PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2(20) | 41--49
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i skutki niedorozwoju ponadregionalnej infrastruktury transportowej na przykładzie województwa lubelskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Conditions and Consequences of the Underdevelopment of Over Regional Transport Infrastructure Based on the Example of the Lublin Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca przedstawia uwarunkowania i skutki niedorozwoju ponadregionalnej infrastruktury transportowej, na przykładzie województwa lubelskiego. Rozwój autostrad i dróg ekspresowych jest w Polsce przestrzennie spolaryzowany. Brak inwestycji państwa ogranicza rozwój dróg ekspresowych w regionie lubelskim. Wyniki badań wskazują na fakt, iż występuje silna korelacja pomiędzy dostępnością transportową i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, które są rzadko lokalizowane w regionie lubelskim. Kluczowym narzędziem kreowania warunków dla jego rozwoju społeczno-gospodarczego powinny być inwestycje w rozwój dróg ekspresowych, modernizacja linii kolejowej łączącej Lublin z Warszawą oraz budowa lotniska i trzeciego mostu na Wiśle.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the conditions and consequences of the underdevelopment of over regional transport infrastructure based on the example of the Lublin voivodeship. The development of motorways and express roads is spatially polarized in Poland. The lack of state investments has hampered the development of the express roads in the Lublin region. The results of the study indicate that there is a strong correlation between transport accessibility and direct foreign investments, that are rarely localized in the Lublin region. The key instrument of creating conditions for the social and economic development of the region should be investments in express roads, the modernization of a railway line connecting Lublin with Warsaw, building an airport and a third bridge over the Vistula River.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
41--49
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce (2009), Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2008), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Bański J. (2006): Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 • Bojar E., Kurys J. (2000): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionu słabiej rozwiniętego (na przykładzie Lubelszczyzny), [w:] E. Bojar (red.), Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M. (2010): Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, "Studia Obszarów Wiejskich" nr 21.
 • Cadot O., Roller L.H., Stephan A. (2002): Contribution to Productivity or Pork Barrel? The Two Faces of Infrastructure Investment, Discussion Paper, Wissenschaftszentrum Berlin.
 • Cecca to V., Perss on L.O. (2003): Differential Economic Performance in the Periphery: Evidence from Swedish Rural Areas, "European Journal of Spatial Development" nr 7.
 • Charlot S. (2000): The Impact of Productive Infrastructure on Economic Geography and Welfare, "Research Papers in Environmental and Spatial Analysis" nr 61.
 • Copus A. (1999): Peripherality and Peripherality Indicators, North, 1, April.
 • Copus A., Hanell T., Petrie S. (2000): Mapping Patterns of Economic Vitality in the Northern Periphery Area, Nordregio/SAC.
 • Coughlin C.C., Segev E. (2000): Location Determinants of New Foreign-owned Manufacturing Plants, "Journal of Regional Science" nr 40.
 • Domański B. (2004): Transnational Corporations and the Postsocialist Economy: Learning the Ropes and Forging New Relationships in Contemporary Poland, [w:] C. Alvstam, E. Schamp (red.), The 'Networked' World. Making Sense of Globalization, Routledge, London.
 • Eberts R., McMillen D. (1999): Agglomeration Economies and Urban Public Infrastructure, "Handbook of Regional and Urban Economics" nr 3.
 • Edwards P. (2003): Infrastructure and Modernity: Force, Time and Social Organization in the History of Sociotechnical Systems, [w:] T. Misa, P. Brey, A. Feenberg (red.), Modernity and Technology, MIT Press, Cambridge.
 • Faiña A., Lopez-Rodriguez J. (2004): European Regional Policy and Backward Regions: Implications Towards EU Enlargement, "European Journal of Law and Economics" nr 18.
 • Frischmann B. (2005): An Economic Theory of Infrastructure and Commons Management, "Minnesota Law Review" nr 89.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A. (1999): The Spatial Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Fujita M., Thiese J.F. (2002): Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location and Regional Growth, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Gren J. (2003): Reaching the Peripheral Regional Growth Centers, "European Journal of Spatial Development" nr 3.
 • Guttierez J., Urbano P. (1996): Accessibility in the EU: the Impact of the Trans-European Road Network, "Journal of Transport Geography" nr 4.
 • Hirschhausen C., Beckers T., Brenek A. (2004): Regulation and Long-term Investment in Infrastructure Provision: Theory and Policy, "Utilities Policy" nr 12(4).
 • Karaszewski W. (2004): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, Toruń.
 • Keeble D., Offord J., Walker S. (1988): Core Periphery Disparities in a Community of Twelve Member States, Report for the CEC.
 • Keeble D., Owens P.L., Thompson C. (1982): Regional Accessibility and Economic Potential in the European Community, "Regional Studies" nr 16.
 • Krugman P. (1991): Increasing Returns and Economic Geography, "Journal of Political Economy" nr 99.
 • Lemer A. (1996): Infrastructure Obsolescence and Design Service Life, "Journal of Infrastructure Systems" nr 12.
 • Levy S. (1996): Build, Operate, Transfer: Paving the Way for Tomorrow's Infrastructure, J. Wiley & Sons, New York.
 • Luszniewicz A. (1987): Statystyka ogólna, PWE, Warszawa.
 • Myna A. (2006): Wpływ korporacji transnarodowych na rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce, "Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL" nr 6.
 • Olson M. (1986): Toward a More General Theory of Governmental Structure, "American Economic Review" nr 76.
 • Pakulska T. (2004): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Park B.G. (2003): Territorialized Party Politics and the Politics of Local Economic Development. State-led Industrialization and Political Regionalism in South Korea, "Political Geography" nr 22.
 • Prudhomme R. (2004): Infrastructure and Development, Washington DC, Paper prepared for the Annual Bank Conference on Development Economics.
 • Przybylska K. (2004): Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wyd. AE, Kraków.
 • Ratajczak M. (1997): Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. AE, Poznań.
 • Redding S., Venables A.J. (2004): Economic Geography and International Inequality, "Journal of International Economics" nr 62.
 • Rose C. (1986): The Comedy of the Commons, Custom, Commerce, and Inherently Public Property, "University of Chicago Law Review" nr 53.
 • Sonn J.W. (2006): Regionally Embedded Spatial Autonomy. The Spatial Process of the Developmental State in South Korea, 1970s, "Research Papers in Environmental and Spatial Analysis" nr 101.
 • Spiekermann K., Wegener M. (1996): TEN and Unequal Accessibility in Europe, EUREG nr 4.
 • Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego (2005), Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin.
 • Terluin I.J., Post J.H. (2000): Employment Dynamics in Leading and Lagging Regions of the EU: Some Key Issues, Paper presented at the International Conference: European Rural Policy at the Crossroads, Aberdeen.
 • Thisse J.F. (2000): Agglomeration and Regional Imbalance: Why and is it Bad?, "EIB Papers" nr 5(2).
 • Wenban-Smith H. (2006): Urban Infrastructure. Density Matters, not just Size, "Research Papers in Environmental and Spatial Analysis" nr 104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.