PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 168
Tytuł artykułu

Finanse publiczne a stabilność euro

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem prezentowanego opracowania było zbadanie osiągniętego stopnia konwergencji w zakresie kryteriów finansowych, przestrzegania warunków Paktu Stabilności i Wzrostu, kształtowania się wzajemnych relacji między polityką pieniężną i fiskalną decydujących o stabilności euro. W celu uzyskania większej komunikatywności prezentowanego opracowania pierwszy rozdział zawiera historyczne tło procesu integracji walutowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania UGW i korzyści związanych z utworzeniem unii walutowej. Drugi rozdział poświęcono znaczeniu finansowych kryteriów konwergencji w funkcjonowaniu UGW oraz koncepcji Paktu Stabilności i Wzrostu i jego modyfikacjom w latach 1995-1997. W rozdziale tym przedstawiono ekonomiczny sens Paktu Stabilności i Wzrostu, procedury mające na celu nadzór nad narodowymi deficytami, rozumienie pojęcia nadmiernego deficytu oraz ustanowiony średnioterminowy cel budżetowy. W trzecim rozdziale na podstawie sprawozdań Europejskiego Instytutu Monetarnego i Komisji Europejskiej przedstawiono ogólną ocenę realizacji kryteriów konwergencji przez UE oraz dokonano szczegółowej charakterystyki poszczególnych krajów z punktu widzenia realizacji kryteriów fiskalnych, tj. deficytu budżetowego i zadłużenia publicznego. W czwartym rozdziale omówiono determinanty stabilności wspólnej waluty euro. Szczegółowo scharakteryzowano rolę Europejskiego Banku Centralnego, przyjętą strategię i instrumenty polityki pieniężnej oraz zabezpieczenia instytucjonalne gwarantujące stabilność euro. Aby ocenić czy rzeczywiście kraje zakwalifikowane do UGW uzyskały trwałą poprawę finansów publicznych konieczne było przeprowadzenie dodatkowej analizy uwzględniającej kształtowanie się salda pierwotnego budżetu, wydatków konsumpcyjnych państwa oraz wydatków publicznych na inwestycje. Dokonano także analizy i oceny programów stabilizacji na lata 1992-2002 pod kątem realizacji nakreślonego średnioterminowego celu budżetowego ujętego w Pakcie Stabilności i Wzrostu. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Amsterdam hat das Profil der Wärungsunion nicht geschärft, Mitteilungen und Kommentare zur Geldwertstabilität. "Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer" z 14.12.1997 r.
 • Arthus J.: Frankreich und die Wirtschafts und Währungsunion. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln" 1996, Nr 41.
 • Benkhoft W.: Euro - Irritationen. "Handelsblatt Wirtschafts und Finazzeitung" z 10.06.1999 r.
 • Bielecki J.K.: Wspólna waluta czy wspólna Europa. "Gazeta Bankowa" 1996, nr 13.
 • Das Europäische Währungsinstitut. Frankfurt am Main 1997.
 • Dehane J.L.: Belgien steuert mit ehrgeizigen Sparprogramm auf Maastricht Kurs. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 10.07.1996 r.
 • Der guantitative Reverenzwert für das Geldmengewachstum im Jahre 1999. Pressemitteilungen der EZB z 1.12.1998 r.
 • Die Anwendung eines Mindestreservesystem des Europäischen Systems der Zentralbanken in der dritte Stufe - endgültige Ausgestaltung, Pressemitteilung der EZB z 13.10.1998 r.
 • Die Einheitliche Geldpolitik im Stufe 3: Allgemeine Regelungen für die geldpolitischen Instrumente und verfahren des ESZB. EWI, September 1997.
 • Die Rolle des Euro in der Weltwirschaft. "Neue Zürcher Zeitung" z 16.06.1997 r.
 • Die Umsetzung des Stabilitäts - und Wachstumspakt. EZB "Monatsbericht", 1999, Mai.
 • Dokumenty Wspólnot Europejskich, Lublin 1994.
 • Duisenberg W.: Das Erste Jahr der Europäischen Zentralbank. Bank Archiv, Wien, Juli 1999.
 • Eichel hält sein Sparpaket Zusammen. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 25.08.1999 r.
 • Einleitende Bemerkungen des Presidenten der Europäischen Zentralbank Wim Duisenberg anläßlich der Pressekonferenz z 1.12.1998 r., Pressemitteilungen der EZB z 21.12.1998 r. "Deutsche Bundesbank, Aszüge aus Presseartikeln" 1998, Nr 62.
 • Entschließung des Europäichen Rates über den Stabilitats und Wachstumspakt. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C236/01z 2.08.1997 r.
 • Etappenerfolg für Weigel. "Börsen Zeitung" z 14.12.1996 r.
 • Euro w pigułce. "Gazeta Bankowa" 1998, nr 46.
 • European Monetary Institut, Annual Report 1995.
 • Europäische Währungsinstitut EWI. "Jahresbericht" 1997, April.
 • EZB "Monatsbericht" 1998, July.
 • E. George wendet sich gegen eine Mindestreservepolitik in Europa. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 27.01.1996 r.
 • Frankreich und die Wirtschafts und Währungsunion. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 22.06.1996 r.
 • Geht die Stabilisierung zu Ende? Mitteilungen und Kommentare zur Geldwertstabilität. "Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer" z 18.08.1997 r.
 • Herz B.: Auf dem Weg zur Europäischen Währungsunion. "Wirtschaftsdienst" 1996, Nr 3.
 • Informator dla klientów instytucjonalnych "W drodze do euro". Bank Austria Creditanstalt Poland SA, Warszawa 1998.
 • Tm milden Licht der Kommission. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 26.03.1998 r.
 • Integracja europejska. Praca zbiorowa pod red. A. Marszałek. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • International Monetary Fund. World Economic Outlook, October 1996.
 • Irisches Pfund auf dem Weg in die Währungsunion. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 17.07.1996 r.
 • Issing O.: Europa auf dem Weg zur Währungsunion - zum Stand der Vorbereitungen. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln" 1996, Nr 30.
 • Italien braucht mehr EU - druck. "Börsen Zeitung" z 29.05.1999 r.
 • JahresWirtschaftsbericht Europäische Kommission 1999.
 • Jospins Sanierungsprogramm. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 22.07.1997 r.
 • Keiser F.J., Kamiński H.: Europa auf dem Weg zu Einheit. München 1992.
 • Knüsh M.: Belgien - Testfall für die WWU. "Neue Zürcher Zeitung" z 17.03.1998 r.
 • Komar A.: Europejska Unia Walutowa. PWN, Warszawa 1993.
 • Konvergenzbericht EWI, Frankfurt am Mein 1998.
 • Koebnick H.J.: Weniger als 1000 Tage zum Euro. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikel 1996, Nr 43.
 • Köhler C.: Stabil nach innen, frei nach außen. "Handelsblatt Wirtschafts und Währungsunion" z 9.06.1999 r.
 • Meier H.: Der Geist von Maastricht. "Süddeutsche Zeitung" z 26.03.1998 r.
 • Mehner G.: Schweden kriegt die Kurve. "Börsen Zeitung" z 16.07.1996 r.
 • Nahrendorf R.: Der Stabilitätspakt wird Biss haben. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 17.07.1996 r.
 • Oręziak L.: Euro nowy pieniądz. PWN, Warszawa 1999.
 • Obst W.: Euro und Osterweiterung. Münchien 1997.
 • Paris und Madrid betonen Rolle des Rates bei der beurteilung von Krisen. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 17.12.1997 r.
 • Patthof Ch.: Spanien drängt auf einen ersten Platz in der Währungsunion. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 19.09.1996 r.
 • Perspektiven der Europäischen Wirtschafts und Währungsunion. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln" 1998, Nr 27.
 • Piper N.: Vertrauen für den Euro. "Süddeutsche Zeitung" z 5.01.1999 r.
 • Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 • Satter M.: Defizit und Wachstumsrate, Ein Kurzer empirischen Beitrag zum Stabilitätspakt. "Wirtschaftsdienst" 1998, Nr 5.
 • Siebert H.: Freifahrer und der stabile Euro. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 31.07.1999 r.
 • Siebert H.: Warum der Stabilitätspolitik für die Währungsunion unverzichtbar ist. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 20.06.1996 r.
 • Stabilitätspakt mit wenig Biß. "Handelsblatt, Wirtschafts und Finanzzeitung" z 19.07.1999 r.
 • Stark J.: Voraussetzungen für einen stabilen Euro. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln" 1999, Nr 41.
 • Stobbe A.: Was bedeutet fiskalische Tragfähigkeit. "Wirtschaftsdienst" 1998, Nr 4.
 • Stihl H.: Über allem steht der Stabilitätsauftrag. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 18.12.1998 r.
 • Szyrocki J.: Miçdzynarodowe organizacje finansowe. AE, Katowice 1994.
 • Tietmayer H.: Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln" 1997, Nr 64.
 • Tietmayer H.: Haushaltsüberschüsse sind notwendig. "Welt am Sontag" z 28.03.1998 r.
 • Tigges C.: Die Lasten des Euro. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 14.07.1999 r.
 • Unia Europejska. Praca zbiorowa pod red. L. Ciamagi. PWN, Warszawa 1997.
 • Währungsstabilität ist nicht für immer gesichert. Wywiad z prof. H. Tietmayerem. "Die Welt" z 14.01.1999 r.
 • Währungsunion erfordet weitere und erhebliche Konvergenzfortschrite. "Gemeinschaft zum Schutz der deutsche Sparer" z 15.04.1998 r.
 • Weiner W.: Spanien Strozt vor Stolz als neuer Euro - Musterknabe. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 11.07.1997 r.
 • Weigels Stabilitätspakt hängt von politischen Konsens in Europa ab. "Handelsblatt Wirtschafts und Finanzzeitung" z 17.12.1996 r.
 • Westerhaff H.D.: Staatsguote auf dem Richtigen Weg. W: Wirtschafts und Socjalpolitische Berichte. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln" 1996, Nr 48.
 • Welteke E.: Die Rolle der nationalen Zentralbanken um Europäischen System der Zentralbanken. "Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln" 1998, Nr 57.
 • Wermuth D.: Starker Euro. "Börsen Zeitung" z 14.07.1999 r.
 • Wernik A.: Deficyt budżetowy i dług publiczny. W: Gospodarka Polska w procesie transformacji 1998 rok. Instytut Rozwoju i Studiów Statystycznych, Warszawa 1998.
 • Wie wichtig sind die finanzpolitische Konvergenzkriterien. "Wochenbericht" 1996, Nr 6.
 • Verordnung (EG) Nr 1466/97 des Rates vom 7 Juli über Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken. Amtsblatt der Europäischen Gemeischaften L 220 - z 2.08.1997 r.
 • Verordnung (EG) Nr 1467/97 des Rates vom 7 Juli 1997 über Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einen übermasigen Defizit. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 209 z 2.08.1997 r.
 • Niederlande kritisieren Italien und Belgien. "Süddeutsche Zeitung" z 26.03.1988 r.
 • Zabielski K.: Wielobiegunowy świat finansów międzynarodowych. PWN, Warszawa 1991.
 • Zaciskanie budżetowego pasa. "Rynki Zagraniczne" z 29/30.07.1999 r.
 • Zänker A.: Sozialpolitik Staat Sozialstaat. "Die Welt" z 31.07.1996 r.
 • Zinsen in der Europäischen Währungsunion. Pressemitteilungen der EZB z 3.12.1998 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.