialnym. Zagadnienia dotyczące efektywności zajęć prowadzonych dla uczestników ośrodków kuratorskich wydają się szczególnie istotne jako głos w dyskusji nad możliwymi zmianami w systemie pracy z dziećmi i młodzieżą trudną. Ośrodki kuratorskie stanowią istotny, polski wkład w resocjalizację nieletnich, z którego przykład mogą czerpać inne państwa europejskie i pozaeuropejskie poszukujące kierunków optymalizacji oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych. Należałoby rozwijać funkcjonowanie ośrodków kuratorskich wobec niepowodzeń zabiegów resocjalizacyjnych w placówkach zamkniętych. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami w resocjalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Because of the lengthy discussion on the transformation of the prevention and resocialization system of the minors in Poland, it is important to underline the importance of placing the under-aged in attendance centres as an educational measure. The text presents general characteristics of attendance centres pursuant to mandatory statutes, recommendations by theoreticians and practitioners, and the National Council of Probation Officers. Therefore, it is essential to underline the importance of cooperation development between local environment and self-governments. The issues related to the effectiveness of the activities conducted for the minors seem to be particularly important as they might bring about changes in the work conducted for difficult children and youths. Attendance centres make a remarkable Polish contribution towards resocialization of the minors. They can set examples to other European and non - European countries pursuing noticeable and rapid improvements in education and resocializa-tion activities. The operation of attendance centres should be further developed due to a failure of resocialization activities in the isolated institutions. It is in accordance with the modern trends in the area of resocialization. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Gaś Z.B., Oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne w programie Możesz wrócić! Raport ewaluacyjny. Zrealizowany w ramach Phare 2008. Wzmocnienie Wymiaru Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną "POSTIS", Lublin 2006.
 • [2] Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach, nieletnich, Warszawa 2001.
 • [3] Gromek K., Regulacje prawne dotyczące ośrodków kuratorskich, [w:] Wychowanie, profilaktyka, resocjalizacja, cz. II, red. J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rej-man. Rzeszów 2003.
 • [4] Grześkowiak K., Ustawa o postępowaniu w sprawach, nieletnich. Komentarz, red. A. Krukowski, Warszawa 1991.
 • [5] Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach, nieletnich. Komentarz, Zakamycze 1998.
 • [6] Haak H., Zadania kuratorów rodzinnych, określone w ustawie z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach, nieletnich, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. T. Jedynak, K. Stasiak, Warszawa 2008.
 • [7] Kalinowski M., Resocjalizacja nieletnich w państwach, europejskich, i pozaeuropejskich, APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.
 • [8] Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996.
 • [9] Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.
 • [10] Kulpa S., Możesz wrócić! Program dla ośrodków kuratorskich. Zrealizowany w ramach Phare 2008. Wzmocnienie Wymiaru Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną "POSTIS", Lublin 2006.
 • [11] Kulpa S., Ługowska, K., Bartnik K., SZANSA. Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyżnie. II edycja. Raport ewaluacyjny, Lublin 2012.
 • [12] Kwadrans Ł., Ośrodek, kuratorski - środek wychowawczy wykonywany przez kuratorów sądowych, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. T. Jedynak, K. Stasiak. Wydawnictwo Lexis Nexis, Wyd. 2. Warszawa 2010.
 • [13] Marzec-Holka K., Działalność kuratorskich, ośrodków pracy z młodzieżą w środowisku lokalnym, "Studia Pedagogiczne" 1984, t. 46.
 • [14] Maciaszkowa J., Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1990, nr 1/2.
 • [15] Szecówka A., Kształcenie resocjalizujące, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, red. B. Urban, J. M. Stanik, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.